◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ปวช. และ ปวส.ย่อมาจากอะไรคะ

  ปวช. > ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ปวส. > ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  หรือ..
  ปวช. > ประโยควิชาชีพ
  ปวส. > ประโยควิชาชีพชั้นสูง

  สองวุฒินี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ?
  แล้วถ้าเราจะสมัครเรียนป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
  ต้องใช้วุฒิปวช.หรือปวส.คะ แฟนบอกเรียน 4 ปีต้องใช้วุฒิปวช. แต่เราว่าใช้วุฒิปวส.ก็ได้ไม่ใช่เหรอคะ
  รบกวนให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  จากคุณ : dhita - [ 6 พ.ย. 50 13:41:43 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม