◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  อา พรมยาง เขาฝึกปฏิบัติแบบพุทธวัชรยาน เขาต้องการมาเผยแพร่ธรรมะ

  ก็เป็นพุทธพจน์นั่นแหละแต่เป็นคัมภีร์ของพุทธวัชรยานฝ่ายกาจู คุยกันอย่างไรคุณก็ไม่ฟังดอกเพราะตำราคนละเล่ม อีกอย่างคุณมันยอมแพ้ไม่เป็น ท่านเรียกว่าอัตตาสูง..ประเด็นนี้ควรจบได้แล้ว คุณไปคุยที่กระทู้วิชาธรรมกาย ...


   วิสัยของผมถ้าไม่มั่นใจหรือไม่รู้อะไรผมจะไม่พูดไม่ตำหนิใครนะครับ แต่นี่เพราะรู้ลึกซึ้งแล้วจึงได้ตำหนิ
   ถ้ามั่นใจว่าหลวงพ่อสดสอนวิชาธรรมกายตรงกับบาลีก็ยกคำสอนมาแล้วยืนยันหลักฐานมาด้วย ไล่มาตั้งแต่เดินสมาธิอย่างไร จนถึงนิพพานอย่างไร  แสดงมาเป็นข้อๆแล้วจะได้สรุปกันว่าสอนตรงจริงหรือไม่.
  แก้ไขเมื่อ 05 ธ.ค. 49 09:34:19
  จากคุณ : พรหมยาน   - [ วันพ่อแห่งชาติ 09:33:37 ]

  ------------------------------------------------------------------------
  พูดแล้วต้องมีหลักฐานจากพระไตรฯนะ อย่าซี้ซั้วพูด.
  จากคุณ : พรหมยาน   - [ วันพ่อแห่งชาติ 09:38:36 ]  
   
  ------------------------------------------------------------------------

  NO...สวรรค์และนรกไม่ใช่เรื่องงมงาย เพียงแต่พุทธศาสนิกจะรู้จริงแค่ไหน และรู้จักสวรรค์และนรกในแบบไหน  ประเด็นเรื่องนี้ต้องแยกสนทนาเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับกระทู้นี้
    กระทู้นี้ประสงค์จะตักเตือนถึงการเผยแผ่ธรรมของผู้ที่เรียกตนเองว่าลูกพระพุทธเจ้า  ถ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นมหาบิดา ก็ต้องเผยแผ่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ...แม่นบ่
  ส่วนใครจะสัมผัสว่าผมร้อน  หรือใครจะสัมผัสว่าผมเย็นก็อยู่ที่พื้นฐานความรู้และอัธยาศัยของคนๆนั้น ถ้าคนที่จริตเดียวกันกับผมก็คงพอจะเข้าใจอารมณ์ผมได้
   จริงๆแล้วผมเป็นคนโรแมนซ์มั๊กๆ(โม้นะ)....แต่เรื่องของพระธรรมวินัยนี่ใครจะเอามาทำเล่นๆไม่ได้นะ เห็นแล้วต้องตักเตือนตามวิสัยของพุทธศาสนนิกที่ดี  แต่ในใจผมก็ยังปราถนาดีกับทุกคนเสมอ ...แต่ถ้าใครแข็งมาหรือยากจะลองของก็ต้องชักดาบมาขู่กันหน่อย  
    นี่คือเอกลักษณ์ของนิรมานกายแห่งวัชรยาน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ภายนอกได้หลากหลาย แต่ภายในคงไว้ซึ่งความสงบนิ่งและความสุขตามออัตตภาพของตนเอง(โม้นะ)
   เอาละเข้าประเด็น ...ถ้าใครจะแก้ต่างให้วิชาธรรมกายก็ยกคำสอนมาแสดงพร้อมยกหลักฐานในพระไตรฯมารองรับด้วย...ชำระธรรมวินัยด้วยพระไตรปิฏกของฝ่ายเถรวาทเอง.
  แก้ไขเมื่อ 05 ธ.ค. 49 10:29:44
  จากคุณ : พรหมยาน   - [ วันพ่อแห่งชาติ 10:27:51 ]

  ---------------------------------------------------------

  ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่คิด
  ทุกคนมีสิทธิ์คิดก่อนที่จะพูด
  เมื่อพูดแล้วย่อมเป็นวจีกรรม
  แรงกระทำเท่ากับแรงสะท้อนกลับ
  ตามกฏของกรรมและการกระทำ
  ดังนั้นก่อนที่ใครจะคิด จะพูด จะทำ
  จึงควรใตร่ตรองให้รอบคอบในกรรม
  ถึงกุศลและอกุศลที่จะเกิดตามมา
  อย่าเปิดจุดอ่อนให้ถูกตอบโต้ได้
  ถ้าไม่มั่นใจอย่าพูดอะไรออกมา

  หากพูดแล้วจงยอมรับผลของมัน.
  แก้ไขเมื่อ 05 ธ.ค. 49 10:38:26
  แก้ไขเมื่อ 05 ธ.ค. 49 10:38:01
  จากคุณ : พรหมยาน   - [ วันพ่อแห่งชาติ 10:37:28 ]

  จากคุณ : xcvbnm - [ 8 ธ.ค. 49 12:58:38 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม