◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  --- > คริสตรทรรศนะ ของข้าพเจ้า (ธุลีกองฟอน)

  1) มนุษย์ไม่ใช่ผู้ทดสอบพระเจ้า พระเจ้าต่างหากจะเป็นผู้ทดสอบมนุษย์

  2) การทดสอบของพระเจ้า คือ การสร้างแนวทางความรักและเสียสละอันไร้ประมาณให้มนุษย์เดินตาม

  3) ผู้ที่สละแล้วซึ่งตนแก่ผู้อื่น ย่อมได้สิ่งอื่นที่ "เหนือกว่าตน"

  4) พระเจ้ามอบของขวัญพิเศษไว้ให้ผู้เสียสละตนเสมอ หากเขาสังงเกตุด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์

  5) พลังที่พระเจ้ามอบให้คือพลังแห่งความรักและเสียสละ พลังแห่งความเห็นตัวตัวย่อมมอดใหม้ตัวมันเองให้เห็น

  6) บุคคลผู้ผ่านการทดสอบจักได้รับความรอด

  7) บุคคลที่ได้รับความรอด ย่อมได้รับสุขนิรันดร์ และชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรแห่งพระเจ้า (เช่น นิพพาน และแดนพุทธเกษตร)

  8) ผู้อ่อนน้อมต่อพระเจ้า จึงได้รับความเข้มแข็ง ผู้เชื่อพระเจ้า จึงได้รับความพลังความศรัทธา ผู้เสียสละตนเพื่อผู้อื่นตามพระประสงค์ของพระเจ้าจึงได้รับความรอด

  9)

  10) ผู้เชื่อในพระเจ้า จะไม่ทดสอบพระเจ้า จะได้รับพลังจากวิญญาณอันบริสุทธิ์ จะเสียสละตนเพื่อประกาศความรักอันยิ่งใหญ่ของตน เขาจักได้รับความรอด


  ขอมอบไว้บูชาแด่อนุตราจารย์ชิงไห่เป็นบุคคลแรกบนโลก
  อาเมน...

  จากคุณ : ธุลีกองฟอน - [ 21 ธ.ค. 49 06:30:20 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม