◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    บ้านเช่าที่พัทยา

    รบกวนเพื่อนๆชาว เรื่องบ้านเช่าที่พัทยาด้วยคะ
    เรื่องก็คือ จะกลับเมืองไทยอีกราวๆ 2 เดือนคะ อยากจะหาบ้านเช่าที่พัทยา หรืือจอมเทียนก็ใด้คะ ประมาณ 2 อาทิตย์คะ จะพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยคะ
    ประมา์ณ 6-8 คนคะ ค่าเช่าประมาณ 10.000-15.000 บาทคะ ขอบคุณคะ :)

    จากคุณ : Auro - [ 28 พ.ค. 50 23:15:47 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม