◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  วันนั้น โมงที่ไม่มีใครรู้ พระเยซูจะเสด็จกลับมา......

  "เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์ จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทุกชาติ ทั่วโลก จะตีอกร้องไห้
  แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์ เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพ และพระสิริ เป็นอันมาก
  พระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนัก ให้รวบรวมคนทั้งปวง
  ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว ทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้ จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น"

  [มัทธิว 24:30-31]


       พระคัมภีร์ไม่เพียงพูดถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำแก่เรา เมื่อเกือบ 2000 ปีที่แล้ว หรือสิ่งที่พระวิญญาณ กำลังทำกับเราในปัจจุบันเท่านั้น

  แต่พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตด้วย
  "พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกที รับเราให้ไปอยู่กับพระองค์" นี่คือความหวังอันน่ายินดีของเรา พระคัมภีร์พูดถึงอนาคตไว้มากมาย บางสิ่งเกิดขึ้นแล้ว บางสิ่งกำลังเกิดขึ้น และบางสิ่งยังไม่ถึงเวลา

       เรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซู ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ใหม่ถึง 318 ครั้ง เฉลี่ยแล้ว ประมาณ 25 ข้อ จะมีเรื่องนี้เสีย 1 ข้อ

  โลกกำลังหวาดกลัวอนาคต แต่พระเจ้าหนุนใจให้คริสเตียน เตรียมรอคอยอนาคต ด้วยความยินดี สิ่งดีที่สุดอยู่เบื้องหน้าเรา

  วันหนึ่งโลกจะยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นจอมราชันย์ เรื่องนี้ อาจนำความหวาดกลัว มาสู่หลายคนที่ไม่พร้อม แต่จะนำความยินดีมาสู่ลูกของพระองค์


  --------------------------------------------------------------------------------

   
   

  จากคุณ : เหนือสายรุ้ง - [ 22 ธ.ค. 49 10:57:57 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม