◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ถ้าเคยขอวีซ่าไม่ผ่าน จะมีผลต่อการขอวีซ่าครั้งต่อไปรึเปล่าคะ

    อยากทราบว่าเคยขอวีซ่าที่ประเทศเดียวกัน 2 ครั้งไม่ผ่าน และมีตราประทับท้ายเล่มพาสปอร์ตว่าไม่ผ่าน แล้วอย่างนี้ครั้งต่อไปถ้าไปขอที่ประเทศอื่นจะมีผลต่อการพิจารณารึเปล่าคะ หรือว่าควรทำพาสปอร์ตใหม่เพื่อไม่ให้มีข้อมูลว่าไม่ผ่านอยู่ท้ายเล่มคะ

    จากคุณ : เที่ยวจังกินจุ - [ 12 ก.ค. 50 10:14:53 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม