◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ...... " ไทยไร้ไท .. จะอัปปาง " ......

  ...... "  ไทยไร้ไท  .. จะอัปปาง  " ......  

  ให้สับสน  ตนเอง  เป็นยิ่งนัก
  ใยหาญหัก  มุ่งทำร้าย  สุขสงบ
  มวลประชา  อลเวง  สิ่งพานพบ
  ยากบรรจบ  สมานฉันท์  เฆ่นทำลาย

  ผลอำนาจ  พระเจ้าเงิน  ทรงอิทธิฤทธิ์
  ประกาศิต  ให้บางคน  มุ่งร้ายหมาย
  เงินฟอกจิต  ขาวเป็นดำ  สร้างวุ่นวาย
  ผลสุดท้าย  พังพินาศ  ประชาชน

  อุดมการณ์  อะไรซ่อน  อยู่เบื้องหลัง
  จึงมิอาจ  หยุดยั้ง  สร้างสับสน
  ให้บ้านเมือง  เกิดแตกแยก  หมู่ผู้คน
  ยากหลุดพ้น  ฤทธิ์เทาดำ  กัดกร่อนใจ

  เสียงเพรียกหา  ประชาธิปไตย  ดังกึกก้อง
  เสียงโห่ร้อง  โห่ฮา  สิ้นสดใส
  เพรียกสงบ  สุขสันติ์  ดังก้องไกล
  การกระทำ  กลับไล่ส่ง  สงบลา

  เพรียกสงบ  ท่ามกลาง  ความไม่สงบ
  เทือนกระทบ  แก่นชีวิต  จิตกังขา
  โหมพลัง  แย่งขิง  อำนาจมา
  นัยบูชา  พระเจ้าเงิน(ตรา)  ..  สท้านใจ

  สงสารเถอะ  มวลประชาฯ  วุ่น.สับสน
  สงสารเถอะ  ชาติ(จะ)อับจน  ชนหม่นไห้
  สงสารเถอะ  เศรษฐกิจ  พินาศไป
  สงสารเถอะ  ไทยไร้ไท  .. จะอัปปาง

  ........ + เสียงรำพึง + .........
  29 กรกฎาคม 2550 06:56 น.

  จากคุณ : sarasiri - [ วันอาสาฬหบูชา 07:04:24 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม