◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ธรรมมะเซนสั้นๆ ค่ะ

  ตั้งมั่นในความดี

     มุ่งประกอบแต่กรรมดี
     ความดีแม้น้อย
     แต่หากหมั่นประกอบทั้งกลางวันและกลางคืนก็ย่อมเต็มได้
     เหมือนหยดน้ำลงทีละหยด สักวันหนึ่งก็คงจะเต็ม

  พัฒนาไปสู่วิมุตติ

     คนดิบที่ไร้เหตุผล
     ต้องพัฒนาเป็นคนที่มีเหตุผลเสียก่อน
     เพียงแค่นี้ยังไม่พอ
     ยังจะต้องพัฒนาไปให้พ้นจากเหตุผล
     คือให้พ้นจากกรงของเหตุผลอีกขั้นหนึ่งด้วย
     จึงจะถึงที่สุด
     ลำพังแค่การคิด พูด ทำอย่างมีเหตุผล
     ยังเล่นกับเหตุผลอยู่ ก็จัดว่าดีปานกลางเท่านั้น
     และก็สร้างปัญหานานาให้เกิดขึ้นได้เสมอกับการไร้เหตุผลนั่นเอง
     ซึ่งไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่วิมุตติ

  กระแสชีวิต

     ถ้าเราจะดูกระแสชีวิต
     ก็จงดูขณะที่มันไหลไปๆ
     อย่าไปยุ่งอะไรกับมัน
     อย่าไปหยุดมัน
     อย่าเอามือไปจุ่มให้กระเพื่อม
     มิฉะนั้นมันจะหยุดการสะท้อนภาพของตัวเรา
     ให้เห็นเสียทันที

  ตอไม้ในสายธาร

     ตัวตนคือศัตรูตัวสำคัญ
     ที่เป็นประดุจตอไม้ในกระแสธารแห่งชีวิต
     ที่คอยขวางการไหลไปของกระแสชีวิต
     และเป็นตัวที่บ่นพร่ำถึงความเจ็บปวดนานา

  พันธนาการ

     ไม่ว่าจะเป็นพันธนาการแบบไหน
     ก็ล้วนแต่เป็นความเพ้อฝันที่ไม่มีตัวตนจริง
     หากใครเอาจิตที่ถูกปรุงแต่งนี้มาเป็นบรรทัดฐานของความคิด
     คนคนนั้นคงมีพฤติกรรมที่ดีได้ยาก
     ไม่ว่าเขาจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม

  แก้ไขเมื่อ 22 พ.ย. 49 18:52:43

  จากคุณ : urslave - [ 21 พ.ย. 49 16:30:38 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม