◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  อันตรายจากลัทธิดาร์วินทางสังคม

  อันตรายจากลัทธิดาร์วินทางสังคม

  Cliff Cobb แห่งมูลนิธิ Robert Schalkenbach  เขียนคำปรารภหรือคำนิยม (Foreword) ในหนังสืออเมริกันดีเด่น Progress and Poverty (ความก้าวหน้ากับความยากจน) ของเฮนรี จอร์จ ฉบับย่อใหม่โดย Bob Drake มีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องลัทธิดาร์วินทางสังคม (Social Darwinism)

  เขาเขียนไว้ว่า การจัดพิมพ์ Progress and Poverty ครั้งแรกใน ค.ศ.1879 มีจุดประสงค์ส่วนหนึ่งคือเพื่อลบล้างความเชื่อถือที่มีต่อลัทธินี้ซึ่งมีความคิดว่าควรถือเอา “การอยู่รอดของผู้ที่แข็งแรงและเหมาะสมที่สุด” (survival of the fittest) เป็นปรัชญาทางสังคมข้อหนึ่ง ลัทธินี้พัฒนาโดย Herbert Spencer, William Graham Sumner และผู้อื่น และเป็นพื้นฐานทางภูมิปัญญา (intellectual basis) สำหรับ

  1. ลัทธิจักรวรรดินิยมอเมริกันในกรณีเม็กซิโกและฟิลิปปินส์
  2. การชูแนวคิดสิทธิเด็ดขาดของเอกชนในทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของสังคม
  3. นโยบายภาษีที่มุ่งลดภาระต่อคนรวยด้วยการผลักภาระไปยังคนจนและชนชั้นกลาง
  4. การจัดสวัสดิการที่ถือว่าคนจนคือคนที่ล้มเหลวและไม่สามารถปรับตัวเอง
  5. การเหยียดผิวในด้านการศึกษาและเคหสงเคราะห์
  6. การปรับปรุงพันธุกรรมเพื่อส่งเสริมเชื้อชาติที่มีความ “เหนือกว่า”

  การแบ่งแยกผิวทางภูมิปัญญาได้หยุดยั้งลง แต่การครอบงำทางเศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย  สิ่งที่บ่งชี้ว่าลัทธิดาร์วินทางสังคมได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นอีกก็คือ การกลับมาเก็บภาษีค่าจ้างและสินค้าผู้บริโภค แทนที่จะมุ่งเก็บภาษีทรัพย์สิน การขยายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และความกระหายแบบจักรวรรดินิยมอย่างกว้างไกล

  การฟื้นฟูลัทธิดาร์วินทางสังคมทำให้ยังมีการถือว่าความแตกต่างกันทางสังคมเป็นภาวะที่สมควรมีตามหลักของความเหนือกว่าหรือความเหมาะสมโดยธรรมชาติ  ตรงกันข้ามหนังสือความก้าวหน้ากับความยากจนของเฮนรี จอร์จกลับเปิดเผยว่าความแตกต่างกันเหล่านั้นเป็นผลแห่งเอกสิทธิ์พิเศษ  นักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองจำนวนมากพยายามส่งเสริมภาพลวงตาที่ว่าโชคลาภมหาศาลและความยากจนเกิดจากการมีหรือขาดทักษะและการเสี่ยงของแต่ละบุคคล ส่วนเฮนรี จอร์จกลับแสดงว่าความแตกต่างด้านทรัพย์สมบัติเกิดเพราะคนไม่กี่คนได้สิทธิผูกขาดโอกาสตามธรรมชาติโดยคนอื่น ๆ ถูกปิดกั้น  ถ้าเราเอาอำนาจผูกขาดเหล่านั้นคืนมาจากกลุ่มอภิชน ภาพแห่งความเหนือกว่าในเชิง “ความแข็งแรงและเหมาะสม” จะพังทลายลงมา  จอร์จไม่สนับสนุนการมีรายได้เท่าเทียมกัน การบังคับปรับการกระจายทรัพย์สมบัติ หรือ การให้รัฐจัดการด้านเศรษฐกิจ  เขาเชื่อว่าในสังคมที่ไม่มีการเรียกร้องของอภิชน ทุกคนจะสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์และน่าพอใจ

  หนังสือความก้าวหน้ากับความยากจน (Progress and Poverty) ฉบับย่อใหม่นี้ขึ้นเว็บให้อ่านฟรีอยู่ที่ http://henrygeorge.org/pcontents.htm  
  ฉบับเต็ม http://schalkenbach.org/library/george.henry/ppcont.html
  ฉบับเต็มภาษาไทย http://geocities.com/utopiathai/ProgressAndPoverty.html
  ฉบับสรุปเรื่อง http://unitax.org/progress/
  ฉบับสรุปเรื่องภาษาไทย http://geocities.com/utopiathai/PPsupercondensed.html

  จากคุณ : สุธน หิญ - [ 22 ก.พ. 50 11:22:42 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม