◀ Previous Next ▶ Up ▲


  สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด อบรมฟรี

  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัด โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตรระยะกลาง เรียนทุกวันพุธ พฤหัสบดี (08.00 - 21.00 น.) และวันเสาร์ (09.00 - 16.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2550
  หลักสูตรฝึกอบรม
  สอบถามรายละเอียดเพื่อเติมหรือโทรมาสมัครได้ที่ 0876909779 ต้อง
  นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs
  การบริหารความคาดหวังฯ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ
  กลยุทธ์ทางการตลาด
  การบริหารจัดการธุรกิจ(การจัดการด้านเทคนิค)
  การบริหารองค์กรและบุคลากร
  กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  การบริหารเงินและบัญชี
  การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
  รวมภาคบรรยาย ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา
  การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ
  การศึกษาดูงาน

  จากคุณ : ต้อง - [ 13 มี.ค. 50 15:58:10 A:202.28.9.76 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม