◀ Previous Next ▶ Up ▲


  คุณหนูเล็กนิดเดียว ชี้หน่อยครับ

  อ้าง
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y5440107/Y5440107.html

  ผมเสนอ + ถามไว้ดังนี้

  ผมอ้างพระบาลีพุทธวจนะ
  ..เอตัง สันตัง เอตัง ประณีตัง ยทิทัง สัพพสังขารสมโถ สัพพูปธิปฏินิสสัคโค ตัณหักขโย วิราโค นิโรโธ นิพพานนัง (ผิด ตก ยกเว้น)

  คุณหนูเล็กนิดเดียว ชี้ซิ ตรงไหน ตรัสตรงกับคำที่คุณหนูเล็กนิดเดียว เสนอว่า "พระนิพพาน หรือ วิราคธรรม คือ ธรรมที่แยกแล้ว แยกจากธรรมทั้งปวง จะเป็น “อนัตตา” ได้หรือ???"

  ซึ่ง = แปลว่า นิพพาน เป็น อัตตา ..ใช่ไหมละ

  (แล้วผมขอให้)
  ชี้นะครับคุณหนูเล็กนิดเดียว ..

  (๑) อตัง สันตัง = นิพพาน เป็น อัตตา หรือ วิราคธรรม คือ ธรรมที่แยกแล้ว แยกจากธรรมทั้งปวง ตามที่ คุณหนูเล็กนิดเดียว ตั้งประเด็นเสนอ

  (๒) เอตัง ประณีตัง = นิพพาน เป็น อัตตา หรือ วิราคธรรม คือ ธรรมที่แยกแล้ว แยกจากธรรมทั้งปวง ตามที่ คุณหนูเล็กนิดเดียว ตั้งประเด็นเสนอ

  (๓) ยทิทัง = นิพพาน เป็น อัตตา หรือ วิราคธรรม คือ ธรรมที่แยกแล้ว แยกจากธรรมทั้งปวง ตามที่ คุณหนูเล็กนิดเดียว ตั้งประเด็นเสนอ

  (๔) สัพพสังขารสมโถ = นิพพาน เป็น อัตตา หรือ วิราคธรรม คือ ธรรมที่แยกแล้ว แยกจากธรรมทั้งปวง ตามที่ คุณหนูเล็กนิดเดียว ตั้งประเด็นเสนอ

  (๕) สัพพูปธิปฏินิสสัคโค = นิพพาน เป็น อัตตา หรือ วิราคธรรม คือ ธรรมที่แยกแล้ว แยกจากธรรมทั้งปวง ตามที่ คุณหนูเล็กนิดเดียว ตั้งประเด็นเสนอ

  (๖) ตัณหักขโย = นิพพาน เป็น อัตตา หรือ วิราคธรรม คือ ธรรมที่แยกแล้ว แยกจากธรรมทั้งปวง ตามที่ คุณหนูเล็กนิดเดียว ตั้งประเด็นเสนอ

  (๗) วิราโค = นิพพาน เป็น อัตตา หรือ วิราคธรรม คือ ธรรมที่แยกแล้ว แยกจากธรรมทั้งปวง ตามที่ คุณหนูเล็กนิดเดียว ตั้งประเด็นเสนอ

  (๘) นิโรโธ = นิพพาน เป็น อัตตา หรือ วิราคธรรม คือ ธรรมที่แยกแล้ว แยกจากธรรมทั้งปวง ตามที่ คุณหนูเล็กนิดเดียว ตั้งประเด็นเสนอ

  (๙) นิพพานัง = นิพพาน เป็น อัตตา หรือ วิราคธรรม คือ ธรรมที่แยกแล้ว แยกจากธรรมทั้งปวง ตามที่ คุณหนูเล็กนิดเดียว ตั้งประเด็นเสนอ

  คุณหนูเล็กนิดเดียว ชี้ นะครับ

  จากคุณ : F=9b - [ 27 พ.ค. 50 21:22:54 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม