ภิกษุพุทธบุตรของพระพุทธเจ้า กับ การเมือง ..สมควรแค่ไหน?

อ้างอิงhttp://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9500000004747

พระในระบอบทักษิณ!  

โดย สุวัฒน์ ทองธนากุล 14 มกราคม 2550 18:27 น.กรณีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศไปเทศน์ “เชียร์แม้ว” ในงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ของพรรคไทยรักไทยนั้น มีเรื่องน่าคิดอย่างน้อย 2 ประเด็น
     
       หนึ่ง การที่เป็นพระสงฆ์ไปแสดงจุดยืนฝักใฝ่การเมืองถึงขนาดประกาศตัวเป็นแฟนคลับพรรคไทยรักไทย เหมาะสมหรือไม่
     
       สอง แสดงว่าการสื่อสารให้เข้าใจความจำเป็นในการทำรัฐประหารเพื่อหยุดยั้งสิ่งผิดร้ายแรงตามเหตุผล 4 ข้อ ของแถลงการณ์ฉบับแรกของคณะปฏิรูปฯ ยังมิได้ทำอย่างจริงจังจนไม่สามารถลบล้างความเข้าใจผิดของคนที่เคยชื่นชมรัฐบาลทักษิณว่าสร้างผลงานที่ดี
     
       พิจารณาจากถ้อยคำในการแสดงธรรมของพระครูอรรถเมธี ตอนหนึ่งที่บอกแก่นักการเมืองกลุ่มนี้ว่า
     
       “จากการที่ได้ไปพบปะชาวพุทธที่อยู่ในยุโรป ต่างเรียกร้องอยากให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับมาดูแลบ้านเมือง เพราะประเทศไทยกำลังมีปัญหา รัฐบาลที่ผ่านมาสร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับ ทั้งเรื่องการทำนุบำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพวกท่านก็เคยผ่านการบริหารบ้านเมืองมาแล้ว รู้ว่าอะไรถูกผิด ก็ไม่อยากแนะนำอะไรมาก เมื่อวันนี้ต้องการทำบุญเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลับมาดังเดิม ต้องช่วยกันขจัดสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในขณะนี้ออกไป ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม”
     
       “อาตมาได้รับฝากจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาว่า พวกท่านต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ตรงไหนแก้ได้หรือยัง ในต่างจังหวัดทุกคนก็พร้อมสนับสนุนให้อดีตนายกฯ มาทำงาน ยังต้อนรับพรรคไทยรักไทยเหมือนเดิม และยังเป็นแฟนคลับให้การสนับสนุนพวกท่าน ส่วนตัวอาตมาเอง ก็รักพรรคไทยรักไทยเหมือนกัน ก็ขอให้อดทน มีสติมั่นคง มีความเพียร จัดการกับปัญหาบ้านเมืองให้ไปในทิศทางที่ดี เพื่อรักษา 3 สถาบันหลักของชาติให้อยู่คู่โลกใบนี้ชั่วกาลปาวสานต์”
     
       ในประเด็นแรก นั้น ก็ย่อมมีคนเห็นว่าพระสงฆ์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ควรวางตัวเป็นกลาง เพื่อจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดในการแข่งขันทางการเมือง....

มีความเห็นอย่างไร?

จากคุณ : F=9b - [ 12 ก.พ. 50 00:31:44 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

พุทธทาสที่ข้าพเจ้ารู้จักในทางการเมือง
  ตัดตอนและเรียบเรียงจากการปาฐกถาพิเศษ
  เรื่อง"พุทธทาสที่ข้าพเจ้ารู้จักในทางการเมือง"
  โดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย
  จัดโดยมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ
  วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๒
  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
--------------------------------------------------------
นมัสการพระคุณเจ้า เรียนท่านวิทยากร ท่านผู้จัดงาน  โดยเฉพาะท่านประธานมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐท่านวิโรจน์ ศิริอัฐ   ที่กรุณาให้เกียรติผมเป็นองค์ปาฐกในวันนี้    ผมขอกราบเรียนว่าผมมีความเต็มใจและมีความตั้งใจ
ที่จะมาร่วมงานนี้ เพราะต้องการมีส่วนสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านพุทธทาสตามที่ท่านบอกว่า พุทธทาสจักไม่ตาย นั่นคืออยากให้ปรัชญาที่ท่านพุทธทาสได้ค้นพบนั้นได้รับการเผยแพร่  ได้รับการปฏิบัติตลอดไป  มุ่งไปสู่จุดหมายสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาของเราคือ  การดับทุกข์  ผมอยากให้คนไทยทุกคนชาวพุทธทุกคนได้มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้า ดังที่พระพุทธองค์ได้เคยตรัสกับพระวักกลิว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา"

           เพราะฉะนั้นการเห็นธรรมจึงถือเป็นหัวใจสำคัญมากของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมใด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทย  ทุกวันนี้เป็นสังคมที่วิกฤติในหลายด้าน เรากำลังต้องการธรรมะที่ถูกต้อง ไม่ต้องการธรรมะที่เป็นลักษณะบิดเบือนหรือชักจูงไปในทางที่ผิด    เราต้องการธรรมะที่ทำให้คนไทยสามารถดับทุกข์ได้     โดยคนไทยปราศจากซึ่ง "ตัวกู-ของกู"คือการปราศจากจากกิเลสนั่นเอง ผมจะขอเริ่มตรงนี้ ถึงแม้ว่าท่านจะเคยฟังประวัติของท่านพุทธทาสมาบ้างแล้ว แต่ผมอยากกล่าวถึงท่านในสิ่งที่เป็นปรัชญา   ผมคิดว่าท่านเป็นปัญญาวิมุติบุคคล   คือบุคคลที่บรรลุธรรมด้วยปัญญาที่หลุดพ้นจากกิเลส ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติ  เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติและศึกษาพระไตรปิฏก ศึกษาธรรมะ ศึกษาศาสนาต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบซึ่งมีน้อยคนนักที่จะสามารถค้นคว้าศึกษาและเป็นนักคิดนักอ่านเช่นท่านได้ ชีวิตของท่านได้สะท้อนหลายสิ่งหลายอย่าง ที่น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นบทเรียนที่ดีของสังคมไทย ท่านได้เปรียญ๓  ประโยค พอจะขึ้นเปรียญ ๔ ท่านเข้าใจไปว่าท่านสอบตก เนื่องจากคณะกรรมการสมัยนั้นตีความภาษาบาลีไม่เหมือนกับท่าน ซึ่งท่านเองได้ไปค้นคว้าและพิสูจน์ให้เห็นว่า ภาษาบาลีของท่านนั้นได้นำมาซึ่งความรู้ใหม่ ๆ หลายอย่าง คือท่านมีความจัดเจน สิ่งนี้ได้บอกอะไรเราบางอย่างว่าการศึกษานอกระบบนั้นสามารถทำให้คนฉลาดและเก่งได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นการศึกษาในระบบเท่านั้น เพราะการศึกษาในระบบบางครั้งอาจผิดพลาดได้   อาจทำให้เด็กของเราเติบโตขึ้นมาในทางที่มีปัญหาต่อวิธีคิดและวิธีปฏิบัติมากพอสมควร        เพราะฉะนั้นการศึกษานอกระบบบางครั้งก็เป็นประโยชน์มาก มีตัวอย่างมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้กระทั่งคนดังอย่างบิลล์ เกทส์ เรียนหนังสือไม่ทันจบ ก็ออกไปทำงานของตัวเอง จนกระทั่งตอนนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ด้วยวัยเพียง ๔๐ ต้น ๆ เท่านั้น

           สิ่งที่ผมศรัทธาท่านพุทธทาสอีกประการหนึ่ง และอยากให้สังคมได้ทราบคือ    ท่านพุทธทาสเป็นนักคิดที่กล้าคิดนอกกรอบ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า  think out of box      ท่านพูดว่าถ้าจะศึกษาพระไตรปิฏก ต้องกล้าที่จะคิดนอกกรอบของพระไตรปิฏก คือต้องเอาตัวเองหลุดพ้นออกมาจากพระไตรปิฏกเสียก่อน      นั่นคืออย่างที่ผมกล่าวไปแล้ว ท่านไปศึกษาจากธรรมะ จากข้อเขียนหลากหลายที่รวมทั้งพระไตรปิฏกด้วย ผลสุดท้ายท่านได้ข้อสรุปหลายเรื่องยกตัวอย่างวิธีคิดที่ท่านได้สอนสังคมไทยอย่างหนึ่งคือ ในพระบาลีเรื่องของกาลามสูตร ๑๐ ข้อ ท่านพุทธทาสไม่อยากให้เราไปเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูด ไปเชื่อเพราะว่าคนที่เราศรัทธาพูด        โดยที่เราไม่กลับไปคิดค้นอีกทีว่าสิ่งที่พูดมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่า ดังนั้น การที่เราไปเชื่ออะไรง่าย ๆ    ทำให้เราอาจจะไม่ได้ค้นพบหรือประวัติศาสตร์ของความรู้ จะพูดถึงเรื่องศาสนาต่างๆ ที่มาของศาสนาต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของความรู้   ตรงส่วนของพุทธศาสนาเขาบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นความคิดทางจริยธรรมที่ยิ่งใหญ่ และยังมีพลวัตทางความคิดที่ทันสมัยอยู่ การอธิบายของศาสนาพุทธจึงมีความหมายในเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าศาสนาอื่น ซึ่งตอนนี้กลับไปมีอิทธิพลในตะวันตก

 
 


จากคุณ : เฉลิมศักดิ์1 - [ 12 ก.พ. 50 05:54:13 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ที่จริงหากท่านอดีตนายกทักษิน  ศึกษาพุทธธรรมจากหลาย ๆ ที่  จะทำให้ท่านเกิดศรัทธา ๔ มากกว่านี้
--------------------------------------------
พจนานุกรมพุทธศาสน์  ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์

http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=สัทธา_๔

สัทธา ความเชื่อ;ในทางธรรม หมายถึงเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ, ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล, ความมั่นใจในความจริงความดี สิ่งดีงาม และในการทำความดีไม่ลู่ไหลตื่นตูมไปตามลักษณะอาการภายนอกท่านแสดง สืบ ๆ กันมาว่ามี ๔ อย่างคือ
๑. กัมมสัทธา เชื่อกรรม
๒. วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม
๓. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
๔. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต
-----------------------------------------------------------

หากท่านอดีตนายกได้เกิดศรัทธาแล้ว  จุดยืนและมุมมองของท่านอาจจะเปลี่ยนไป   หากท่านเชื่อเรื่อง  กรรม  วิบาก  ในมุมของพุทธธรรม  ท่านคงมีความยับยั้งชั่งใจมากกว่านี้

ท่านจะมีความสง่างามทางการเมือง  มากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้

เสียดายท่านคิดนอกกรอบแบบท่านพุทธทาสมากไปหน่อย

 
 


จากคุณ : เฉลิมศักดิ์1 - [ 12 ก.พ. 50 05:59:49 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ไทยรัฐวันนี้ หน้า 16
หัวรอง

ห่วงคนไทยถูกเสี้ยมให้แตกแยก
เนื้อความ....โดยเฉพาะเรื่องของศาสนา....


ขอให้ยุวพุทธ มีสติ ดูดีดี ว่า ผู้ใด มีอาการไม่โปร่งใส เกี่ยวกับ " พระสูตร พระวินัย" ซึ่งเป็นองค์พระประมุขแห่งพุทธศาสนา นะครับ


จากคุณ : F=9b - [ 12 ก.พ. 50 08:47:16 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

พระไปยุ่งเกี่ยว ทางการเมือง    ผิดพระวินัย
พระควรเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาน

----------------------------------
ธรรมะอ่านตำราก็เป็นยังงั้นแหละ   รู้เยอะ จำได้เป็นคุ้งเป็นแคว

พอเอาเข้าจริง  เปิดตำราไม่ทัน


จากคุณ : นะยะ - [ 12 ก.พ. 50 09:05:02 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ภิกษุหรือบุคคลใดๆ หากปฏิบัติในแนวทางพุทธธรรมอย่างชัดเจนย่อมอยู่แนวทางสายกลางของสังคม เป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลหลายๆคนครับ

และเป็นเรื่องที่สมควรนำมาพิจารณาต่อตัวเราเองว่าหากเป็นตัวเราๆจะปฏิบัติตนวางบทบาทอย่างไร จะแสดงออกด้วยกริยาวาจาที่หนักหน่วงเหมือนเช่นที่ผู้คนจำนวนมากทั้งในกระทู้การเมืองและในวิถีชีวิตทั่วๆไปกระทำกันอยู่ โดยเห็นว่าการแสดงออกทางการเมืองอย่างหนักหน่วงต่อกัน เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสีสันปกติในทางการเมือง  หรือเป็นความหลงไหลเรื่องการเมือง ความโกรธต่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ความโลภต่อชื่อเสียงความเป็นที่รู้จักทางการเมือง อันล้วนนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่วุ่นวายในสังคมได้ ที่ควรพิจารณาแก้ไขตนเองต่อไป


จากคุณ : ผู้ศึกษา - [ 12 ก.พ. 50 10:55:07 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

อืม...เปลี่ยนแนวมาวิจารณ์พระแล้วหรือ...ขอรับ  คุณโชติ  ว่างมากจริงๆ เชียว...


การที่พระมายุ่งกับการเมือง เราอาจมองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันมา  จึงมีฉันทะต่อกัน  เป็นเรื่องระบบการพึ่งพิงกันและกัน  จะด้วยเหตุผลลึกๆ อันใดก็ตาม  แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่กิจธุระอันควรของสงฆ์แน่นอน  การวางตัวของพระในปัจจุบันอาจแตกต่างกว่าแต่ก่อน  มันอยู่ที่ยุคสมัย  และกระแสความคิดของคนในสังคม


ในยุคอดีตสมัยอยุธยา  พระบางรูปไม่เพียงยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  แต่เป็นที่ปรึกษาทางการเมืองการปกครอง  รวมไปถึงการรบทัพจับศึกด้วย  บางทีก็เป็นพระอาจารย์ของฝ่ายผู้ปกครองในการสอนศิลปะการเมืองการปกครอง  และการรณรงค์สงครามให้ด้วย  แต่ถึงกระนั้นพระพุทธเจ้าก็มิได้ทรงสรรเสริญ  แต่นั้นก็คือยุคสมัยมันเป็นเช่นนั้น  อันเนื่องมาจากยุคนั้นวัดได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของความรู้ทุกแขนง  และพระก็คืออาจารย์ผู้รู้เจนจบในวิชาความรู้นั้น ๆ


เรื่องอย่างนี้  พุทธบริษัท ๔ ควรพิจารณาอย่าปล่อยปะละเลย  แต่ก็ขอให้พิจารณาตามหลักพระธรรมและพระวินัยที่ไม่อิงอคติใดๆ ...


จากคุณ : ปราชญ์ขยะ - [ 12 ก.พ. 50 11:23:12 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

http://www.tamdee.net/dhamma/play.asp?QID=423

ธรรม กับการเมือง แนวพระรุ่นใหม่   น่าฟังทีเดียว


จากคุณ : นะยะ - [ 12 ก.พ. 50 12:33:55 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

(๑) "คดีโลก กับ คดีธรรม" เนื่องกันอย่างไร?
.....ในฐานะ เป็นพุทธบุตร ยังกำหนดไม่ได้ว่า อภิสมาจารในฐานะเช่นนั้น ควรมี สุจริต ๓ อย่างไร?.... แปลว่าอะไรครับ พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้า?

(๒) แม่ปูสอนลูกปูให้เดินตรงได้หรือ?

(๓) ตรรก ที่ว่า การเมืองก็คือ ธรรมะ อย่างหนึ่งไม่เถียง
....แต่อย่าประมาท เพราะ อธรรม ก็ยังเป็น ธรรม

(๔) ดังนั้น เวลา วินิจฉัย การเมือง กับพุทธธรรม ตามพุทธมติ ฯ..อย่าผิดฝาผิดตัว

โดยเฉพาะ กรณี ธรรมกาย ฯ / เรื่อง นิพพาน เป็น อัตตา
เป็นเรื่องที่สำคัญกว่า เรื่องการเมือง

ดังนั้น ข้อความตามข่าวฯ คือ...“อาตมาได้รับฝากจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาว่า พวกท่านต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ตรงไหนแก้ได้หรือยัง ในต่างจังหวัดทุกคนก็พร้อมสนับสนุนให้อดีตนายกฯ มาทำงาน ยังต้อนรับพรรคไทยรักไทยเหมือนเดิม และยังเป็นแฟนคลับให้การสนับสนุนพวกท่าน ส่วนตัวอาตมาเอง ก็รักพรรคไทยรักไทยเหมือนกัน ...นี้นั่น ขอให้ยุวพุทธพิจาณณาดีดี ว่า สมควรเหมาะสมอย่างไร? ฯลฯ


จากคุณ : F=9b - [ 12 ก.พ. 50 18:03:43 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

สมควรหยุดที่เราดีไหม  เห็นเจ้าของกระทู้ว่าแต่คนอื่น  แล้วตนเองดีกว่าเขาเหล่านั้นหรือยัง

จากคุณ : +_+ - [ 12 ก.พ. 50 19:54:30 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

สมควรหยุดที่ชาวพุทธทุกๆ คน มิใชหรือครับ

โดยเฉพาะในกรณีนี้ ..ประเด็นนี้ คือ

(๑) ผู้ที่กล่าวว่า ..ส่วนตัวอาตมาเอง ก็รักพรรคไทยรักไทยเหมือนกัน นั้น

..คุณ : +_+  ไม่เห็นว่า "สมควรหยุดนะครับกระผม" ในฐานะที่ ท่านเป็นพุทธบุตร ผ๔เบวชอุทิสแก่พระบรมศาสดา" หรืออย่างไร?


คุณ +_+  ทำไม "จึงคับแคบ" ละครับ
กล่าวหาว่า ..เห็นเจ้าของกระทู้ว่าแต่คนอื่น  แล้วตนเองดีกว่าเขาเหล่านั้นหรือยัง ?

คุณ+_+ เป็นสมาชิกเลขที่  040902..
ส่วนผม สมาชิกเลขที่ 145619
ผมจะดีไม่ดี ก็เรื่องหนึ่ง
แต่เมื่อผม "เห็นอะไรไม่ถูกฝาถูกตัว ในการที่จะทำให้พระพุทธศาสนา มัวหมอง" ก็นำเสนอ ..อย่างนี้ ไม่ดีหรือครับ


หัวข้อกระทู้นี้ คือ ...ภิกษุพุทธบุตรของพระพุทธเจ้า กับ การเมือง ..สมควรแค่ไหน?

ตกลง ..คุณ+_+  "ถ้าดีกว่าผม" ก็ช่วยแสดงความเห็นหน่อยว่า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ...


จากคุณ : F=9b - [ 13 ก.พ. 50 00:00:15 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

ท่านโชติครับ  พระอีกท่านหนึ่งที่ยุ่งกับการเมืองมากที่สุดคือ  ท่านพุทธทาสครับ

การเมืองฝ่ายหนึ่งนำคำสอนที่ว่า ศาสนาทำให้คนงมงาย  ศาสนาเป็นยาเสพติด (พระอภิธรรมกัญชา)  ไปเผยแพร่

การเมืองฝ่ายวัตถุนิยม  ก็นำความเห็นเรื่องคิดนอกกรอบ  กาลามสูตรไปใช้ตีความให้เข้ากับทิฏฐิของตน

-------------------------------------------------------
http://www.thaksin.net/speeches/Phutas.htm
        สิ่งที่ผมศรัทธาท่านพุทธทาสอีกประการหนึ่ง และอยากให้สังคมได้ทราบคือ    ท่านพุทธทาสเป็นนักคิดที่กล้าคิดนอกกรอบ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า  think out of box      ท่านพูดว่าถ้าจะศึกษาพระไตรปิฏก ต้องกล้าที่จะคิดนอกกรอบของพระไตรปิฏก คือต้องเอาตัวเองหลุดพ้นออกมาจากพระไตรปิฏกเสียก่อน      นั่นคืออย่างที่ผมกล่าวไปแล้ว ท่านไปศึกษาจากธรรมะ จากข้อเขียนหลากหลายที่รวมทั้งพระไตรปิฏกด้วย ผลสุดท้ายท่านได้ข้อสรุปหลายเรื่องยกตัวอย่างวิธีคิดที่ท่านได้สอนสังคมไทยอย่างหนึ่งคือ ในพระบาลีเรื่องของกาลามสูตร ๑๐ ข้อ ท่านพุทธทาสไม่อยากให้เราไปเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูด ไปเชื่อเพราะว่าคนที่เราศรัทธาพูด        โดยที่เราไม่กลับไปคิดค้นอีกทีว่าสิ่งที่พูดมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่า ดังนั้น การที่เราไปเชื่ออะไรง่าย ๆ    ทำให้เราอาจจะไม่ได้ค้นพบหรือประวัติศาสตร์ของความรู้ จะพูดถึงเรื่องศาสนาต่างๆ ที่มาของศาสนาต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของความรู้   ตรงส่วนของพุทธศาสนาเขาบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นความคิดทางจริยธรรมที่ยิ่งใหญ่ และยังมีพลวัตทางความคิดที่ทันสมัยอยู่ การอธิบายของศาสนาพุทธจึงมีความหมายในเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าศาสนาอื่น ซึ่งตอนนี้กลับไปมีอิทธิพลในตะวันตก

---------------------------------------------------
ท่านโชตินิรนาม 41  ไม่เห็นวิจารณ์ท่านพุทธทาสเลยครับ  
มีแต่ยกย่องท่านประดุจศาสดาองค์ใหม่

 
 


จากคุณ : เฉลิมศักดิ์1 - [ 13 ก.พ. 50 05:03:53 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

คุณเฉลิมศักดิ์1 ช่วยหา "หลักฐาน" ว่า ท่านพุทธทาส "กล่าวเหมือน กับที่ ..ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศไปเทศน์ “เชียร์แม้ว” ในงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ของพรรคไทยรักไทยนั้น

นะครับ..เพื่อแสดงว่า คุณ เฉลิมศักดิ์1 ไม่อคติกับ ท่านพุทธทาส ...และ ไม่ เป็น หางเครื่อง ให้กับ "ผู้ที่คุณ เฉลิมศักดิ์1 ยึดมั่นฯ"

ย้ำ
คุณ เฉลิมศักดิ์1 "จงหาหลักฐาน"ว่าท่านพุทธทาส เสนออะไรๆ ไว้ เหมือนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ นะครับ

กระทู้นี้ ประเด็นอยู่ตรงนี้ ..คุณเฉลิมศักดิ์1 "เข้าใจนะครับ" ว่า ประเด็น คืออะไร ...

เข้าใจ นะครับ ..ไม่ใช่ ถามว่า ไปไหนมา ตอบว่า สามวาสองสอก นะครับ


จากคุณ : F=9b - [ 13 ก.พ. 50 12:59:41 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

ผมว่าการเทศน์วันนั้นท่านน่าจะเทศน์เรื่องกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ช่ว มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ จะเหมาะสมกว่าสารภาพออกมาโต้งๆว่าท่านพิศมัยพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษ

พระมีหน้าที่สอนศีลธรรมให้กับสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ปกครองบ้านเมืองยิ่งต้องมีศีลธรรมมากกว่าคนทั่วไป


จากคุณ : จอมมารขาว - [ 14 ก.พ. 50 22:52:09 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom