◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    เปลี่ยนจาก zad เป็นเติมเงินแต่ยังคงใช้เบอร์เดิมได้หรือไม่ครับ

    DATC เปลี่ยนจาก zad เป็นเติมเงินแต่ยังคงใช้เบอร์เดิมได้หรือไม่ครับ เนื่องจากใช้งานน้อยมาก จากรายการตรวจสอบ ใช้จริงเดือนละ 35 บาท แต่ต้องจ่าย 319.93 ตามโปรโมชั่น

    จากคุณ : CrownTail - [ 31 ม.ค. 50 13:45:54 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม