◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เลือกไม่ถูกว่าจะเรียนโทคณะไรดี

  ตอนนี้ตัดสินใจว่าจะเรียนต่อโท   แต่ยังเลือกคณะไม่ได้

  ส่วนตัวชอบวรรณกรรมเด็ก ศิลปะ และจิตวิทยา  

  กำลังจะสมัครเรียนคณะจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

  แต่ไม่อยากทำงานฝ่ายบุคคล  และก็ไม่รู้ว่านอกจากฝ่าย

  บุคคลแล้วจะใช้ความรู้ในสาขานี้ประกอบอาชีพไรได้บ้าง

  ส่วนวรรณกรรมเด็กกับศิลปะกะว่าจะหาคอร์สเรียนเพิ่มเติม

  อยากขอความเห็นเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจหน่อยค่ะ

  จากคุณ : องค์หญิงมองโกล..อมโบตัน - [ 28 ก.ย. 50 11:21:47 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม