◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ข้อเรียกร้องจากปวงชนชาวไทย เพื่อให้คืนอำนาจแก่ประชาชน

  เหตุผลที่ คมช. ควรสละอำนาจคืนให้กับปวงชน และไม่ทำการใดอันเป็นอันตรายต่อประชาชน ที่ คมช. ควรสำเหนียก มีดังนี้

  หนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่ถูกร่างโดยตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตามระบอบประชาธิปไตย การล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว จากการรัฐประหารของท่าน เป็นการทำผิดต่อข้อบัญญัติในกฎหมายสูงสุดฉบับนี้ อันเป็นสิ่งที่ผิด ไม่บังควร และยอมรับไม่ได้

  สอง การเข้าแทรกแซงทางการเมืองของทหารและกลุ่มอำนาจ โดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย เป็นวัฒนธรรมล้าสมัย เป็นที่รังเกียจของนานาอารยะประเทศ และก่อให้เกิดวงจรอุบาทว์ที่ปิดกั้นการพัฒนาที่ต่อเนื่องของระบอบการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

  สาม ท่านได้กระทำผิดกฎบัญญัติสูงสุดของรัฐ และถือว่า ท่านได้เป็นกบฎของแผ่นดิน จงสำนึกและยอมรับผิดเสีย เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้กับชนรุ่นหลัง อันจักเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมือง และจักตราไว้สืบชั่วลูกหลาน ว่าทหารไทย และคณะของท่าน เห็นประโยชน์และความวัฒนาผาสุกของปวงชนชาวไทย มากกว่าศักดิ์ศรี อำนาจส่วนตัว และตัวของท่านเอง การผิดแล้วยอมรับผิด ย่อมชนะใจปวงชนเจ้าของอำนาจ หากท่านดังทุรัง แล้วพยายามรักษาอำนาจอันเป็นอัปมงคลนี้ ด้วยการทำร้ายประชาชน ตัวท่านและวงศ์ตระกูล จักถูกประนามในประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันลบเลือน

  สี่ สังคมไทยยังเป็นสังคมที่มีความรู้สึกเป็นพี่น้อง พร้อมให้อภัย หากท่านกลับใจ แล้วกระทำคุณอันยิ่งใหญ่แก่บ้านเมือง ยอมบาดเนื้อตัวเอง เพื่อสร้างตัวอย่างทางประชาธิปไตยให้กับชาติไทย ท่านย่อมสร้างกรรมดี ชดเชยความผิดพลาด อันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของท่านและคณะฯ

  ห้า การบริหารงานในฐานะผู้ปล้นอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตยนี้ ทำให้ประเทศไทยถูกรังเกียจเดียดฉันท์ และถูกผลักดันให้ตกขอบทางการค้า การลงทุน และการฑูต ฯลฯ จนเป็นผลเสียอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมือง หากท่านไม่สร้างตัวอย่างของการสำนึกผิด วงจรอุบาทว์ของการปฏิวัติ รัฐประหาร จักไม่สูญหาย และการหยุดชะงักทางการพัฒนา จักเป็นวงจรที่ย้อนกลับมาหลอนอนาคตของประเทศไทย อย่างมิรู้จักหยุดหย่อน

  หก ภายใต้สภาวะที่ท่านได้รวบอำนาจและตั้งรัฐบาลเผด็จการในสายตาต่างชาตินี้ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและอื่น ๆ ได้เกิดภาวะถดถอย ชะงักงัน อย่างเห็นได้ชัด รัฐบาลที่ท่านได้ตั้งขึ้น ไม่สามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้ ยิ่งนานวันจักยิ่งเป็นผลร้ายต่อประเทศชาติ ยกตัวอย่างได้ง่าย ๆ จากทั้งกรณีปัญหาค่าเงินบาทที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาทางการเงินของประเทศ ภาวะการลงทุนที่หดตัว ภาวะความเชื่อมั่นทางการเงิน ความเดือดร้อนของประชาชนทุกหย่อมหญ้า ปัญหาภาคใต้ที่ไม่เคยผ่อนบรรเทา และปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในทุกอนูของกลไกรัฐ เพราะความไม่แน่ใจและความสับสน ในภาวะการเมืองที่วุ่นวายจากอำนาจนอกระบอบของพวกท่าน

  เจ็ด การใช้งบประมาณของชาติ นับตั้งแต่ท่านเข้ามากุมอำนาจ มีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นความไม่โปร่งใส แนวโน้มของการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการใช้เงินงบประมาณอย่างผิดพลาด ฯลฯ เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง และท่านจะต้องหยุดทำร้ายประเทศชาติทันที ท่านต้องยอมรับการตรวจสอบตามหลักและตัวบทกฎหมายทั้งหมด โดยไม่บิดพริ้ว ต่อไป

  อนึ่ง พวกเราเป็นประชาชนคนไทยที่รักชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งในเมืองไทยและอยู่ต่างประเทศ พวกเราไม่สนใจเรื่องรองลงไป เช่น เกี่ยวกับ กลุ่มการเมืองเก่าที่ท่านได้ใส่ร้ายป้ายสี และยังไม่สามารถจัดการใด ๆ กับพวกเขา เราไม่อยู่ข้างพรรคการเมืองใด เราไม่เอาเรื่องเหล่านั้นมาเกี่ยวข้อง เราจึงไม่มองเรื่องสำคัญแต่ยังเป็นอันดับรองลงไป หรือเรื่องไร้สาระอื่น ๆ ที่อาจจะมีผู้โจมตีท่านให้ได้ยินได้อ่านอยู่ทั่วไป เรามองแค่ประเด็นหลักของการปกครองแบบประชาธิปไตย อันเป็นสิทธิของประชาชน บริหารโดยตัวแทนประชาชน และมุ่งรับใช้ความวัฒนาผาสุกของมวลประชาชน ไม่ใช่กลุ่มใดหรือคณะใดทั้งสิ้น

  เราหวังว่า เสียงที่มหาศาลของผู้ที่ลงชื่อต่อท้ายนี้ คงเป็นข้อเตือนสติให้ท่านและพรรคพวก และช่วยให้ท่านได้ตระหนักถึงเสียงอันบริสุทธิ์ของเจ้าของอำนาจเหล่านี้ พร้อมกับพิจารณาปฎิบัติตามข้อเรียกร้องข้างต้น ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง และด้วยสำนึกของการเป็นข้าแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรักและเมตตาต่อปวงชนชาวไทย อันเป็นดุจลูกหลานในใส้ของท่าน และสำนึกของการเป็นคนไทย ที่ควรจะเห็นความก้าวหน้าและสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น

  ด้วยความรักและห่วงใยในแผ่นดินไทย

  ลงนามอย่างเป็นทางการได้ที่ http://www.thepetitionsite.com/takeaction/183912523

  จากคุณ : piangdin - [ 13 มิ.ย. 50 13:20:36 A:149.159.2.79 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม