◀ Previous Next ▶ Up ▲


  แจ้งข่าวอีกครั้ง อัยการสูงสุดจัดให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางกฎหมายคนไทยในต่างแดน

  ด้วยวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ  สำนักงานอัยการสูงสุด  จะมาให้บริการรับปรึกษากฎหมาย  และตอบปัญหากฎหมาย ณ  วัดพุทธประทีป  ลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาข้อกฎหมายให้กับคนไทยในต่างประเทศ  และรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่คนไทยในต่างประเทศได้รับเพื่อนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ต่อไป

  หากท่านใดต้องการใช้บริการขอเรียนเชิญนะครับ

  ส่วนกำหนดเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

  ขอเรียนชี้แจงข้อสังเกตุของบางท่านเรื่องปัญหากฎหมายของอังกฤษว่าให้คำแนะนำทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายอังกฤษ ในส่วนรายละเอียดกฎหมายอังกฤษที่ไม่สามารถตอบได้ในทันที  จะรวบรวมเป็นข้อมูลไว้แล้วค้นคว้าตอบกลับไปให้ภายหลังครับ  รวมถึงปัญหาข้อกฎหมายที่ขัดแย้งกันของไทยกับอังกฤษด้วยครับ  

  สามารถตอบคำถามที่ถูกต้องได้ครับ แต่ในบางกรณีอาจจะต้องค้นคว้ามาตอบในภายหลัง ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้โปรดสบายใจได้

  โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการคือการรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่คนไทยในต่างแดนได้พบ เพื่อนำมาหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปครับ  จึงอยากจะขอเรียนเชิญมาให้ข้อมูลกันหน่อยครับ หน่วยงานราชการจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

  ถูกต้องเป็นกรณีชั่วคราวเท่านั้น เพราะไม่สามารถส่งพนักงานอัยการไปประจำได้ ด้วยหลายปัจจัยครับ เช่น งบประมาณ และกรอบอัตราเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลกำหนดให้ประจำต่างประเทศมีจำกัดและไม่ได้จัดสรรให้อัยการไว้

  ในจุดที่สำนักงานอัยการสูงสุดจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าสถานทูตคือในฐานะที่ทนายความของรัฐครับ อาจมีประเด็นที่นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศได้ครับ ไม่ได้เป็นการให้ความช่วยเหลือแนะนำอย่างเดียว

  จากคุณ : ukccj37 - [ 18 ส.ค. 50 19:06:01 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม