◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ขอความช่วยเลือ ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ ขอบคุณครับ

    ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ เช่น แหล่งน้ำ ชนิดดิน ชนิดพืชและลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ ศึกษาวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของแบบเดิมทั้ง2แบบ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบระบบให้น้ำมินิสปริงเกลอร์ในสวนส้ม คำนวณหาค่าของอัตราการไหลและแรงดันการใช้งานของระบบ จากนั้นทำการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD แล้วจึงทำการถอดแบบและประเมินราคาของวัสดุต่างๆ

    แก้ไขเมื่อ 15 ธ.ค. 49 16:11:16

    จากคุณ : Conoco - [ 15 ธ.ค. 49 16:10:13 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม