◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    โอรส พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์(หม่อมยิ่ง)

    ไม่ทราบท่านใดทราบรายละเอียดบ้างไหมครับ
    ผมอ่านหนังสือเจอหลายเล่ม  ท่านเป็นพระองค์หญิงใหญ่ใน ร.5 เมื่อร.5 ครองราชย์แล้วท่านอายุ 36 ปี แล้วมีโอรสโดยไม่ได้สมรส ต่อมามีการชะระความลงโทษและท่านก็สิ้นพระชนม์  แต่โอรสของท่านเห็นว่าเอาไปให้ใครเลี้ยงไม่ทราบ  จึงสงสัยอยากทราบประวัติโอรสของท่านว่าเป็นอย่างไร มีอิสริยยศ หรือประวัติอะไรหรือไม่ ใครทราบช่วยตอบที ขอบคุณครับ

    จากคุณ : s:uoJ - [ 21 ธ.ค. 49 10:15:04 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม