◀ Previous Next ▶ Up ▲


  สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพฯได้ข้อสรุปทางออกมะละกอจีเอ็มโอ เตรียมเสนอรัฐบาลปลดล็อกคำสั่ง-เดินหน้างานวิจัยระดับไร่นา

  .........ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ (สทส.) เผยถึงผลการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้บริโภค องค์กรอิสระ เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป ต่างมีความเห็นควรร่วมกันดังนี้ คือ

           1.กำหนดตัวแทนในแต่ละภาคส่วน เช่นนักวิจัย เกษตรกร ผู้ผลิตเชิงการค้า ผู้บริโภค มาร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการศึกษาวิจัยพืชเทคโนโลยีชีวภาพ
            2.สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งให้มีการกระจายในเรื่องของข้อมูลบนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
            3.สร้างทางเลือกให้มีการปลูกมะละกอทั้งจัดทำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาเกี่ยวกับพืชเทคโนโลยีชีวภาพให้สาธารณชนได้รับทราบ
            4. เมื่อกำหนดกรอบและบันทึกข้อตกลงระหว่างทุกภาคส่วนแล้วให้ทุกคนลงนามตอบรับความคิดเห็นไว้เป็นหลักฐานอย่างต่อเนื่อง
            5.ให้ทำเรื่องเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 และเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ดำเนินการวิจัยพืขจีเอ็มโอในภาคสนาม

            ด้านนายวิชา ธิติประเสริฐ ผอ. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กล่าวถึงความปลอดภัยของพืชชีวภาพว่า คงพูดไม่ได้ว่าพืชเทคโนโลยีชีวภาพทุกพันธุ์ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ แต่คนไทยก็รับประทานถั่วเหลืองและข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมมานานนับปีแล้ว และไม่พบว่ามีปัญหาอะไร ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้เห็นด้วยและผู้ไม่เห็นด้วยกับการปลูกพืชจีเอ็มโอ เราต่อสู้กันเพื่ออะไร แพ้ชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญ คือ สังคมได้อะไร

              ด้านนายสุรชาติ จิตศิริพาณิชย์ เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า การปลูกมะละกอเพื่อการส่งออก ขณะนี้มีตลาดใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงและจีน ส่วนการแก้ปัญหาโรคใบด่างจุดวงแหวนที่ปฏิบัติกันอยู่ขณะนี้ คือ การย้ายพื้นที่ปลูกเท่านั้น

  ที่มา http://www.phtnet.org/content.asp?mod=news&action=view&id=13

  จากคุณ : ญี่ปุ่น35 - [ 5 ม.ค. 50 15:42:05 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม