◀ Previous Next ▶ Up ▲


  พนักงานไอทีวีส่วนน้อย - แถลงการณ์

  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย

   


  พนักงานไอทีวีส่วนน้อย ขอแถลงการณ์
  ............................................................


  “กลุ่มเสรีไทยไอทีวี” ซึ่งเป็นอดีตพนักงานไอทีวีจำนวนน้อย ขอคัดค้านในเหตุผล หลักการ รวมตลอดถึงวิธีการ ของการเคลื่อนไหวในรูปแบบ ‘การร้องขอ’ และ ‘การกดดัน’ ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ของอดีตพนักงานไอทีวีส่วนใหญ่ ที่ตกอยู่ภายใต้การชักจูงและชี้นำของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่ปราศจากจิตวิญญาณเชิงผลประโยชน์มวลชนตามหลักวิชาชีพ ทั้งในช่วงวันที่ 6-7 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมาและก่อนหน้านั้น จนส่งผลผูกพันสู่การแก้ไขปัญหาแบบนอกเหนือหลักนิติรัฐ (rule of laws) ของรัฐบาล ที่จะทำให้วิมานทรายแห่งความดันทุรังอย่างฝืนกฎหมายและความชอบธรรมหลังนี้ต้องพังทลายลงอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยที่ตัวการผู้ริเริ่มก่อความผิดพลาดดังกล่าวขึ้นก่อนนั้น คือ กลุ่มบุคคลระดับแกนนำของพนักงานไอทีวีเอง หาใช่รัฐบาลไม่ และความผิดพลาดนั้นได้ถูกถ่ายทอดให้ครอบงำพนักงานไอทีวีเกือบทั้งหมด จนทำให้เกิดความหลงเชื่อคล้อยตามอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากบทบาทการนำอันน่าเชื่อถือนั้น

  ด้วยตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งยวดของหลักนิติรัฐ ที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยพึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เป็นหลักการขั้นพื้นฐาน ดังนั้น “กลุ่มเสรีไทยไอทีวี” ขอวิงวอนให้เพื่อนอดีตพนักงานไอทีวีเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และทำการพิจารณาด้วยหลักวิชาอย่างรอบด้าน เป็นเหตุเป็นผล และไม่ละเลยเรื่องผลประโยชน์ของมวลชนโดยรวมที่เป็นพื้นฐานของวิชาชีพเรา รวมทั้ง ระมัดระวังการตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มบุคคลใดที่อาจใช้พนักงานส่วนใหญ่เป็นฐานสนับสนุนการสืบทอดอำนาจและการคงอยู่ขององค์กรเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของพวกเขาเหล่านั้นเอง

  “กลุ่มเสรีไทยไอทีวี” ขอเรียกร้องให้ภาครัฐบาล ภาควิชาการ และภาคประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นบริการสาธารณะนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นไปในทิศทางของการยกระดับความนึกคิดและจิตวิญญาณทางสังคม อันจะถือได้ว่าเป็นการช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นธรรมและความชอบธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างหลักประกันในเสรีภาพแห่งการรับรู้ข่าวสาร เพื่อสังคมนี้ได้เก็บเกี่ยวดอกผลเป็นความเสมอภาคและการสว่างแจ้งทางปัญญาในภายหน้า


  กลุ่มเสรีไทยไอทีวี

  จากคุณ : RJjunior - [ 13 มี.ค. 50 19:34:19 A:210.86.215.14 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม