◀ Previous Next ▶ Up ▲


  วธ.-มหิดลเผยแพร่วิจัย ชาติพันธุ์ไทย-กัมพูชา

  เมื่อวันที่13 มีนาคมนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รมว.วัฒนธรรม กล่าวในการประชุมวิชาการเรื่องแผนที่วัฒนธรรม : เครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ชายแดนที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐมว่า  วธ.ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาฯจัดทำโครงการวิจัยเรื่องแผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเพราะพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีความหลากหลายทางภาษา ความเชื่อ และวิถีการดำเนินชีวิตต่างไปจากสังคมใหญ่ของประเทศ  

  "การวิจัยวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ชายแดนไทย-กัมพูชาจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนชายแดนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน การรู้เขารู้เรา จะนำไปสู่การสานสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคต  ผมชื่นชมนักวิชาการที่นำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ให้ความรู้ประชาชน เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน วธ.จะนำข้อมูลวิจัยไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม"นายอนุสรณ์ กล่าว

  ด้านรศ.ดร.โสภนาศรีจำปา ผอ.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทกล่าวว่า การวิจัยใช้เวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2549 -2551 ครอบคลุมพื้นที่7 จังหวัดได้แก่ ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ขณะนี้เสร็จแล้ว และมหาวิทยาลัยมหิดลได้นำข้อมูลมาเผยเเพร่ในเว็บไซต์ www.mapculture.org

  http://www.komchadluek.net/2008/03/14/x_edu_e001_194122.php?news_id=194122

  จากคุณ : หมาป่าดำ - [ 14 มี.ค. 51 09:06:36 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม