◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ขอเชิญท่านผู้รู้ช่วยอธิบายด้วยครับ

  บทว่า จงใจ ความว่า ภิกษุใดรู้อยู่ รู้ดีอยู่ พรากกายมนุษย์จากชีวิต การกระทำของ
  ภิกษุนั้น เป็นความตั้งใจ พยายาม ละเมิด
              ที่ชื่อว่า กายมนุษย์ ได้แก่จิตแรกเกิดขึ้น คือ ปฐมวิญญาณปรากฏขึ้นในท้องแห่งมารดา
  ตราบเท่าถึงกาลเป็นที่ตาย อัตภาพในระหว่างนี้ ชื่อว่า กายมนุษย์

  ขอเชิญท่านผู้รู้ช่วยอธิบายคำว่า กายมนุษย์ กับ ชีวิต และ

  จิตแรก กับ ปฐมวิญญาณ ด้วยครับ

  จากคุณ : เด็กชายอินทร์ - [ 31 ม.ค. 50 15:01:00 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม