◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ประกาศจากวัดป่าสามแยก เรื่องเครื่องลาง ของขลัง

  เครื่องรางของขลังขัดขวางบุญที่อุทิศเพื่อญาติและตนเองก็ได้บุญไม่เต็มที่เพราะทำบุญอยู่ใต้อำนาจเดรัจฉานวิชา

           
       “ หลังจากข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสาเหตุความเดือดร้อนของท่านทั้งหลายจากชาวทิพย์ที่ได้มาแจ้งให้ข้าฯทราบ  และข้าฯได้สอบถามมนุษย์ผู้อุทิศบุญตามที่ข้าฯสอน   แต่ผู้นั้นยังเกี่ยวข้องกับเครื่องรางของขลังอยู่   รวมทั้งพระพุทธรูปและรูปเคารพของครูบาอาจารย์ที่ได้ทำการปลุกเสกไว้  เรียกรวมกันทั้งหมดว่า  “ เครื่องป้องกัน ”     ได้ทราบว่าสถานการณ์ที่เดือดร้อน – ที่บีบคั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ดีขึ้น  แม้จะอุทิศบุญมานานแล้วก็ตาม  
       
       สำหรับชาวพุทธที่มีเครื่องป้องกันหรือเครื่องรางฯติดตัว – ติดบ้าน – ติดรถ  หรือมีเครื่องป้องกันหรือเครื่องรางฯเป็นที่พึ่งทางใจ   ให้ท่านทั้งหลายทราบไว้เถิดว่า    เครื่องป้องกันหรือเครื่องรางฯเหล่านั้นเป็นสิ่งขัดขวางความเจริญของท่าน  และเป็นอันตรายแก่ญาติทิพย์ของท่านอย่างมากจากอานุภาพเวทมนต์ที่ปลุกเสกใส่ในเครื่องป้องกันหรือเครื่องรางฯนั้น     ทำให้ญาติทิพย์โกรธแค้นไม่พอใจ  
                 
       และเครื่องป้องกันหรือเครื่องรางฯยังขัดขวางบุญที่อุทิศไปเพื่อญาติ  ทำให้ญาติทิพย์หรือเทพที่รักษารับบุญได้ไม่เต็มที่หรือไม่ได้เลย    ญาติทิพย์หรือเทพที่รักษาจึงไม่มีอานุภาพในการช่วยเหลือสิ่งต่างๆ    ความเดือดร้อนทั้งหลายจึงเกิดกับมนุษย์กลุ่มนี้    ฉะนั้นให้ท่านนำเครื่องป้องกันหรือเครื่องรางฯทั้งหลายออกจากตัว – บ้าน – รถ หรือสถานที่ต่างๆ      ให้นำไปทิ้งหรือทำลายก็ได้
       
       รวมไปถึงผู้ที่มีพระธาตุเอาไว้สักการะบูชาที่บ้านโดยเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัว ก็เป็นการกระทำที่ผิด     เพราะพระธาตุทั้งหลายเป็นของกลาง  ไม่สมควรที่จะเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของใคร   ให้ท่านนำพระธาตุที่มีไปเก็บไว้ที่ส่วนกลางหรือสถานที่สาธารณะเช่น  วัด – โรงเรียน
        เมื่อได้ทำตามที่บอกนี้   การอุทิศบุญเพื่อญาติทิพย์หรือเทพที่รักษาของพวกท่านก็จะได้รับผลเต็มที่   โดยไม่มีสิ่งขัดขวางเหมือนดังก่อน

  หมายเหตุ
     - ที่สำคัญก่อนที่จะทิ้งหรือทำลายเครื่องป้องกันหรือเครื่องรางฯ  ให้ท่านอธิษฐานคลายมนต์ออกจากเครื่องป้องกันหรือเครื่องรางฯนั้นก่อนคือ
  “ ขออำนาจพุทธ – ธรรม – สงฆ์  จงบันดาลมนต์ที่อยู่ในเครื่องป้องกันหรือเครื่องรางฯนี้ให้มลายไป  ”
        ให้ตั้งใจคิดหลายๆรอบให้ต่อเนื่อง
    - ถ้าเป็นพระพุทธรูปหรือรูปเคารพของครูบาอาจารย์ให้นำไปไว้ที่วัด ”  ดังนี้.

  จากคุณ : ไม่อยากแก่ - [ 21 ธ.ค. 49 02:52:11 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม