ยังงงว่า ทำไมเลิกใช้อักษร “ฃ” และ “ฅ”

ยังงงว่า ทำไมเลิกใช้อักษร “ฃ” และ “ฅ” ซึ่งอักษร “ฃ” เป็นพยัญชนะตัวที่สามในพยัญชนะไทย นับเป็นพวกอักษรสูง ส่วนอักษร”ฅ” พยัญชนะตัวที่ห้าในพวกพยัญชนะไทย นับเป็นพวกอักษรต่ำ (อันนี้ผมเอามาจากหนังสือ) ผมก็ไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหน ก็แค่อักษร 2 ตัว ถ้ามี 2 ตัวนี้มันทำให้ความหมายมันผิดไปมากมายหรือหลักการหรืออย่างไร มันก็เป็นแค่อักษรที่คิดขึ้นมาเหมือนตัวอื่นๆ ซึ่งก็คิดค้นสมมุติมาเพื่อใช้สื่อสารกันเท่านั้นเอง น่าจะมีไว้เพื่อให้อยู่ครบ อ้อบอกนิดนึง อักษรภาษาไทย เสียงสูง-ต่ำ ควบแท้-ควบไม่แท้ อักษรยืมมาจากภาษาอื่น(แต่ไม่คืนซะที) อะไรอย่างนี้ ผมเรียนมาจนจบไม่ค่อยจะเข้าใจเลย แต่ไม่ว่าจะยังไงก็น่าจะมีอักษร 2 ตัวนี้ใช้อยู่นะ

จากคุณ : ฉันงงจ้ะ - [ 10 ก.พ. 50 12:11:23 A:61.7.164.130 X:61.7.164.130, 61.7.164.130 TicketID:088851 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ไม่ค่อยแน่ใจกับคำว่า "เลิกใช้"

ยังนึกไม่ออกว่าเคยใช้ที่ใดบ้าง เพราะเคยมีคนเชื่อว่าคนนั้นเขียนด้วย ฅ เพราะ ฅ มีชื่อ (เล่น) ว่า ค.คน แต่ก็มีการอธิบายแล้วว่า คนไม่เคยสะกดด้วย ฅ เลย

ในกรณีของ ฃ นี่ไม่แน่ใจค่ะ


จากคุณ : AntiSpam - [ 10 ก.พ. 50 12:50:17 A:124.120.98.196 X: TicketID:123165 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

เจอบทความนี้ค่ะ คิดว่าน่าจะตอบได้

http://www.tpschamnong.iirt.net/article/basa_5nt137.html

ฃ ไข่ และ ฅ คน
จำนงค์ ทองประเสริฐ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

เวลานี้ได้มีบุคคลบางคนพยายามรณรงค์จะให้นำเอา ฃ ขวด และ ฅ คน กลับมาใช้ในการเขียนภาษาไทยอีก รวมทั้งคุณอดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย ทั้งนี้ก็โดยเห็นว่าคำว่า "คน" น่าจะใช้ ฅ คน ไม่ใช่ ค ควาย เพราะคนไม่ใช่ควาย ในเมื่อเรามี ฅ คน ใช้อยู่แล้ว ทำไมจึงต้องใช้ ค ควายเขียนคำว่า "คน" ด้วย ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงคุณประยูร จรรยาวงศ์ ที่ท่านพยายามรณรงค์ในการเขียนคำว่า "คน" โดยใช้ ฅ คนแทน ซึ่งท่านก็ทำได้ เพราะท่านเขียนเอง แล้วก็เอาไปทำบล็อก

ข้าพเจ้าเคยได้รับคำถามอยู่เสมอว่า ตัว ฃ ขวด และ ฅ คนนี้ได้เลิกใช้ตั้งแต่เมื่อใด เพราะ ฃ ขวด พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานบอกไว้ว่า "พยัญชนะตัวที่ ๓ นับเป็นพวกอักษรต่ำ แต่เดี๋ยวนี้เลิกใช้แล้ว." และที่ ฅ คน ก็บอกว่า "พยัญชนะตัวที่ ๕ นับเป็นพวกอักษรต่ำ แต่เดี๋ยวนี้เลิกใช้แล้ว."

เมื่อเลิกใช้แล้วก็น่าจะตัดออกจากพจนานุกรม ข้าพเจ้าก็ตอบไปว่า ที่ว่า "เลิกใช้แล้ว" นั้น มิได้มีประกาศเลิกใช้เป็นทางการ หากเลิกใช้ไปโดยปริยายตั้งแต่ประมาณรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากพิมพ์ดีดภาษาไทยซึ่งได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง ราชานุภาพ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีว่าการกระทรวงธรรมการนั้น ด้านอักษรไม่พอที่จะบรรจุพยัญชนะ และสระ รวมทั้งเครื่องหมายวรรณยุกต์และเครื่องหมายวรรคตอนของไทยได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องตัดพยัญชนะ สระ และเครื่องหมายที่ให้น้อยออก ซึ่งรวมทั้งตัว ฃ ขวด และ ฅ คนด้วย ทั้งนี้เพราะคำทั้ง ๒ นี้ มีใช้น้อย และก็ยังไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าใดนัก

ที่บางคนคิดว่าคำว่า "คน" ในสมัยสุโขทัยนั้นต้องเขียนด้วย " ฅ คน" ด้วยนั้น นับว่าเป็นความเข้าใจผิด ทั้งนี้เพราะในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหงนั้น คำว่า "คน" ใช้ ค ควายทั้งนั้น ดังในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้าน ๔ มีข้อความตอนท้ายสุดของศิลาจารึกหลักนั้น ดังนี้

"...พ่อขุนพระรามคำแหงนั้น หาเป็นท้าวเป็นพระญาแก่ไทยทั้งหลาย หาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้ แต่คนอันมีในเมืองไทยด้วยรู้ด้วยหลวก ด้วยแกล้วด้วยหาญ ด้วยแคะด้วยแรง หาคนจักเสมอมิได้ อาจปราบฝูงข้าเสีก มีเมืองกว้างช้างหลาย ปราบเบื้องตะวันออก รอดสระหลวงสองแฅว... ชอบด้วยธรรมทุกคนฯ"

ในศิลาจารึกด้านที่ ๔ นี้มีคำว่า "คน" อยู่ ๓ แห่ง ท่านใช้ ค ควายทั้งสิ้น ส่วนคำที่ใช้ ฅ คน นั้นมีอยู่เพียง ๓ คำคือที่ด้าน ๑ มีคำว่า "ฅวาม" ในข้อความว่า "จึ่งแล่งฅวามแก่เขาด้วยชื่อ" และ "มีถ้อยมีฅวาม" และอีกคำหนึ่งที่ใช้ ฅ คน คือ "ฅำ" ในความว่า "พ่อเชื้อเสื้อฅำ" ที่ด้าน ๒ ก็มีคำว่า "ฅวาม" เช่นกันในข้อความว่า

"...เมื่อถามสวนฅวามแก่มันด้วยชื่อ" และที่ด้าน ๔ มีคำว่า "แฅว" ในความว่า "สระหลวง สองแฅว" รวมแล้วก็ปรากฏว่าในศิลาจารึกหลักที่ ๑ มิใช้ ฅ คนมี ๓ คำคือ "ฅวาม" "ฅำ" และ "แฅว" เท่านั้น

ส่วน ฃ ขวดมีใช้หลายคำ คือคำว่า "ฃึ้น" "เฃ้า" ที่เป็นกริยา "ฃุน" "ฃาย" "แฃวน" "หมากฃาม" "เสียงฃับ" (ภู) เฃา" รวม ๘ คำ คำว่า "ฃุน" ซึ่งหมายถึงผู้เป็นใหญ่นั้นใช้ ฃ ขวดทุกแห่ง เช่น "ลูกเจ้าลูกฃุน" "ฃุนสายชน" "ฃุนรามคำแหง" "ฃุนพระรามคำแหง" คำว่า "เฃ้า" ที่เป็นกริยาใช้ ฃ ขวด เช่น "เกลื่อนเฃ้า" "กูขับเฃ้า" "เฃ้าเวียง" "เฃ้ามา" ถ้า "เฃ้า" ใช้เป็นคำนาม แปลว่าปีนั้นใช้ ข ไข่ เช่น "สิบเก้าเข้า" "สิบสี่เข้า" "หกเข้า" และ "สามเข้า" คำว่า "เขา" ถ้าเป็นคำนามอันหมายถึง ภูเขา ท่านใช้ ฃ ขวด เช่น "ในเฃาอันนั้น" "ผีในเฃาอั้น" ซึ่งอยู่ในด้าน ๓ ของศิลาจารึก

คำว่า "ขับ" ถ้าหากหมายถึงกิริยาอย่างขับไล่ ก็ใช้ ข ไข่ เช่น กูขับเข้าก่อนพ่อกู" แต่ถ้าหมายถึง "ขับร้อง" ก็ใช้ ฃ ขวด เช่น "เสียงเลื่อนเสียงฃับ"

เมื่อเปิดหนังสือ "อักขราภิธานศรับท์" ของ หมอปรัดเล ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. ๑๘๗๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๑๖ ก็พบคำที่ใช้ ฃ ขวด ได้แก่ "ขิก, ขุก ๆ , ขุกขัก, ขุกค่ำขุกคืน, เขกหัว, เขกโขก, แขกทั้งหมด, โขก, ขอกรั้ว, ขงจู๊ และ ขัง" เฉพาะคำว่า "ขัง" พอเป็นลูกคำ เช่น ขังไก่ ขังคน ฯลฯ ใช้ ข ไข่ทั้งหมด คำว่า "ข้าง" ใช้ ฃ ขวดก็มี ข ไข่ก็มี "ขิง, ขึง, ขึ้ง เข่ง, แขง, แข่ง, แข้ง, โขง, โข่ง, ของรวมทั้งลูกคำ ยกเว้น "ของสงฆ์" ใช้ ข ไข่ ซึ่งยังไม่มีเอกภาพเลย ส่วน ฅ คนนั้นมีใช้น้อยมาก แม้แต่คำว่า "คน" ก็ใช้ ค ควาย ที่ใช้ ฅ คนก็คือ "คอของคน ลำคอ และ คอหอย" เท่านั้น อย่าง "ห่าหักฅอ" ก็ใช้ ฅ คน

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าการจะหันกลับไปใช้ ฃ ขวด และ ฅ คนอีกนั้น จะเอาอะไรเป็นหลักในการที่จะกำหนดว่าเมื่อใดใช้ ฃ ขวด และเมื่อใดใช้ ฅ คน แต่ที่พจนานุกรมยังคงเก็บ ฃ ขวด และ ฅ คนไว้ก็เพื่อรักษาประวัติความเป็นมาของอักษรไทย เพราะถ้าหากตัด ๒ คำนี้ออกไป ต่อไปอีกสัก ๕๐ - ๖๐ ปี อนุชนรุ่นหลังมาพบคำว่า ฃ ฅ ในหนังสือเก่า ๆ ก็จะไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไร อาจคิดว่าคนโบราณเขียนผิดก็ได้.

นกฮูก


จากคุณ : AntiSpam - [ 10 ก.พ. 50 12:56:12 A:124.120.98.196 X: TicketID:123165 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

อีกที่หนึ่งค่ะ

http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=15104

ขออนุญาตนำความคิดเห็นของคุณ CrazyHOrse มาลงค่ะ
==================
ยันว่า คน ใช้ ค สะกด

ฅ ใช้กับคำว่า ฅอ เท่านั้น

แบบเรียนเก่าๆจะใช้ ฅ ฅอ ทั้งนั้น

ฅ มาสับสนเป็น ฅ ฅน โดยแบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งเมื่อราว 60 กว่าปีที่แล้ว

แบบเรียนเร็วเล่มเดียวกันนี้เองที่เรียก ฌ เฌอ ว่า ฌ กระเฌอ ทั้งที่ที่คำว่า กระเฌอไม่มี มีแต่คำว่ากระเชอที่เป็นภาชนะใส่ของ

โชคร้ายที่แบบเรียนเล่มนี้เป็นที่นิยม และเป็นต้นแบบของแบบเรียนที่ตามมา(แบบผิดๆ)อีกหลายเล่ม

ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนไปเขียนว่า ฅน

เพราะเขียนว่า คน ถูกต้องดีอยู่แล้ว

CrazyHOrse
==================


จากคุณ : AntiSpam - [ 10 ก.พ. 50 13:04:24 A:124.120.98.196 X: TicketID:123165 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

"พ่อขุน" ในจารึกสุโขทัย ใช้ ข.ขวด นะครับ

จากคุณ : NgaoMak - [ 10 ก.พ. 50 14:45:26 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ผมเคยอ่านงานเขียนของ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เมื่อนานมาแล้ว จำได้เลาๆ ว่า ท่านสันนิษฐานว่า เสียงเดิมของ ฃ และ ฅ นี้ น่าจะตรงกับเสียงที่ยังมีใช้กันอยู่ในภาษาไทขาว (แถบเวียดนามเหนือ) ซึ่งเป็นเสียงที่ต่างไปจาก ข และ ค

ผมเข้าใจว่าคงเป็นเสียงที่เน้นออกจากลำคอมากกว่า ข และ ค ในภาษาไทยปัจจุบัน

ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าไทขาวเค้าออกกันอย่างไร แต่ผมเคยหัดออกเสียง kh ของภาษาอาหรับ ก็พบว่าออกยากเช่นกัน นั่นคือ เหมือนเราจะพูด "หา" แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องพ่นลมออกมาจากลำคอด้วย จึงจะฟังคล้ายๆ เสียง "ขา" หรือ "คา"

ถ้ารูปเสียง ฃ-ฅ ต่างจาก ข-ค แล้ว ก็อาจเป็นไปได้ว่า แต่เดิมที่เริ่มประดิษฐ์อักษรไทย จะต้องมีคำศัพท์ที่มีเสียงที่ออกแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง ฃ-ฅ และ ข-ค

อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่า "ภาษาไทสำเนียงลพบุรี-อยุธยา" ไม่มีความแตกต่างระหว่างเสียงทั้งสองชุดนี้ จึงมีเขียนปะปนกันไป ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน

สำหรับเหตุที่เลิกใช้นั้น ผมคิดว่า เนื่องจาก ภาษาไทยปัจจุบัน ไม่มีความแตกต่างระหว่างเสียง ฃ-ข และ ฅ-ค ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความสับสน และมีการเขียนที่เป็นระบบเดียวกัน จึงยกเลิกการสะกดคำด้วย ฃ-ฅ ไปเสีย

ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเลิกตั้งแต่เมื่อไหร่ อาจตั้งแต่ที่กระทรวงธรรมการ มีการชำระภาษาไทย และจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับแรกที่จัดทำโดยรัฐบาลขึ้นเป็นฉบับแรกก็เป็นได้ครับ รู้สึกจะชื่อ "ปทานุกรม กรมตำรา" ซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนามาเป็น "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน" ครับ

แก้ไขเมื่อ 10 ก.พ. 50 20:36:40

จากคุณ : KSI (Hotacunus) - [ 10 ก.พ. 50 20:35:41 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 6

เหตุผลง่ายๆ คือ สมัยนั้นหัดทำเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย
แล้วบังเอิญที่ว่า ก้านพิมพ์ดีดมันไม่พอสำหรับตัวอักษรและสัญลักษณ์ทั้งหมด
ดังน้นจึงตัดอักษรสองตัวนั้นออก
เพื่อให้ได้พอดีกับจำนวนก้านพิมพ์ดีด
แต่ปัจจุบันมีสองตัวนั้นเพิ่มมาแล้วในคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ แต่ในพิมพ์ดีดยังคงไม่มี้เหมือนเดิม


จากคุณ : Viengวิไล - [ 10 ก.พ. 50 21:50:21 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

อ้าวตกลงคำว่า ฅน นี่ไม่ถูกเหรอ
ผมเห็นหลายๆคนใช้อยู่ เช่นคุณนู๋เองง่ะก็คนนึง


จากคุณ : เชษฐา - [ 10 ก.พ. 50 22:06:21 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

กำลังคิดว่า เป็นไปได้ไหมที่ในชุดอักขระขอม (ซึ่งก็อึงกับสันสกฤตอีกที) ที่เราใช้เป็นแม่แบบในการประดิษฐ์อักษรไทยมี ฃ และ ฅ แต่ภาษาไทยนั้นเราไม่ใช้ แต่ก็ยังติดไว้ในกรณีที่เขียนภาษาขอม (ราชสำนักยุคนั้นชอบมาก) หรือ สันสกฤต

เดาล้วนๆ ครับทั่น


จากคุณ : AntiSpam - [ 10 ก.พ. 50 22:12:28 A:124.120.105.103 X: TicketID:123165 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

ขอบคุณครับสำหรับ บักนัด อิอิ

ตอบคุณ AntiSpam ความเห็นที่ ๘ ครับ

เท่าที่ผมทราบ ทั้งชุดอักษรของขอม และสันสกฤต ไม่มีตัว ฃ และ ฅ ครับ ตามหลักการแล้วเค้าจะเรียงแบบนี้ครับ

ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ฌ ญ
ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ต ถ ท ธ น
ป ผ พ ภ ม

ย ร ล ว
ศ ษ ส ห


จะเห็นว่า ในภาษาไทยเราได้ประดิษฐ์อักษรเพิ่มขึ้นมาอีกคือ

ฃ ฅบ ฝ ฟ


ส่วน ฬ มาจากภาษาบาลีครับ

ถ้าเป็นตามนี้ จะเห็นได้ สาเหตุที่ต้องประดิษฐ์ ฃ และ ฅ นั้น คงเนื่องมาจากตัว ข และ ค ออกเสียงไม่ตรงจริงๆ

แต่ เสียง ฃ และ ฅ นี้ ปัจจุบันได้สูญหายไปแล้วครับ ผมเข้าใจว่าคงจะออกยาก และใกล้เคียงกับ ข-ค มาก

ค่อยข้างยากครับ ที่จะสืบกลับไปว่า อักษรทั้ง ๒ ตัว นี้ใช้กับคำใดบ้าง แต่ก็ยังพอทำได้คือต้องสืบกับจารึกสุโขทัยครับ แต่คงไม่ครบทุกคำ หรือไม่ก็ต้องไปสืบกับชุดอักษรของกลุ่มคนไทในเวียดนามเหนือ

ผมเองก็ไม่ทราบว่า ทางล้านนา อีสาน-ลาว ไทใหญ่ ไทลื้อ จะมีเสียง ฃ-ฅ หรือไม่


จากคุณ : KSI (Hotacunus) - [ 11 ก.พ. 50 01:10:33 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

จุฬา(บาลี) จุฑา(สันสกฤต)

ฬ มันมีเกือบทุกภาษาที่ใช้อักษรอินเดียนะครับ บางตัวเคยมี บางตัวเลิกใช้"ฬ"ก็มี แต่ขอยืนยันว่ามี เช่น เทวนาครี เบงคลี กุรมุขี มาลายาลัม สิงหล ทมิฬ ทิเบต พม่า และพวกอักษรไท-ลาว เช่น ไทย เขมร ล้านช้าง จามปา ชวา ฯลฯ

ยกตัวอย่างอักษรเขมร อักษรพม่า ปัจจุบัน พยัญชนะหลายตัวถูกตัดออก เช่น ฃ ฅ ซ ฎ(ชฎา) ด บ ฟ ศ ษ อักษรพม่าก็ตัดทิ้ง

แต่อักษรเขมีอักษรน้อยก็จริง สระเยอะมาก ๆ เยอะกว่าไทยอีก ออกเสียงยากด้วย


จากคุณ : NgaoMak - [ 11 ก.พ. 50 10:04:17 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

เคยอ่านมาเหมือนกันว่าฝรั่งทำพิมพ์ดีดไทย
แล้วเห็นตัวอักษรมันเกิน

สองตัวนี้เสียงมันซ้ำและใกล้เคียง
เป็นอันว่าฝรั่งตัดทิ้งค่ะ ^^


จากคุณ : =p o o k p u i= - [ 11 ก.พ. 50 17:46:35 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

ตอบความคิดเห็นที่ 10

ขอบคุณครับ สำหรับความเห็นเพิ่มเติมเรื่อง "ฬ"


จากคุณ : KSI (Hotacunus) - [ 11 ก.พ. 50 22:35:18 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

เก็บเข้าคลังกระทู้นะคะ


สาวน้อยปะแป้ง


จากคุณ : สาวไกด์ใจซื่อ - [ 12 ก.พ. 50 15:54:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

ลองดูคำว่า จูฬปันถก เป็นชื่อพระอรหันต์1ใน18อรหันต์ และอยู่ในสมัยพุทธกาลครับ บางทีก็เขียน จุลลปันถก หรือ จูฬปันถก แต่ความหมายเหมือนกัน แปลว่า ปันถกเล็ก เพราะมีพี่ชายชื่อ "มหาปันถก" มหายานเขียนว่า "จูฑปันถก" เคยค้นพจนานุกรมภาษาบาลี จูฬ หรือ จุลละ มีความหมายเหมือนกัน แปลว่า เล็ก

มหา แปลว่า ใหญ่
จุลละ หรือ จูฬ แปลว่า เล็ก


เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของภาษา

ลองดูคำนี้ "ครุฬ" เป็นภาษาบาลี แปลว่า ครุฑ คำว่า "ฬ" หรือ "ละ"(อ่านว่า ละ)แปลว่า จับ

ครุ แปลว่า หนัก

ครุฑมันตัวใหญ่ ยกของหนักกว่าตัวมันได้ครับ

..........

มหากาล บางทีก็เขียนว่า มหากาฬ แปลแล้วแปลก ถ้าภาษาชาวบ้านแปลว่า "โคตะระดำ" กาล หรือ กาฬ แปลว่า ดำ เป็นชื่อเทพในคติมหายานครับ


จากคุณ : NgaoMak - [ 12 ก.พ. 50 20:08:12 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

ในทางล้านนา ตัว "ฅ" จะใช้กับตัวที่ออกเสียง /ค/
ส่วนตัว ค จะออกเสียงเป็น ตัว /ก๊ะ/
และตัว ก จะออกเสียงเป็น ตัว /ก๋ะ/

ที่ล้านนาใช้ ฅ เพราะมันออกเป็นเสียง /ค/ เทียบเท่ากับ ตัว ฆ ครับผม

ส่วนตัว ฃ ยังเห็นอยู่บ้านในเอกสารเก่า แต่เสียงออกเป็นเสียงเดียวกับตัว ข ไปแล้วเหมือนกันครับ


จากคุณ : ศศิศ - [ 18 ก.พ. 50 21:52:00 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 17

เรื่องนี้ อ.ประเสริฐแม่นยำกว่า อ.จำนงค์เน้อ
ถ้ามองแคบๆ เฉพาะสยาม สุโขทัยใช้ "คน"
แต่ถ้ามองรวมทังไทยและไท มีกลุ่มอื่นใช้ "ฅน" อีกเยอะแยะ


จากคุณ : นู๋เองง่ะ - [ 1 มี.ค. 50 17:18:41 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom