◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  รายงานคณะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ สมาคม วสท. เรื่อง การแตกร้าวใน Taxi Way

  รายงานคณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท)

      คณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้รับการติดต่อให้เข้าสำรวจสถานที่ที่เกิดรอยแตก (cracks)และร่องล้อ (Rutting) ที่ผิวทาง Taxi Way โดยมีข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้

  (1) น้ำที่พบในวัสดุชั้น Asphaltic Concrete Base Course และ ผิวบนของ Cement Treated Base เกิดจากน้ำซึมจากด้านล่าง ถ้าการควบคุมระดับน้ำและเกณฑ์การออกแบบโครงสร้างผิวทาง ไม่สอดคลัองกัน ในกรณีนี้ น้ำอาจซึมผ่านชั้น Cement Treated Base ขึ้นมาจนถึงชั้น Asphaltic Concrete Surface ได้

  (2) วัสดุ Asphaltic Concrete ถ้าชุ่มน้ำเป็นเวลานาน อาจสูญเสียกำลังได้

  (3) ตามเกณฑ์ปฎิบัติทั่วไป ต้องควบคุมระดับน้ำไม่ให้ขึ้นสูงถึงด้านล่างของโครงสร้างผิวทาง (Pavement Structure) คือ ชั้น Cement Treated Base ในกรณี Taxi Way.

  (4) คณะผู้เชี่ยวชาญ แนะนำมาตรการเฉพาะหน้า ดังนี้

  ก. ควบคุมระดับน้ำไว้ ตามการออกแบบระบบระบายน้ำในสนามบิน

  ข. ตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่ปูลาดพื้นผิว (Paved Area) ด้วยอุปกรณ์ เช่น บ่อสังเกตุระดับน้ำ (Observation Well) หรือ เครื่องวัดแรงดันน้ำ (Piezometer)

  ค. ตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักซ้ำซ้อน (Repeated Loading) จากล้อเครื่องบินต่อโครงสร้างผิวทาง ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน

  แนวทางการแก้ไขอย่างถาวร

      ต้องควบคุมการใช้งาน (operation) และระดับน้ำอย่างเคร่งครัดตามหลักวิชาการ การเพิ่มของระดับน้ำใต้สนามบิน จะที่ทำให้วัสดุที่ใช้ คือ Asphaltic Concrete สูญเสียกำลังไป เมื่อต้องรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้ จึงเกิดการแตกร้าว ณ ตำแหน่งต่างๆ

   
   

  จากคุณ : คุณหนูเอง - [ 23 ม.ค. 50 18:09:57 A:67.15.151.110 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม