◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ดีหรือร้าย ตัดสิทธิประชาชน ค้นตัวได้ไม่ต้องใช้หมายศาล

  ตัดสิทธิประชาชน กมธ.ยกร่างฯ แพ้โหวตเปิดทางตำรวจค้นตัวได้ไม่ต้องใช้หมายศาล ขณะที่ ส.ส.ร.ตัดโทษประหารจากร่าง รธน. ขณะที่พระอดอาหารหมดสติ
          ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล โดยเริ่มในมาตรา 32 นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ได้ขอแปรญัตติ โดยให้ยกเลิกการบัญญัติโทษประหารชีวิต แต่ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ยกเลิกแล้วก่อนหน้านี้
          ด้าน นายคมสัน โพธิ์คง ได้ขอแปรญัตติตัดเงื่อนไขการขอหมายศาลก่อนการตรวจค้นบุคคลออก ซึ่งกรรมาธิการบัญญัติไว้ว่า “จับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพราะทำให้เจ้าพนักงานทำงานลำบาก เช่นเดียวกับ พล.ต.ท.ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร ส.ส.ร. เห็นด้วย เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องปรามอาชญากรรมลดลง
          ขณะที่ นายจรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการยกร่างฯ ชี้แจงว่า การบัญญัติไว้ เพราะต้องการป้องกันไม่ให้คนไทยถูกเจ้าหน้าที่ค้นตัวโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งจะไปกระทบสิทธิของประชาชน
          ด้าน นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมาธิการยกร่างฯ อภิปรายว่า ถ้าตัดข้อความดังกล่าวจะทำให้หลักการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้อยกว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 ทันที
          “เข้าใจเจ้าพนักงาน แต่ต้องปรับทัศนคติการทำงานการให้ศาลต้องออกหมายก่อนเข้าตรวจค้นนั้น จะเป็นเครื่องคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ให้ปลอดภัย เพราะหลายครั้งค้นแล้วไม่เจอก็อธิบายได้ว่าได้รับอนุญาตจากศาล” นายประพันธ์ กล่าว
          หลังมีการอภิปรายอย่างกว้างกว่า 2 ชั่วโมง นายเดโช สวนานนท์ รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่ประธาน ได้ให้ที่ประชุมลงมติ ปรากฏว่าร่างของนายคมสันชนะไปด้วยคะแนน 42 ต่อ 39 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
          ด้าน นายวรเดช อมรวรพิพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวว่า จะยื่นหนังสือต่อ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อแจ้งผลการประสานงานกับมหาเถรสมาคมและพระเถระผู้ใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมลงมติรับทราบและขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง
          นายวรเดช กล่าวอีกว่า มี ส.ส.ร.คนหนึ่งที่ไปพบพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) แล้วกลับมาแจ้ง ส.ส.ร.ว่า ท่านมีความเห็นให้ชาวพุทธควรถอยในเรื่องนี้ แต่หลังจากไปพบกับพระพรหมคุณาภรณ์ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ หากมีคนบุกเข้ามาเผารัฐสภา ส.ส.ร.ทั้ง 100 คนต้องรับผิดชอบ
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.30 น. พระธนพล บุญเกิด จาก จ.อ่างทอง 1 ในพระสงฆ์ 15 รูป ที่ประกาศอดอาหารอยู่บริเวณรัฐสภาวนาราม เกิดเป็นลมหมดสติจนต้องนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ เนื่องจากไม่ได้ฉันอาหารมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
  ##############
  โดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วย ขนาดมีหมายศาลยังโดนยัดเลย นี่ไม่มีหมายศาล จะยัดเมื่อไรก้ได้

  อ่านแล้วเป็นไงบ้าง พี่น้อง พวกที่อยากเลือกตั้งโดยไม่อ่าน รธน. ยังอยากเลือกตั้งอีกไหม
  http://www.pantip.com/cafe/constitution/topic/Z5504784/Z5504784.html

  และขอฝากอันนี้อีก 1กระทู้ สำหรับพวกที่อยากเลือกตั้งภายใต้ รธน 50
  http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P5504956/P5504956.html

  จากคุณ : retsam - [ 13 มิ.ย. 50 14:25:49 A:203.144.229.194 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม