◀ Previous Next ▶ Up ▲


  เลิกไม่เลิก เบนซิน 95

  เลิกไม่เลิก เบนซิน 95
  ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2550 ภาครัฐได้กำหนดมาตรการให้บริษัทน้ำมันยกเลิกการจำหน่ายนำมันเบนซิน 95 และให้จำหน่ายเฉพาะน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของประชาชนในเวลานี้ทดแทน โดยข้อดีของมาตรการดังกล่าว คือ ประเทศจะสามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าสารเพิ่มออกเทน MTBE ได้มากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะเดียวกันน้ำมันเบนซิน 91 จะยังคงมีจำหน่ายต่อไป จนกว่าภาครัฐจะสามารถกำหนดชัดเจนได้ว่าจะผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 มาทดแทนน้ำมันเบนซิน 91 ทั้งหมดได้เมื่อไร


  จนถึงตอนนี้หลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มั่นใจว่าภาครัฐจะสามารถยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 ได้ทันตามกำหนดในต้นปีหน้า เนื่องจากไม่แน่ใจว่าจะมีปริมาณเอทานอลเพียงพอต่อความต้องการใช้งานที่สูงถึงวันละ 800,000 ลิตร เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลไม่สามารถผลิตได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ปัจจุบันมีโรงงานที่ผลิตเอทานอลได้เพียง 5 แห่งเท่านั้น คือ บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอยี่ จำกัด บริษัท ไทยง้วนเอทานอล จำกัด และบริษัท พรวิไล จำกัด โดยมีกำลังการผลิตรวมทั้งหมดเพียง 500,000 ลิตรต่อวัน ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน


  แม้จะคาดกันว่าในสิ้นปี 2549 จะมีโรงงานอีก 4 แห่ง ที่เริ่มผลิตเอทานอลได้ คือ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแก๊สโซฮอล์ จำกัด บริษัท ขวัญทิพย์ จำกัด บริษัท เพโทรกรีน จำกัด และบริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด โดยกำลังการผลิตรวมทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 800,000 ลิตรต่อวัน ใกล้เคียงกับปริมาณความต้องการใช้งานจริง แต่ปัญหาที่อาจจะพบในโรงงานใหม่ๆ คือ ยังไม่สามารถเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตได้ในช่วงแรกๆ ในขณะที่โรงงานเก่าจะต้องหยุดทำการซ่อมบำรุงเป็นครั้งคราว ทั้งหมดนี้อาจส่งกระทบให้มีปริมาณเอทานอลสำหรับผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน


  จากการติดตามสถานการณ์ผลิตเอทานอลอย่างใกล้ชิดของภาครัฐ จนมีความมั่นใจในระดับสูงว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีเอทานอลเพียงพอต่อการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไม่จำเป็นต้องเลื่อนมาตรการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 ออกไป เพราะการดำเนินมาตรการดังกล่าวได้ทันตามกำหนด ย่อมเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมการผลิตและจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และที่สำคัญความจริงจังของภาครัฐในนโยบายส่งเสริมการผลิตเอทานอลนั้น ยิ่งสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ส่งผลให้มีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างโรงงานเอทานอล


  ในขณะเดียวกันเมื่อดำเนินมาตรการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 ไปแล้ว พบว่ามีปริมาณเอทานอลไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน จะเกิดปัญหาส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์รวมทั้งประชาชนผู้ใช้น้ำมัน ดังนั้นหากการ ขาดแคลนเอทานอลเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ ภาครัฐควรอนุญาตให้มีการนำเข้าเอทานอลมาใช้เป็นการชั่วคราว เพื่อส่งสัญญาณให้ทุกๆ ฝ่ายเชื่อมั่นว่าภาครัฐมีความจริงจังในนโยบายการส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง


  เพราะหากไม่นำเข้าเอทานอลก็ต้องนำเข้าสาร MTBE ซึ่งปัจจุบันมีราคาไม่แตกต่างจากราคาเอทานอลมากนัก อีกทั้งการหันกลับมาใช้สาร MTBE ก่อให้เกิดปัญหาความยุ่งยากสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและจำหน่ายไปมา การอนุญาตให้นำเข้าเอทานอลเป็นการชั่วคราวไม่น่าจะเป็นปัญหาต่อความเชื่อมั่นสำหรับผู้ผลิตเอทานอลและประชาชนผู้ใช้น้ำมันแต่อย่างใด


  การดำเนินการมาตรการดังกล่าวมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้โดยเร็ว โดยเฉพาะบริษัทน้ำมันที่ต้องใช้เวลามากพอสมควรสำหรับการวางแผนผลิตและจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ รวมทั้งแผนการนำเข้าสาร MTBE ว่าต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้คงต้องรอแนวทางที่ชัดเจนของภาครัฐก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเอาอย่างไรดี..

  -ข้อมูลจาก ฐานเศรษกิจ-


  อืมๆๆๆ รอดูกันต่อไป -_-'

  จากคุณ : parama01 - [ 13 มี.ค. 50 14:04:36 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม