◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ร่างรธน.ฉบับใหม่กำหนดให้อัยการเป็นองค์กรมีอำนาจอิสระเช่นตุลาการ .. ผมเห็นด้วยครับ

  ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการกำหนดให้สำนักงานอัยการเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระเช่นเดียวกับสถาบันตุลาการ(สำนักงานศาลยุติธรรม)ไม่ขึ้นต่อรัฐ  ตรงนี้เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหลายประการ  แต่เท่าที่ผมเล็งเห็นขณะนี้ได้แก่

  ประการแรก การไม่ถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐ  ในกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการบางคดีอาจถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ  ทำให้คดีสำคัญบางคดีถูกสั่งไม่ฟ้องในชั้นพนักงานอัยการ แต่หากกำหนดให้สำนักงานอัยการมีอำนาจอิสระจะทำให้ไม่ต้องขึ้นต่อการบังคับบัญชาจากหน่วยงานรัฐ

  ประการที่สอง ระบบเงินเดือนไม่อิงต่อบัญชีข้าราชการพลเรือน  เงินเดือนพนักงานอัยการใกล้เคียงกับข้าราชการตุลาการซึ่งสูงกว่าข้าราชการพลเรือน  การอิงบัญชีกับข้าราชการพลเรือนทำให้เกิดความลักลั่นไม่เท่าเทียม ปัจจุบันเงินเดือนอัยการต้องอิงลอบๆไม่ใช้บัญชีข้าราชการ  เมื่อกำหนดให้อัยการเป็นองค์กรมีอำนาจอิสระจะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้น


  ร่างรัฐธรรมนูญที่วางบทบัญญัติดังกล่าวนี้ เจ้าหน้าที่จะได้อธิบายรายละเอียดแก่ชุมนุมซึ่งขณะนี้เริ่มลงพื้นที่บ้างแล้ว  ผมในฐานะมิใช่ชาวบ้านธรรมดาแต่เป็นผู้อยู่ในวงการและติดตามเรื่องนี้มาตลอด ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐสภามากนักเพียงแต่ทราบคร่าวๆแล้วและเข้าใจตามพื้นฐานก็เกิดความรู้สึกที่ดีทันที   แม้จะออกมาในสมัยเผด็จการแต่เมื่อเป็นบทบัญญัติที่มีประโยชน์อีกทั้งเป็นเรื่องสำคัญการประวิงเวลาย่อมไม่เกิดผลดีแน่นอน  ผมจึงขอประกาศเห็นด้วยกับบทบัญญัติข้อนี้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 1 เสียงครับ


  นิติเทพ  ผดุงเกียรติรัชกร

  จากคุณ : มติเทพ - [ 20 เม.ย. 50 22:17:57 A:58.8.144.101 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม