◀ Previous Next ▶ Up ▲


  พระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคที่1เรื่องบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ(ตอนที่5)

  สวัสดีครับเพื่อนๆ พอดีเมื่อวันก่อนได้ไปดูหนังเรื่องพระนเรศวรมหาราช ซึ่งพระองค์ถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์มหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาและทรงเป็นแบบอย่างแห่งการปกครองและทรงเป็นผู้นำที่เด็ดขาดสุดยอด ถือได้ว่าเป็นหนังที่ท่านมุ้ย(หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล) ได้ทำออกมาสนุกสนานชวนติดตามทีเดียวโดยมีการผูกเรื่องตัวละครต่างๆไว้อย่างน่าสนใจ ส่วนเรื่องคุณภาพของหนังจะออกมาดีไม่ดีอย่างไร มีเพื่อนๆหลายคนได้พูดถึงกันไว้มากแล้ว ผมเองได้มีโอกาสศึกษาและอ่านประวัติของสมเด็จพระนเรศวรไว้หลายเล่มซึ่งเกี่ยวโยงและสอดคล้องกับพงศาวดารในประวัติศาสตร์ไทยเราก็มี ที่ไม่ตรงกันก็มี และจากที่อ่านมารู้สึกว่า พระราชประวัติในพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นหนังสือที่น่าอ่าน ชวนติดตาม สำนวนอ่านง่าย เข้าใจง่าย และมีความน่าเชื่อถือในเชิงประวัติศาสตร์อย่างสูง เนื่องมาจากท่านได้รวบรวมจากพงศาวดารและจดหมายเหตุหลายเล่มซึ่งท่านเองได้ใช้เหตุใช้ผลในการวิเคราะห์เรื่องราวได้อย่างสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้สูง เล่มนี้จึงมีมากกว่าตำนานเท่านั้น ผมเองเห็นว่ายังมีเพื่อนๆหลายคนยังไม่มีโอกาสไปดู หรือรอจะไปดู หรือที่ไปดูมาแล้วก็ดี ถ้าไม่ได้ติดตามหรือศึกษามาก่อนอาจจะดูไม่สนุกหรือดูแล้วเกิดความไม่เข้าใจในประวัติศาสตร์หลายๆตอนซึ่งหนังที่ท่านมุ้ยสร้างนั้นต้องเสริมความสนุกสนานเข้าไปด้วยจึงอาจไม่ตรงตามประวัติศาสตร์ทั้งหมด ผมเลยคิดว่าจะเรียบเรียงเนื้อหาโดยย่อมาให้เพื่อนๆอ่านดูเหมือนเป็นไกด์นำทางเพื่อให้การดูหนังสนุกยิ่งขึ้น แต่หากมีข้อบกพร่องใดๆขอรับไว้แต่ผู้เดียว แต่หากจะมีความดีใดๆก็ขอยกให้เป็นความดีของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทั้งหมดครับ หรือถ้าเพื่อนๆสนใจอ่านหนังสือเล่มนี้ก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปนะครับ ซึ่งปกหนังสือเป็นไปตามรูปนี้ครับ

  สำหรับเนื้อหาที่ผมเอาลงไม่ได้คัดลอกลงมาทั้งหมดนะครับแต่จะพยายามเรียบเรียงให้กระชับขึ้นซักนิดเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้นด้วยสำนวนปัจจุบันครับ

  ซึ่งในพระนิพนธ์เล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ภาคคือ
  ภาค1 เรื่องบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ แบ่งเป็น 6 ตอน(โดยผมจะเรียงเรียงใหม่เป็น 9 ตอนนะครับ)
  ภาค2 เรื่องพระนเรศวรทรงกู้บ้านเมืองแบ่งเป็น 7ตอน
  ภาค3 สมเด็จพระนเรศวรทรงแผ่อาณาเขตแบ่งเป็น 3 ตอน(แต่ผมขอแบ่งย่อยเป็นประมาณ 10 ตอนเพราะยาวมาก)


  เรื่องย่อภาคที่1 เรื่องบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ


  -----ตอนที่5-----

  ความทราบถึงพระมหาธรรมราชาว่าสมเด็จพระมหินทรฯวางแผนจะผูกไมตรีกับพระเจ้าไชยเชษฐาก็เกิดวิตก ด้วยเกรงว่าพระเจ้าหงสาวดีจะเข้าใจผิด อีกทั้งพระวิสุทธิกษัตรีก็เป็นห่วงพระเทพกษัตรีในฐานะน้องสาว เกรงว่าถ้าไปอยู่เมืองเวียงจันทน์อาจจะถูกกวาดเป็นเชลยเอาไปเมืองหงสาวดีเหมือนกับพระมเหสีองค์ก่อนของพระไชยเชษฐา พระมหาธรรมราชาจึงนำความลับนี้ไปทูลพระเจ้าหงสาวดี โดยแนะให้นำกองทหารลอบเข้ามาคอยดักชิงพระเทพกษัตรีเอาไปเมืองหงสาวดี ขณะที่พระมหาธรรมราชทำเป็นไม่รู้เรื่องที่กรุงศรีอยุธยาจะเป็นไมตรีกับเมืองลานช้าง เนื่องด้วยสมเด็จพระมหินทรฯก็มิได้ตรัสบอกให้ทราบ

  ฝ่ายพระเจ้าไชยเชษฐาเมื่อสมเด็จพระมหินทรฯยอมยกพระเทพกษัตรีให้ ก็ให้ข้าหลวงลงมารับ แต่เผอิญมาถึงพระนครฯเมื่อเวลาพระเทพกษัตรีประชวรอยู่ไม่สามารถจะไปได้ และเกรงว่าจะเสียฤกษ์การพิธีอภิเษก สมเด็จพระมหินทรฯ จึงส่งพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอีกองค์ คือพระแก้วฟ้า ซึ่งเป็นลูกของพระสนมไปแทน เมื่อพระแก้วฟ้าไปถึงเมืองเวียงจันทร์ พระเจ้าไชยเชษฐาทราบว่าเป็นลูกพระสนม มิใช่พระราชธิดาอันเกิดด้วยพระมเหสี ก็ไม่รับไว้แล้วส่งคืนกลับมาโดยอ้างว่าจะอภิเษกกับพระเทพกษัตรีที่เป็นพระธิดาของพระสุริโยทัยเท่านั้น พอพระเทพกษัตรีหายประชวร สมเด็จพระมหินทรฯก็ให้ส่งพระเทพกษัตรีไปใหม่ แต่เมื่อถึงกลางทางพวกทหารเมืองหงสาวดีก็ชิงพระเทพกษัตรีพาไปถวายพระเจ้าหงสาวดี สมเด็จพระมหินทรฯกับพระเจ้าไชยเชษฐารู้ว่า ต้องเป็นแผนของพระมหาธรรมราชาเป็นแน่ แต่ก็ไม่สามารถพูดว่าอะไรได้ เพราะพระองค์เองก็ได้ปิดบังเรื่องเป็นสัมพันธมิตรกับพระเจ้าไชยเชษฐามิให้พระมหาธรรมราชารู้ อีกทั้งเมื่อส่งพระเทพกษัตรีไปเมืองเวียงจันทน์จะไปทางด่านสมอสอในลุ่มน้ำสัก ผ่านหลังเมืองพิษณุโลกไปก็มิได้สั่งให้พระมหาธรรมราชาดูแลพิทักษ์รักษา จะโทษพระมหาธรรมราชาก็ไม่ได้

  ด้วยความแค้นเคือง พระมหินทร์จึงได้วางแผนให้พระเจ้าไชยเชษฐาทำทียกกองทัพลงมาตีกรุงศรีอยุธยาทางเมืองพิษณุโลก สมเด็จพระมหินทรฯก็จะขึ้นไปทำทีว่าจะไปช่วยรักษาเมือง แล้วจะร่วมมือกันกำจัดพระมหาธรรมราชาเสีย ฝ่ายพระมหาธรรมราชาเมื่อทราบข่าวว่าเมืองลานช้างเกณฑ์กองทัพจะมาตีเมืองไทย ก็บอกลงมายังกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ระแวงว่าจะเป็นกลอุบายสมเด็จพระมหินทรฯจึงรีบให้ไปทูลพระเจ้าบุเรงนองขอกองทัพเมืองหงสาวดีมาช่วยด้วยอีกทางหนึ่ง ดังนั้นเมื่อสมเด็จพระมหินทรฯได้ทราบข่าวศึกจากพระมหาธรรมราชาก็ให้พระยาสีหราชเดโชชัยกับพระยาท้ายน้ำคุมพลอาสายกกองหน้าขึ้นไปช่วยรักษาเมืองพิษณุโลกแต่ตรัสสั่งเป็นความลับไปว่าเมื่อเมืองพิษณุโลกลูกล้อมแล้วให้เป็นไส้ศึกเสีย แต่พระยาทั้งสองกลับเอาความลับไปบอกแก่พระมหาธรรมราชาให้ทรงทราบซะอีก พระมหาธรรมราชาจึงเตรียมการป้องกันเมืองพิษณุโลกทั้งจากอยุธยาและลานช้าง

  -----จบตอนที่5-----

  รายละเอียดเพิ่มเติมและภาพต่างๆรวมทั้งตอนที่ผ่านๆมาดูได้ที่นี่นะครับ
  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=oillover&group=7

  ปล.หากนำมาลงไม่ทันใจเพื่อนๆอย่าพึ่งว่ากันนะครับ เนื่องจากงานประจำค่อนข้างยุ่งมากแต่จะพยายามเอามาลงทุกวันจนกว่าจะจบครับ ขอบคุณสำหรับทุกคอมเม้นท์นะครับ จะได้เป็นกำลังใจสำหรับเขียนต่อไป โดยส่วนตัวรู้สึกศรัทธาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมากครับ

  แก้ไขเมื่อ 25 ม.ค. 50 07:05:12

  จากคุณ : คนรักน้ำมัน - [ 24 ม.ค. 50 22:47:57 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม