◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เครื่องขุดมันฝรั่งแม่โจ้ ลดความเสียหายและแรงงาน

  ...........มันฝรั่ง...แม้ว่ามันจะเป็นพืชต่างแดนแถบที่ราบสูงของเทือกเขาแอนดีสในทวีปอเมริกาใต้นู่น ปัจจุบันกลายเป็นพืชทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาในบ้านเรา ซึ่งก็มีการปลูกกันหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์สปุนต้า (Spunta) พันธุ์เคนนีเบค (Kennebec) และพันธุ์แอตแลนติก (Atlantic)

              หรือแม้แต่ชาวพื้นราบในช่วงฤดูหนาวก็มีการปลูกมันฝรั่งเช่นที่ อ.สันทราย, อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ อ.เถิน จ.ตาก...ทั้งในรูปแบบ ที่ใช้บริโภคในครัวเรือนและส่งโรงงานอุตสาหกรรม

              จากขบวนการผลิตนั้นพบว่าเกษตรกรที่ทำการเก็บเกี่ยวหรือขุดมันฝรั่งต้องใช้แรงงานมากถึง 13 คนต่อไร่ต่อวัน ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงราวๆ 1,500-2,000 บาทต่อไร่

  .........อีกทั้งยังทำให้หัวมันฝรั่งเสียหายจากการขุดประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์

              รองศาสตราจารย์ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร หัวหน้าศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้หาทางที่จะลดความสูญเสียในปัจจัยนี้ และปัญหาในเรื่องแรงงานขุดมันฯ...โดยสร้างเครื่องขุดมันฝรั่ง ขึ้น

   
   

  จากคุณ : ญี่ปุ่น35 - [ 28 ธ.ค. 49 14:26:46 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม