◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ภ ค วั ท คี ต า .............. บทเพลงแห่งองค์ภควัน ( นวม อัธยาย )

    นวม อัธยาย
    ศ รี มั ท ภ ค วั ท คี ต า นาม ราชวิ ทฺ ย า ร า ช คุ หฺ ย โ ย ค
    (โ ย ค ะ แห่ง ร า ช วิ ท ย า แ ล ะ ร า ช คุ หฺ ย )

    จากคุณ : Ritti Janson - [ 31 ต.ค. 49 20:21:40 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม