◀ Previous Next ▶ Up ▲ 
สอบถามการกรอกใบเข้าเมืองของ UK vote  

เดือนหน้ามีโปรแกรมไปพักผ่อนอังกฤษ 8 วัน วันแรกไปถึง พักเองที่โรงแรม 1วัน พักบ้านญาติ 4 วัน และกลับไปพักโรงแรมอีก 2 วันก่อนกลับไม่ทราบว่าในใบ Inmigration form ที่ต้องกรอกที่อยู่ที่เราพักในอังกฤษ ให้ใส่ที่อยู่โรงแรมหรือทีอยู่บ้านญาติครับ

จากคุณ : โจ
เขียนเมื่อ : 22 ก.ค. 52 13:07:57 A:218.208.19.193 X: TicketID:170403

กระทู้ยอดนิยม