◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  รัฐธรรมนูญ 50 ของผู้มีอิทธิพลและอำนาจมืด

  หลังจากที่ได้ยินข่าวคราวมาว่า ตอนนี้สภาร่างรัฐธรรมนูญกำลังหาวิธีการเอื้ออำนวยช่องทางในการสืบทอดอำนาจให้แก่ผู้มีอิทธิพลและอำนาจมืดเหนือรัฐธรรมนูญ ให้ส่งคนเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งและได้รับการเห็นชอบจากประชาชนนั้น ทำให้เกิดกระแสต่อต้านกันทั่วประเทศ

  สิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนหลายๆ คนได้มีคำถามที่คับข้องอยู่ในใจว่า “รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 นั้น มันไม่ดีตรงไหน ?”  เพราะที่มาขอรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 เป็นรัฐธรรมนูญเขียนขึ้นมาโดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง หลังจากที่ได้เอือมระอาจากรัฐบาลผสม ที่มาจากหลากหลายพรรคการเมืองรวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลแบบเป็นก๊กเป็นเหล่า และมีการจัดสรรจัดแบ่งตำแหน่งรัฐมนตรีเหมือนดังว่า ประเทศไทยเป็นสมบัติผลัดกันรับประทาน

  รัฐบาลในแต่ละสมัยก็มีการแก่งแย่งกัน ทะเลาะกัน และเล่นการเมืองแบบแทงกันลับหลังอยู่ตลอดเวลา ทำให้รัฐบาลไม่สามารถอยู่พัฒนาประเทศได้นานอย่างต่อเนื่อง กลับกลายเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อรับประทานงบประมาณและเสวยส่วยต่างๆ ในแต่ละกระทรวงเท่านั้น ซึ่งทำให้มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี แม้กระทั่งยุบสภากันเป็นระยะๆ อยู่ประจำ จนการพัฒนาประเทศไม่สามารถกระทำได้อย่างเป็นรูปธรรมแม้แต่นิดเดียว

  รัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีเป้าประสงค์ในการทำให้พรรคการเมืองมีความแข็งแกร่ง และทำให้รัฐบาลมั่นคง และที่สำคัญที่สุดคือ ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้ามาเพื่อบริหารและพัฒนาประเทศ โดยอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่ประชาชนด้วยระบอบประชาธิปไตยชนิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา

  หลายคนยังคงจำได้ว่า ที่มาของสถานการณ์พฤษภาทมิฬ เป็นมาอย่างไร  และผลที่ออกมาเป็นอย่างไร นั่นเป็นครั้งแรกที่คณะผู้มีอิทธิพลและอำนาจมืดเหนือรัฐธรรมนูญ ได้พบกับพลังที่แท้จริงของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จนทำให้ประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบานมาจนถึงวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2549 กว่าสิบปีที่ประชาชนรุ่นใหม่ได้สัมผัสสิทธิอันชอบธรรมและลิ้มรสอำนาจของประชาชนที่ได้มาในระบอบประชาธิปไตย

  วันนี้ประเทศไทยอยู่ภายใต้เผด็จการที่ไปเฟ้นหาฤๅษีเฒ่า แล้วเอามาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี แล้วยังจัดหาเหล่าเต่าเฒ่าล้านปีทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรี มาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มาเป็นสมาชิกสภายกร่างรัฐธรรมนูญ และยังแถมแสวงหาเหล่าพ่อมดแม่มดหน้าเหี้ยมๆ หน้าย่นๆ มาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.) เพื่อเป็นทีมงานในการเนรมิตให้ประเทศไทยย้อนยุคกลับไปสู่โลกแห่งอดีตกาล ที่ผู้มีอิทธิพลและอำนาจมืดเคยเฟื้องฟู

  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่ผู้มีอิทธิพลและอำนาจมืด ชอบฉีกเล่น ทุกครั้งที่ประชาชนเริ่มมีอิสรเสรีภาพ แต่รัฐธรรมนูญก็ยังคงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เหล่าผู้มีอิทธิพลและอำนาจมืดสามารถใช้ในการเสริมสร้างอิทธิพลและอำนาจของพวกเขาเหล่านั้น และเป็นกฏหมายที่ใช้บังคับเหล่าประชาชนผู้ไร้อำนาจให้อยู่อย่างสงบเสงี่ยมภายใต้อำนาจมืดของพวกเขาเหล่านั้น

  หากรัฐธรรมนูญกำหนดมาว่า นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ไม่จำเป็นต้องผ่านการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศแล้วนั้น ผู้มีอิทธิพลและอำนาจมืดก็จะสามารถจัดสรรและคัดเลือกตัวแทนของผู้มีอิทธิพลและอำนาจมืด มาเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มีอำนาจในการปกครองประชาชนและบริหารประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยย้อนยุคกลับไปสู่ประชาธิปไตยในยุคมืดกันอีกครั้งหนึ่ง (Democracy of the Dark Age)

  ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ เป็นจุดสำคัญยิ่ง จุดหนึ่งในการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพราะมันมีผลกระทบระยะยาวแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

  แล้วพวกเราชาวไทย จะยอมให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับของผู้มีอิทธิพลและอำนาจมืด เกิดขึ้นกันไหมล่ะ

  หากไม่ต้องการ ก็ต้องช่วยกันกระจายข่าว ให้ลงมติ "ไม่ยอมรับ" นะครับ

  จากคุณ : ศิลาแรง - [ 13 มี.ค. 50 19:59:12 A:124.121.49.45 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม