◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  มา...ใครอยากได้โสดาอริยะนิพพานมรรคผล

  ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมที่มีอยู่จริง

  ธรรมที่มีอยู่จริง คือ ทุกสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มีตัวตนเป็นของตน  ตัวอย่างของธรรมที่ไม่มีอยู่จริงละ...
  เช่น ความสุขใจและความทุกข์ใจ (แถมด้วยความรักเลยอ่ะ) .....? งงละซิ

  ???????????????? ....................   0 0"  ........................  ????????????????


  ธรรมคือความสุขใจ ความทุกข์ใจ (ความชอบ ความไม่ชอบ ความสวย ความดูดี มีเสน่ห์.. เป็นต้น)ทั้งหลาย
  เป็นอุปทานอันเกิดขึ้นกับจิตด้วยตัณหา ด้วยราคะ ด้วยโมหะ เนื่องด้วยความมีอวิชชา
  คือไม่รู้ว่ากำลังโดนหลอก (เอ้า!) และ/หรือ กำลังหลอกตัวเองอยู่

  ยึดมั่นว่า อย่างนี้คือความสุขใจ อย่างนี้คือความทุกข์ใจ ......(และอย่างนี้คือความรัก)

  เมื่อจิตคือผู้รู้ มีปัจจัยคือ เวทนา สัญญา อย่างนี้ๆ ก็บอกว่า นี่คือ... สุขใจ
  แต่เมื่อจิตคือผู้รู้ มีปัจจัยคือ เวทนา สัญญา อย่างนี้ๆ ก็บอกว่า นี่คือ... ทุกข์ใจ

  กลายเป็นจิต(คือผู้รู้) ที่มีอุปทานในปัจจัย(คือขันธ์ 5)ว่า นี่... เป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนั้น จนกลายเป็น... ต้องเป็นอย่างนี้ ต้องเป็นอย่างนั้น แล้วดันเชื่อ(ตัวเอง)ซะอีก

  นึกว่า ปัจจัย(คือขันธ์ 5) มันมีตัวตนไปซะได้ ทั้งๆที่มันก็ทำหน้าที่ของมันเฉยๆ


  ก็นี่แหละ ความสุขใจความทุกข์ใจทั้งหลาย จึงไม่ใช่ธรรมที่มีอยู่จริง

  จึงทรงเรียกว่า ธรรม(คือความสุขใจ ความทุกข์ใจทั้งหลายที่มี)นั้นเป็นอนัตตา
  ต่างเกิดขึ้นมาเพราะเวทนา สัญญา มันไม่ได้ตัวตนเป็นของตนเลย  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  พอกล้อมแกล้มนะจ๊ะตามประสาคนหัดอธิบาย

  ....นี่เป็นธรรมะสำหรับผู้ปรารถนาความรู้ชั้นโสดาอริยะบุคคล
  ไตร่ตรอง ทำความเข้าใจให้ดี
  ด้วยกำลังสติกำลังสมาธิ ที่ดีและสุขุม

  วาสนามีมาย่อมได้รับมรรคผลจากการทำความเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยนะจ๊ะ
  ขอให้เจริญในธรรมนะ... สาธุฯ

  จากคุณ : Go2Better - [ 26 เม.ย. 50 23:50:06 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม