◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เอาบทความมาให้อ่านกันค่ะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

  Personal Care Ingredients Asia I


  บทความข้างล่างนี้เป็นการเล่าสู่กันฟังโดยย่อเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเครื่องสำอางบางประการ
  ในการประชุมวิชาการ วันที่ 8 มีนาคม 2543 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  1.Emulsion lipsticks

  เป็น lipsticks ที่ใช้น้ำเป็น base ทำให้ลักษณะการใช้ lipstick เปลี่ยนโฉมหน้าไปจากการใช้ดินสอ
  วาดปากหรือแท่ง lipstick

  Emulsion lipstick ใช้ multiple emulsion technology ทำให้ลักษณะของ film, การแห้งและรูป
  เนื้อของ lipstick ดียิ่งขึ้น ทำให้การผลิต lipstick มีขั้นตอนน้อยลงเพียงแค่ผสมแล้วบรรจุลงขวด
  และยังทำให้เกิดการบำรุง (moisturizing effect) ที่ติดทนนาน
  2.การลดเส้นริ้วรอยบนใบหน้า

  เส้นริ้วรอยบนใบหน้าเกิดจากการสะท้อนของแสงบนผิวหน้าแล้วทำให้เกิดเป็นเงาซึ่งทำให้ผู้พบ
  เห็นมองเห็นเป็นริ้วรอยขึ้น ปกติเมื่อแสงตกกระทบบน ผิวหน้า แสงส่วนหนึ่งจะสะท้อน แต่ส่วน
  ที่เป็นเส้นริ้วและภายในรอยเหี่ยวย่นจะเกิดเป็นเงาเพราะแสงไม่สามารถสะท้อนทะลุผ่านเส้นริ้ว
  รอยได้ ทำให้เห็นเป็นเงาของริ้วรอย กลไกการลดริ้วรอย ได้แก่

  1. การใช้ Titanium dioxide เพื่อให้แสงกระจาย แต่ข้อเสียคือเมื่อทาบนผิวหน้าจะเกิดการ
  เป็นหน้ากาก ฉาบบนหน้า เนื่องจากมีคุณสมบัติทึบแสงและดูไม่เนียนเป็นธรรมชาติ

  2. ใช้ Pigment ที่กระจายแสงได้ดีแต่ยังคงมีความใสเพียงพอที่จะทำให้ใช้แล้วดูเป็นธรรมชาติ
  พบว่าการใช้ RonaspherR ซึ่งมีลักษณะกลมของ SiO2 ที่ถูกเคลือบด้วย TiO2 หรือ Fe2O3
  จะทำให้เกิดผลดีดังกล่าว โดย TiO2 จะทำให้แสงกระจาย ส่วน SiO2 มีความใสและแสง
  สามารถส่งผ่านสู่ผิวหนังได้ ทำให้แลดูเป็นธรรมชาติเมื่อใช้นักวิจัยได้ทดลองใช้ RonaspherR ทาบนผิวหนังและเทียบกับ placebo พบว่า แสงที่สูญหายในริ้วรอยลดลง เนื่องจากแสงได้
  ถูกกระจายออกไปหมด โดย RonaspherR ทำให้การมองเห็นความหยาบบนผิวหนังลดลง
  และลดการมองเห็นเป็นริ้วรอยของผิวได้
  3.การใช้เทคนิคเคลือบผิวหน้าของสีในเครื่องสำอาง
  ปัจจุบันความนิยมในการใช้สีที่ใช้ในเครื่องสำอางทั่วโลกได้ลดน้อยลง เนื่องจากไม่สามารถใช้กับ
  ประเทศที่มีอากาศร้อนได้ เหงื่อและความชื้นจาก ร่างกายจะทำให้เครื่องสำอางที่มีสีเหล่านี้ถูก
  ชำระออกจากผิวหน้าได้ง่าย เช่น TiO2 หรือ Fe2O3 หรือพวก talcum ซึ่งก็เป็น hydrophilic
  และไม่ติดทนบนผิว ปัจจุบันจึงนิยมใช้เทคนิคดัดแปลงพื้นผิวหน้า โดยการใช้ organic
  compounds ร่วมกับ inorganic pigment เช่น TiO2 หรือ iron oxide หรือ substrate เช่น
  talcum หรือ spherical silica ทำให้เกิดการปรับปรุงในรูปเนื้อผลิตภัณฑ์ ความสามารถแผ่
  กระจายและการติดทนบนใบหน้า วิธีการของเทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น ใช้ผสม hydrophilic
  powders กับน้ำมันที่เหมาะสมทำให้น้ำมันไปเคลือบที่อนุภาค ทำให้อนุภาคกลายเป็นสารที่
  ต้านการแทรกซึมของน้ำได้ แต่วิธีนี้ไม่ถาวรเพราะถ้ามีการใช้แรงกล ทำให้ oil หลุดจากอนุภาค
  ก็จะทำให้สารกลับมาเป็น hydrophilic อีกได้

  เทคนิคอื่นได้แก่ การเคลือบอนุภาคด้วย methicone ทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์ติดทน และการกระจาย
  ของ pigment ลงสู่สารน้ำมันเป็นไปได้ง่าย แต่ไม่สามารถติดกับผิวหนังได้ดีนัก ซึ่งการติด
  ผิวหนังดี เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจจึงได้มีการดัดแปลงโดย
  เคลือบด้วย amino acid, hydrogenated lecithin, collagen และ metallic soapทำให้
  สีของpigment ติดผิวหนังได้นานขึ้น และยังคงมีคุณสมบัติเป็น hydrophobic อยู่เช่น
  การนำไปใช้ในครีมรองพื้น ต่อมาได้ใช้เทคนิค ชั้นสูง คือ เคลือบสีด้วย fluorocarbon
  ทำให้ได้ครีมรองพื้นที่ไม่เป็นมัน เพราะสีเหล่านี้จะไม่เปียกเหงื่อ ความมันจากใบหน้าหรือ
  การเคลือบด้วย silicone เข้ากับ pigment โดยปฏิกิริยาเคมี ทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์มี
  ลักษณะน่าใช้ เบานุ่ม เนื่องจากยังคงมีลักษณะของ น้ำมัน dimethicone

  การใช้ untreated microfine titanium dioxide และ zinc oxide ในยากันแดด จะทำให้เกิด
  photo-oxidative properties เมื่อถูกแสง UV การใช้เทคนิคการเคลือบผิวหน้า ของ
  microfine pigment จะช่วยลดข้อเสียตรงนี้ได้มาก และยังทำให้ลดการเกาะกันของ
  อนุภาคซึ่งจะสัมพันธ์ต่อการเกิดความใสบนผิวหน้าเมื่อใช้ และให้ค่า SPF (sun
  protecting factor) ของสูตรตำรับมีค่าสูงขึ้น
  4.การใช้ Sicopearl

  ในเครื่องสำอางเพื่อให้เกิดผลการมองที่แปลกใหม่ pearlescent เป็นวัตถุดิบใหม่ที่ทำให้เกิดสีที่สดใส
  และจัดจ้านในการนำไปใช้ใน เครื่องสำอางหลายชนิด เพราะเมื่อใช้แล้วจะทำให้สามารถเห็น
  เป็นสีหลายสีทั้งนี้ขึ้นกับมุมมองของการดู ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนมีชีวิตชีวา
  และแปลกตาออกไป การออกแบบสีการเลียนแบบการเกิดสีต่าง ๆ ทางธรรมชาติบนฟองสบู่
  ซึ่งเปลี่ยนสีเป็น สีต่าง ๆ อันเนื่องจากการดูดกลืน สะท้อน และการ interfere ของแสงโดย
  การใช้ aluminium เคลือบด้วย silicon dioxide ที่มี reflactive index ต่ำ ๆ หนาประมาณ
  300-400 nm. แล้วใช้ iron oxide เคลือบหนา 25 nm. แล้วนำไปผสมกับสี ทำให้เกิดสีที่ดู
  แล้วมีชีวิตชีวาและน่าตื่นเต้น เหมาะที่จะนำไปใช้กับเครื่องสำอาง เช่น ยาทาเล็บ lipstick,
  eye shadow
  5.Zinc Pyrithione (ZPT) สารขจัดรังแคที่มี ประสิทธิภาพสูง

  pyrithione นิยมใช้ในเครื่องสำอางประเภทดูแลผิว โดยเฉพาะสารประกอบในรูปแบบของ zinc
  นิยมใช้ในการรักษารังแคในรูปของยาสระผม (shampoo) จัดว่าเป็นสารที่ปลอดภัย และ
  มีประสิทธิภาพสูงโดยจัดอยู่ใน category 1 ของ US FDA โดยจะไปกำจัดแผ่น (flake)
  บนหนังศีรษะและบรรเทาอาการคันอันเนื่องจากรังแคบนหนังศีรษะและผิวหนัง โดยใช้
  ความเข้มข้น 0.3-2 % ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องล้างน้ำทิ้ง และ 0.1-0.25 % สำหรับผลิตภัณฑ์
  ที่ไม่ต้องล้างน้ำหลังใช้ การศึกษาพิษวิทยาของ zinc pyrithione พบว่าไม่ทำให้แพ้ ไม่
  สะสมในร่างกาย พบว่าถูกทำลายได้ (biodegradable) และถูกทำลายโดยสภาพแวดล้อม
  ได้ง่ายทั้งในน้ำธรรมดาและน้ำทะเล โดยผ่านขบวนการทางชีววิทยา (biolysis) และโดย
  แสง (photolysis)
  6.Hydroxyethyl Ethylcellulose (HEEC)

  HEEC จัดเป็นสารให้ความหนืดที่มีประสิทธิภาพสูง และมีหน้าที่หลายอย่างในสูตรตำรับที่ใช้
  กับผิวหนัง ได้แก่

  1. เป็นสารเพิ่มความหนืด ในช่วง pH ที่กว้าง

  2. ทำให้ O/W emulsion มีความคงตัวและเกิดเป็น emulsion ได้

  3. ทำหน้าที่เป็น protective colloid และช่วยเพิ่มความคงตัวในเครื่องสำอางที่ใช้กับผิวหนังใน
  condition shampoo จะช่วยลดประจุ ทำให้หวีผมง่ายในสภาพผมที่เปียกหรือแห้ง  ดร.พรนภา มหาพัฒนากุล
  วิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

  จากคุณ : Pansy - [ 21 พ.ย. 49 15:55:28 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม