◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    เมื่อเราเห็นโทษจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเกิดความต้องการหลุดพ้นจากวัฏสงสารถือว่าสภาวะจิตตอนนั้นเกิดภวตัณหาหรือไม่

    เมื่อเราเห็นโทษจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเกิดความต้องการหลุดพ้นจากวัฏสงสารถือว่าสภาวะจิตตอนนั้นเกิดภวตัณหาหรือไม่

    จากคุณ : BMXจัง - [ 11 ม.ค. 50 17:49:28 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม