◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืน รับพระราชทานฉันเช้าจำนวน 8 รูป ฉันเพล 8 รูป กำหนด 100 วัน ซึ่งในแต่ละวันจะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามทุก 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. โดยจะมีพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าในเวลา 07.00 น. และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฉันเพลเวลาประมาณ 11.00 น.

  กำหนดการประจำวันพระพิธีธรรม

  06.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยาม
  07.00 น. พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า
  09.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยาม
  11.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฉันเพล
  12.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยาม
  15.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยาม
  18.00 น. ประโคมย่ำยาม
  19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
  21.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยาม
  24.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยาม

  การประโคมย่ำยามจะเป็นการประโคมหลังสวดพระอภิธรรมจบ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจะประโคมย่ำยามตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งจะเป็นการตีกลองและเป่าปี่ รวมเป็นเวลา 7-8 นาที ซึ่งสมัยก่อนจะมีนางร้องไห้หน้าพระบรมศพหรือพระศพ แต่มายกเลิกในรัชกาลที่ 6

  จากคุณ : นวมินทร์๑๑๑ - [ 13 มี.ค. 51 23:50:18 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม