◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    วีซ่าอเมริกาที่ได้รัยการอนุมัติ ทางสถานฑูตเค้าให้ระยะเวลาเท่าไหร่กันบ้างคะ

    สำหรับวีซ่าที่ได้รับการอนุมัติแล้ว อยากทราบค่ะว่าทางสถานฑูตให้ระยะเวลาเท่าไหร่บ้าง เห็นว่าบางคนได้ 5 ปี ได้ 10 ปี ตกลงมีแบบไหนบ้างคะ

    จากคุณ : clory - [ 13 มิ.ย. 50 14:32:35 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม