◀ Previous Next ▶ Up ▲


  รับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก

  พิพิธภัณฑ์เด็กฯ รับอาสาสมัคร
  โครงการ “รวมพลคน D เวทีอาสา”

  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร รับสมัครคน D ร่วมโครงการ “รวมพลคน D เวทีอาสา เปิดรับบุคคลอายุ 13-65 ปี ร่วมถ่ายทอดความรู้ของตนเอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการ DLP
  บริษัท รักลูก ดิสคัฟเวอร์รี่ เลิร์นนิ่ง จำกัด ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการ “รวมพลคน D เวทีอาสา” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีเวลาว่าง หรือต้องการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น รวมถึงมีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน มาร่วมเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กฯ
  โครงการ “รวมพลคน D เวทีอาสา” รับสมัครบุคคลอายุตั้งแต่ 13 – 65 ปี ที่มีใจรักการบริการ เป็นอาสาสมัครประจำภาคการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เด็กฯ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ก.พ. 50 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน www.bkkcdm.com
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงบทบาทการทำงานในองค์กร รายละเอียดงาน วัน-เวลาที่ต้องปฏิบัติงาน สามารถเลือกวันทำงานได้ มีหน้าที่หลักคือให้บริการความรู้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ทั้ง 8 ภาคความรู้ ส่วนงานสนับสนุนอื่นๆ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำภาคความรู้ และ Supervisor คอยดูแลในการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน มีการประเมินและสรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2615-7333 ต่อ 106, 115 และ 186

  จากคุณ : bkkcdm - [ 31 ม.ค. 50 14:41:02 A:192.168.0.82 X:202.57.150.220 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม