◀ Previous Next ▶ Up ▲


  คนไม่ดูแลพ่อแม่ ไม่ทำดีกับพ่อและแม่ ชีวิตจะต้องพบเจอความลำบาก คำพระพุทธท่านสอนไว้

  ครั้งหนึ่ง  พระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติ  ตรัสถึงคุณของบิดามารดาให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาฟัง ได้ฟัง

  มีพระพุทธดำรัสสอนลูก ๆ ว่า  คนที่เป็นลูก  ถ้าไม่ปฏิบัติให้ดีกับพ่อแม่  ไม่พูดจาเพราะกับพ่อแม่  ไม่เลี้ยง  ไม่ช่วยเหลือท่าน  ไม่ดูแลท่าน   ชีวิตจะพบกับความลำบาก  


  หลาย ๆ คน  ทำงานเหนื่อย เจ้านายด่า  ชีวิตติดขัด  มองซ้ายขวาก็หาที่พึ่งไม่ได้  ถ้าย้อนกลับไป  ดูภูมิหลัง  หรือแม้แต่ในปัจจุบันวันนี้  ก็จะเห็นได้ชัดว่า  เขาทำกับพ่อแม่อย่างไร  พูดจาอย่างไร


  มีข้อความตอนหนึ่งที่อ่านแล้วน่าที่จะน้ำตาไหลตาม  จากชาดกตอนหนึ่ง


  ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒
  ๒. โสณนันทชาดก
  เรื่องพระราชาไปขอขมาโทษโสณดาบส  (ข้อความมีอยู่ว่า)   [๑๖๒] ... บุตรผู้อันมารดาเลี้ยงดูมาแล้ว ด้วยความลำบากอย่างนี้ ไม่บำรุงมารดา บุตรนั้นชื่อว่าประพฤติผิดในมารดา ย่อมเข้าถึงนรก บุตรผู้อันบิดาเลี้ยงมาด้วยความลำบากอย่างนี้  ไม่บำรุงบิดา  บุตรนั้นชื่อว่า ประพฤติผิดในบิดา ย่อมเข้าถึงนรก เราได้สดับมาว่า เพราะไม่บำรุงมารดา แม้ทรัพย์ที่เกิดแก่บุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาทรัพย์ย่อมฉิบหายหรือบุตรนั้นย่อมเข้าถึงความยากแค้น


                เราได้สดับมาว่า เพราะไม่บำรุงบิดา(และมารดา) แม้ทรัพย์ที่เกิดแก่บุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาทรัพย์ย่อมฉิบหาย หรือบุตรนั้นย่อมเข้าถึงความลำบากยากแค้น


                 (ส่วน)ความรื่นเริง ความบันเทิง และความ หัวเราะเล่นหัวกันทุกเมื่อ  บัณฑิตผู้รู้แจ้งพึงได้เพราะการบำรุงมารดาความรื่นเริงความบันเทิง และความหัวเราะเล่นหัวกันทุกเมื่อ  บัณฑิตผู้รู้แจ้งพึงได้เพราะการบำรุงบิดา  สังคหวัตถุ ๕  ประการนี้คือทานการให้ ๑ ปิยวาจา  เจรจาคำน่ารัก ๑  อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ ๑  สมานัตตตา ความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายตามสมควร  ในที่นั้นๆ ๑ ย่อมมีในโลกนี้  เหมือนเพลารถย่อมมี แก่รถที่กำลังแล่นไป ฉะนั้น ถ้าว่าสังคหวัตถุเหล่านี้ไม่พึงมีไซร้ มารดาก็จะไม่พึงได้รับความนับถือหรือการบูชา เพราะเหตุแห่งบุตร หรือบิดาก็จะไม่พึงได้ความนับถือหรือการบูชา  เพราะเหตุแห่งบุตร ก็เพราะบัณฑิตทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นสังคหวัตถุนี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นย่อมถึงความเป็นผู้ประเสริฐ และเป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์พึงสรรเสริญและบิดาบัณฑิตเรียกว่าเป็นพรหมของบุตร เป็นบุรพาจารย์ของ เป็นผู้ควรรับของคำนับของบุตร และว่าเป็นผู้อนุเคราะห์บุตร


              เพราะเหตุนั้นแล  บุตรผู้เป็นบัณฑิต พึงนอบน้อมและสักการะมารดาบิดาทั้ง ๒ นั้นด้วย ข้าว น้ำ ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ที่นอน การขัดสี การให้อาบน้ำ และการล้างเท้า บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุตรนั้นด้วยการบำรุงในมารดาบิดาในโลกนี้ ครั้นบุตรนั้นละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์.


  อรรถกถา โสณนันทชาดก
  ว่าด้วย เรื่องพระราชาไปขอขมาโทษโสณดาบส
  http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=134


  ตัวอย่างจากคนรู้จักของเราเอง  ผู้ชายคนหนึ่ง  เป็นช่างทำผม  คนอื่น ๆ มักเห็นว่าเค้าเป็นคนอารมณ์ดี   เพราะชอบพูดตลก  เล่นตลก   แต่ชีวิตค่อนข้างลำบาก  เดี๋ยวปัญหานู้น  เดี๋ยวปัญหานี้  จนวันหนึ่ง  เราได้ไปที่บ้านเขา  ก็พบว่า  เขาตะคอกแม่ว่า  "แม่  นี่อย่ามายุ่งได้มั้ย  ไม่รู้เหรอว่าผมกำลังทำงานอยู่   มองไม่เห็นรึไง"

  คำพูดเบา ๆ ที่ออกมาจากใจต่ำๆ  ทำให้หัวใจของผู้หญิงคนหนึ่ง  ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ต้องเจ็บปวด   นี่ขนาดว่าเราอยู่บ้านเค้ายังกล้าพูดกับแม่ได้อย่างนี้ ไม่ต้องสงสัยว่า ถ้าเราไม่อยู่เค้าจะพูดอะไรบ้าง

  คำพูด  กับพ่อกับแม่  ทำให้ชีวิตคนคนนึงเจริญหรือตกต่ำได้  มีชายคนหนึ่ง  ตะคอกพ่อตัวเองว่า "แล้วมึ ทำไมไม่ฉ,ดกว่านี้  มึทำงานมากี่ปีไม่เห็นมึจะเลื่อนตำแหน่งเลย

  จนวันนี้  ชายคนนั้นก็ยังเตร็ดเตร่  หางานทำไม่ได้   และน่าแปลกที่ว่า  เขาไปทำงานที่ไหน  ไม่ถึงเดือนก็มีปัญหาตลอด


  พ่อกับแม่  พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญมาก  บางครั้งท่านก็อยากจะพ้นทุกข์  รักษาศีล  ให้ทาน  แต่พอพ่อแม่พูดอะไรใช้อะไรหน่อย  "หลุด"  เถียง ด่า  ตะคอก  พ่อแม่ไม่ใช่คนใช้ของเรา  แต่เป็นมากกว่าเจ้าเหนือชีวิต  

  ชีวิตคนที่ให้พ่อและแม่เป็นเจ้าชีวิตได้  คนคนนั้น  ไปไหนก็มีคนรักคนใคร่  มองหน้าใครก็ชื่นบาน  ใครอยู่ใกล้ก็ปลื้มใจ  

  คนที่จะสบายที่สุดในโลก  แม้ไม่มีเงินจะให้ทาน  แม้รักษาศีลได้น้อย  แต่หากทำดีกับพ่อแม่  คนนั้นก็เหมาะที่จะได้รับความสุขหรู ๆ ในโลก  ได้รับเกียรติ  รูปร่างหน้าตาผ่องใสน่ารักสวยงาม ตายแล้วก็ยังได้ไปสวรรค์โลก


  "โย จะ ปุตตานะมัสสะโว, บุตรที่เชื่อฟังบิดามารดา เป็นบุตรที่ประเสริฐ"

  จากคุณ : ลูกพระพุทธ - [ 13 มิ.ย. 50 11:43:28 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม