◀ Previous Next ▶ Up ▲


  เกิดเป็นอะไรหรือใครถึงจะไม่ต้องทำใจ

  เกิดเป็นคนไทยก็ต้องทำใจ  ทำใจ
  เธอรู้บ้างไหมว่าหัวใจคนไทยเป็นยังไง
  เธอรู้บ้างไหมว่าคนไทยรักประชาธิปไตย
  แต่เดี๋ยวนี้ ผู้นำเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนแปลงไป

  เกิดเป็นคนไทยก็ต้องทำใจ ทำใจ
  เศรษฐกิจไทยกำลังพังพินาศไป
  ถ้าคนไทยไม่มีกินแล้วจะทำยังไง
  เธอเป็นเผด็จการหรือเธอเป็นใคร หรือเธอเป็นใคร

  แล้วเกิดเป็น (อะไรใครเติมเอาเอง) ถึงจะไม่ต้องทำใจ
  ถ้าใครรู้ ช่วยบอกด้วยว่าทำไม บอกด้วยว่าทำไม
  แล้วเมื่อไรคนไทยจึงจะไม่ต้องอดตาย
  แล้วทำยังไงประเทศไทยจึงจะเป็นประชาธิปไตย

  …………………………………..
  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  จากคุณ : kongsilp2000 - [ 5 เม.ย. 50 07:21:49 A:58.8.100.35 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม