◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  อยาก ถาม ( จง ตอบ มา)...............MA - MA - MA - DOO

  1. คำ 3 คำ สำ หรับ..
  พ่อ เชี่ย เชี่ย..( อา ยุ 22ปี)
  โม โห ลูก (2 ขวบ) ตัว เอง ที่ ร้อง ให้..
  ใช้ ไม้ ตี จน สลบ สมอง มีเ ลือด คั่ง + บวม ..
  ( หัว หิน จ.ประ จวบ คี รี ขันธ์)

  2. จาก เรื่อง กา ษา - นา คา..
  " ผ้า กา ษา "  คือ?


  3. " ชัย โรง เกลือ " คือ ใคร?


  4. (สุด ท้าย) สวน(สัตว์) ดุ สิต โพล..มา อีก แย้ว(มัน มา ทำ ไม.. บ่อย จัง)..

  15 ปี.. " พุ่ม พวง..ดวง จันทร์ "..
  ( เสีย ชี วิต 13 มิถุนายน พ.ศ. 2535)เพลง ที่ คุณ ชอบ ที่ สุด ของ " พุ่ม พวง "  ฟัง ปุ๊บ คุณ ร้อง ต่อ ได้ เลย เต้น ตาม ด้วย คือ ?
   

  1. " อื้อ ฮือ หล่อ จัง  " ..
  2. " นัด พบ หน้า อำ เภอ  " ..
  3. " ตั๊ก แตน ผูกโบว์  " ..
  4. " อื่น อื่น โปรด ระ บุ "..


  5.(ท้าย สุด)..คุณ เชื่อ ป่ะ?
  งวง ช้าง คือ จมูก ของ  ช้าง..
  ไม่ มี กระ ดูก..
  เปน ท่อน เนื้อ..
  ยืด ได้ หด ได้..
  คล้าย คล้าย อัน นั้น ของ พี่ เว..
  ไม่ มี กระ ดูก แต่ แขง ตลอด..
  จับ เว ลา ไหน " แขง " เว ลา นั้น

  จากคุณ : vr1428 - [ 13 มิ.ย. 50 08:43:32 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม