◀ Previous Next ▶ Up ▲


  รับได้ไหม รธน 50 มาตรา 299 นิรโทษกรรมตัวเอง

  มาตรา ๒๙๙ บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

  อยากเลือกตั้งกันนักใช่ไหม อ่าน 299 หรือยัง ว่า คมช จะมีอำนาจตาม รธน ชั่วคราว 2549 ไปชั่วนิรันดร์ ทำอะไรก็ได้

  พวกเห็นดีเห็นงาม กับคมช โดยเฉพาะ 2.4  ตอบข้อนี้ได้ไหม
  นี้เป็นแค่ 1 เรื่องเท่านั้น

  แก้ไขเมื่อ 13 มิ.ย. 50 12:17:06

  จากคุณ : retsam - [ 13 มิ.ย. 50 12:00:20 A:203.144.229.194 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม