◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  @[email protected][email protected]หลวงพ่อโสธร รุ่นทองประทาน[email protected][email protected][email protected]

                      หลวงพ่อโสธร รุ่นทองประทาน

  “ทองคำ” ซึ่งปิดองค์หลวงพ่อโสธรมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อประดิษฐาน ณ วัดโสธรฯ  

  ซึ่งได้มีการปิดทองทับถมกันมากว่าร้อยปี และได้มีการบูรณะองค์หลวงพ่อครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2549

  จึงได้ลอกทองจนถึงเนื้อแท้ขององค์หลวงพ่อซึ่งได้ทองคำและเศษปูนที่หุ้มองค์หลวงพ่อมีน้ำหนักมากถึง120 กิโลกรัม

  จากนั้นจึงได้มีการปิดทองคำองค์หลวงพ่อใหม่ดังปรากฏในปัจจุบัน  และห้ามประชาชนปิดทองที่องค์หลวงพ่ออีกต่อไป  

  เพื่อให้คงสภาพความงดงามตามรูปทรงที่แท้จริง

  ดั้งนั้น มวลสารที่ได้จึงเป็นที่สุดของมวลสารมงคลในประวัติศาสตร์ของการสร้างพระเครื่ององค์หลวงพ่อโสธร

  เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ จึงเป็นที่มาของรุ่น " ทองประทาน "

  อันมีความหมายว่า องค์หลวงพ่อโสธรประธานทองคำมาให้ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดที่ควรค่ากับการสักการะบูชา

  และจะไม่มีมวลสารทองคำจากองค์จริงของหลวงพ่อโสธร อีกในอนาคต

  แก้ไขเมื่อ 02 ต.ค. 50 15:05:08

  แก้ไขเมื่อ 27 ก.ย. 50 20:58:06

  จากคุณ : ป้าเอเจ - [ 27 ก.ย. 50 20:56:02 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม