◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    .............ชักชวนให้เด็กๆมาอบรมคุณธรรมกัน........

    โครงการอบรมคุณธรรมในเด็ก ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๓ ของมูลนิธิสถานที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท เปิดรับสมัครเด็กๆ อายุระหว่าง ๗ - ๑๕ ปี ( นับณ ๑เมษ ๕๐ ) เพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเด็กๆ ตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ มีการสวดมนต์ทำสมาธิ พร้อมกิจกรรมต่างๆประกอบการอบรม  โดยอบรมระหว่างวันที่ ๒ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา ๙.๐๐ น - ๑๕.๓๐ น.  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้สนใจเข้าอบรมต้องสมัครด้วยตนเอง โดยนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน ยื่นใบสมัครได้ทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนมกราคมนี้ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น - ๑๕.๓๐ น.  ณ มูลนิธิสถานที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ๔/๒๔ ถนนอิสรภาพ ซอย ๓๙ ( ซอยวัดดงมูลเหล็ก ) โดยเข้ามาจากถนนอิสรภาพเพียง ๒๐ เมตร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นพพร ชาญณรงษ์ ๐๘๙ ๐๔๒ ๐๑๔๐

    จากคุณ : คุณป้ากุ้ง - [ 19 ม.ค. 50 10:45:23 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม