◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  แม่น้ำเต็มฝั่งไม่ไหลทวนขึ้นที่สูง ฉันใด อายุของมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กอีก ฉันนั้น...พระพุทธวจนะ

  สวัสดีวันพระทุกท่านครับ

  ครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้หญิง ยังโสดไม่ได้แต่งงาน ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
  ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เวลาของเธอเหลืออีกไม่นาน

  ปกติเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยใกล้ตายแบบนี้ น่าจะเป็นเวลาที่โศกเศร้า แต่ผมรู้สึกสบายใจ
  เมื่อได้คุยกับเธอที่กำลังใกล้ตาย ก็บอกเธอไปว่าผมก็ต้องตาย ญาติที่อยู่ในห้องก็ต้องตาย
  พยาบาลก็ต้องตาย หมอก็ต้องตาย ทุกๆคนก็ต้องตายหมดทั้งนั้นแหละ และเธอก็ยิ้มได้

  ไม่ใช่ทุกคนที่จะแก่ตาย คนที่อายุน้อยตายก็มี ศาสนาพุทธสอนเรื่องสัจจะคือความจริงแบบนี้
  ...................................................
  กลับเข้ากระทู้ต่อครับ

  พระพุทธวจนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลาย
  บุคคลใดที่ได้ยิน ได้ฟัง ได้ศึกษา ถือว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมากแต่กาลก่อน ยิ่งบุคคลใดสามารถทรงจำ
  สามารถนำไปปฏิบัติจนบังเกิดผลแล้ว นับว่าเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุด

   
   

  จากคุณ : ebusiness - [ 5 พ.ย. 49 00:24:06 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม