◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประชาติไม่ได้เชียวหรือ?

  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประชาติไม่ได้เชียวหรือ?
        ข่าวคราวการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำลังเป็นที่จับตามอง จ้องตาเป็นมันของบุคคลในสังคมทั่วไป ยิ่งสังคมชาวพุทธแล้วไม่ต้องพูดถึง กำลังดูว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะร่างออกมาในรูปแบบใด จะเอาใจคนที่นับถือคริสต์ , อิสลาม, พระพุทธศาสนา, ซิกซ์   จากการติดตามอ่านคอลัมน์นิสต์ ต่างวิพากษ์วิจารณ์ กันอย่างมากมาย ดูเหมือนว่า เรื่องศาสนาเป็นเรื่องประหลาด เป็นเรื่องที่แปลก หลายท่านที่วิจารณ์ศาสนาไปในทำนองที่กล้าๆ กลัว นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง ไม่ได้มองถึงความถูกต้อง   มองแต่ว่า ถ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ จะเกิดอะไรขึ้น จะทำให้ศาสนาอื่นมองอย่างไร
       เมื่อหันมาดู พุทธศาสนิกชน ที่มีมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา แค่นี้ก็มองออกแล้ว ว่าเราควรจะเขียนอย่างไร ไม่ต้องไปวิจารณ์กันให้มากนัก   แต่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่า “ประเทศไทย” โดยเฉพาะคนไทย ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นร้อยปี พันปี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรียนจบในต่างประเทศเกือบทุกคน ไม่ได้เคยนึกถึงหัวอกคนไทยสมัยโบราณบ้างเลย กลับไปเขียนรัฐธรรมนูญ ตามประเทศใหญ่ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เป็นต้น ทำไมไม่เขียนรัฐธรรมนูญ แบบประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติบ้าง เช่น อินเดีย ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ เค้าเขียนอย่างภาคภูมิใจว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
      “อาตมาไม่ ได้ถอยหลังเข้าคลอง และไม่ได้เขียนเอาใจใครทั้งนั้น แต่เขียนเพราะความเป็นจริง” โดยวัดอัตราส่วนจากผู้นับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียมาก่อน แต่ก็ถูกทำลายอย่างย่อยยับ เหลือเพียงซากปรักหักพัง นี้คือร่องรอยทางพระพุทธศาสนา สมัยนั้นใครมีอำนาจปกครองประเทศ ก็เขียนรัฐธรรมนูญเข้าข้างตนเองทั้งที่ไม่มีศาสนิกชนเพียงพอ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย ที่มีพุทธศาสนิกชนนับถือเป็นจำนวนอัตราส่วนมาก และไม่ได้ไปบังคับใครให้มานับถือพุทธศาสนา นับถือกันมาแต่กำเนิด  แต่มาระยะหลังเหตุการณ์ต่างๆ ยุคไฮเทค ได้เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องอาศัยหลักนิติศาสตร์ พฤตินัย หลักตรรกศาสตร์ เข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถ้าจะแก้ปัญหากันตามใจคือไทยแท้ จะมีปัญหาไม่มีที่สิ้นสุด ทุกคนมีสติปัญญา มีความสามารถ เรียนจบกันสูง เป็นระดับ ดอกเตอร์ ไม่เคยนึกถึงบรรพบุรุษของเราตั้งแต่โบราณและระดับรากหญ้า
      สาเหตุ หนึ่งที่มีการประท้วงกันบ่อยๆ เพราะ บุคคลที่เรียนจบสูง ไม่เข้าใจระดับล่าง กลับไปมองบุคคลเหล่านี้ ว่ามีความคิดถอยหลัง ไม่มีความเป็นธรรม ไม่ทันสมัยเหมือนกับพวกที่เรียนมาสูงๆ ที่เข้ามามีบทบาทในสภาร่างรัฐธรรมนูญ  ทั้งที่บุคคลในสภาร่างฯเหล่านี้เป็นเพียงตัวแทนของประชาชนเข้าไปนั่งในส่วนที่ถูกจัดไว้ให้  ซึ่งบางทีอาจจะถูกจัดตารางแผนงานที่ต้องทำแบบนี้ จะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ใครจะไปรู้ส่วนตื้นลึกหนาบาง มหาสมุทรที่ลึกที่สุด ยังไม่เท่าจิตใจของมนุษย์ลึก ลองคิดดู
         การ ร่างรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายปกครองประเทศ ใช้ในการบริหารประเทศ จะหันเหประเทศไปในทางทิศใด ก็อยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้าไม่ผ่านประชามติ ก็ถูกยกเลิก กลับมาใช้รัฐธรรมนูญปี40  ที่สมมติว่าสมบูรณ์ที่สุด  ทั้งที่ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด งบประมาณถูกนำมาใช้ไม่น้อย เท่าที่ทราบการบัญญัติข้อความ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นความกลัวที่ไม่ได้พิสูจน์ด้วยปัญญา มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือ?
      ไม่มีเหตุผล รับรองความกลัวที่ผิด แน่นอนการจะกำหนดเอาทุกศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติย่อมไม่ได้ ไม่มีชาติไหนเคยทำ มีแต่กำหนดเอาศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่มีจำนวนสมาชิกมาก และที่สำคัญเป็นรากเหง้าจริยธรรมและวัฒนธรรมของคนส่วนมากในสังคมนั้นเป็น ศาสนาประจำชาติ ในกรณีประเทศไทย ศาสนาที่เก่าแก่และเป็นรากฐานของศีลธรรมและวัฒนธรรมไทยมายาวนานกว่าศาสนาอื่น ก็คือพระพุทธศาสนา พระราชาพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะ นับถือพระพุทธศาสนา อุปถัมภ์ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา มาตลอด
      การกำหนดว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมา จารีตขนบธรรมเนียม โดยเฉพาะราชประเพณีของสังคมนี้ว่ามี พระพุทธศาสนาเป็นหลักแห่งการฝึกฝนอบรมลูกหลานมายาวนาน เป็นบันทึกจารีตซึ่งมิได้เป็นลายลักษณ์อักษร  คือเป็นอยู่แล้วโดยเนื้อหา เพียงแต่ต้องการให้ท่านผู้ร่างรัฐธรรมนูญยืนยันข้อเท็จจริงนี้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
      กรรมาธิการร่าง รัฐธรรมนูญเพียงแค่นำเอาข้อเท็จจริงที่มีในประวัติความเป็นมาของไทยมาบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษรเท่านั้น มิได้บัญญัติอะไรใหม่เลย !!!

  จากคุณ : pakornvisit - [ 27 เม.ย. 50 00:21:18 A:61.90.238.30 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม