◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    เรื่องหุ้นและดอกเบี้ยในศาสนาอิสลาม

    1.การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อหวังผลตอบแทน ถือว่าผิดหลักศาสนาอิสลามมั้ย ถ้าผิดแล้วทำไมประเทศอิสลามหลายๆประเทศจึงมีตลาดหุ้น
    2.รู้มาว่า ศาสนาอิสลามห้ามกู้เงินแล้วคิดดอกเบี้ย แต่ทำไมประเทศมุสลิมหลายๆประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ระบบธนาคารของประเทศเหล่านี้มีเรื่องดอกเบี้ยด้วย และอย่างบางประเทศ เช่น คูเวต เวลาให้กู้เงินทำไมจึงคิดเบี้ยด้วย(ให้กู้กับประเทศมุสลิมด้วยกันเองด้วย)

    จากคุณ : สนิมเหล็ก - [ 21 ธ.ค. 49 10:57:37 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม