มาทำความรู้จักและพิจารณ์ พรบ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กัน โค้งสุดท้าย ก่อนประกาศใช้ และ มีผลกับการเล่นเน็ตโดยตรง

พักใหญ่ๆมาแล้ว ที่เราได้นำกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาดูกัน เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราๆท่านๆโดยตรง ซึ่งเพื่อนๆหลายท่านได้ช่วยเสนอความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ซึ่งความเห็นเหล่านั้นได้ถูกนำเสนอในหลายๆเวที และได้สร้างความเข้าใจต่อความกังวลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเช่นพวกเราในระดับที่น่าพอใจ

ขณะนี้กฎหมายฉบับนี้ได้มาอยู่ที่โค้งสุดท้ายแล้ว นั่นคืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยประกอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายวงการ นับเป็นโชคดีของเราอีกครั้งที่แม้จะผ่านขั้นตอนประชาพิจารณ์มาแล้ว แต่กรรมาธิการคณะนี้ยังยินดีที่จะเปิดกว้างเพื่อรับฟังเสียงจากเราอีกครั้ง และเนื่องด้วยเนื้อหาบางส่วน มีความแตกต่างไปจากที่เราได้เคยเห็นเมื่อครั้งก่อน จึงใคร่ขอเชิญเพื่อนสมาชิกลองมาวิจารณ์รอบสองกัน

ย้ำอีกครั้งครับว่าครั้งนี้โค้งสุดท้ายจริงๆ มาตราใดที่ทำให้ประชาชนทั่วไปต้อง เดือดร้อน โดยไม่เป็นธรรม หรือไม่จำเป็น หากเราไม่ได้ชี้แจงให้เห็นผลกระทบ และผ่านกรรมาธิการนี้ออกไป ก็มีแนวโน้มว่าต้องทำใจรับผลของมันค่อนข้างแน่นอน ดังนั้นอย่าละโอกาสครั้งสุดท้ายครั้งนี้นะครับ

ลิ้งค์กฎหมายฉบับเต็มที่ถูกเสนอให้กับกรรมาธิการตรงนี้ครับ http://wiki.nectec.or.th และผมได้พยายามตีความออกมาเป็นภาษาชาวบ้านเท่าที่ความสามารถอันจำกัดจะอำนวยให้ด้านล่างครับ

เท่าที่ผมเข้าใจผม กฎหมายนี้จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเต็มๆกับนักโพสต์อย่างพวกเราอยู่สองมาตราด้วยกันครับ ได้แก่มาตราที่ 13 และ 15 โดยเขาเขียนไว้ประมาณว่า

 • มาตรา 13 ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตซึ่งกฎหมายนี้ กำหนดไว้ 5 แบบ
 • การปลอมแปลง เช่นทำเว็บปลอมว่าเป็นธนาคารเพื่อหลอกเอาข้อมูล
 • กระจายข่าวลือที่เป็นเท็จ ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก เช่น บอกว่ายุงเป็นพาหะของโรคเอดส์
 • เขียนเนื้อหาที่เป็นความผิดด้านความมั่นคงตามที่กำหนดในกฎหมายอาญา
 • เนื้อหาลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นภาพ ข้อเขียน คลิป ฯลฯ
 • Forward Mail ส่งต่อเนื้อหาสี่ข้อด้านบน ความผิดทั้ง 5 แบบนี้เขาให้มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และโบนัสพิเศษสำหรับกรณีเนื้อหาลามกอนาจาร หากเป็นภาพของเยาวชน โทษจะเพิ่มเป็นจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี ปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทครับ
 • มาตรา 15 ใส่ภาพตัดต่อลงในเว็บ ทำให้คนอื่นเสียหาย จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท สามารถยอมความได้

  สองมาตรานี้จะเป็นส่วนที่พวกเราเดินเฉียดคุกกันมากที่สุดแล้วตามที่กฎหมายนี้เขียนไว้

  ส่วนเพื่อนๆท่านใดที่นอกจากเป็นนักเล่นเว็บแล้วเป็นคนทำเว็บด้วย จะมีอีกสองมาตราที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปคุยกันต่อในคุกครับ

 • มาตรา 14 เจ้าของเว็บที่รู้ว่ามีการทำความผิดในมาตรา 13 คือ ปล่อยให้มี การหลอกลวง หรือ มีข่าวลือที่ก่อให้ประชาชนตื่นตระหนก หรือมีข้อความที่ขัดต่อกฎหมายความมั่นคง หรือ ปล่อยให้มีเนื้อหาลามกอนาจารอยู่ในเว็บที่ตัวเองดูแล และไม่ลบออกในทันที ให้รับผิดเช่นเดียวกับผู้ทำผิด ซึ่งก็คือจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท พร้อมโบนัสหากเป็นภาพอนาจารของเยาวชนเช่นกัน
 • มาตรา 24 ผู้ให้บริการ เช่น ISP หรือเว็บไซต์
 • ให้เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (ประมาณ access log ครับ) ไว้อย่างน้อย 30 วัน แต่ในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่สั่งให้เก็บเพิ่มได้ไม่เกิน 90 วัน
 • ให้ ISP หรือเว็บไซต์เก็บสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำกับผู้ใช้บริการ ไว้ไม่น้อยกว่า 30 วันหลังหมดสัญญา ส่วนให้ใครเก็บอะไรเมื่อใดจะมีการประกาศในภายหลัง และผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

  นอกจากนี้กฎหมายนี้ยังมีอีกส่วนที่กำหนดไว้ในเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การ Hacking การยิง Dos การปล่อยไวรัส ฯลฯ โดยตรงไว้หลายข้อดังนี้

 • มาตรา 5 เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท สามารถยอมความได้
 • มาตรา 6 รู้วิธีเจาะเข้าระบบแล้วบอกคนอื่นต่อ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • มาตรา 7 เปิดดูข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลทำการป้องกันไว้ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 • มาตรา 8 ดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื่น จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
 • มาตรา 9 แก้ไข หรือ ทำลายข้อมูลของคนอื่นจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท สามารถยอมความได้
 • มาตรา 10 รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นจนไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติ จำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
 • มาตรา 11
 • (1) หากการกระทำในมาตรา 9 หรือ 10 มีผลทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนทั่วไปเสียหายไปด้วย จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี ปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท
 • (2) หากการกระทำในมาตรา 9 หรือ 10 มีผลต่อระบบสาธารณะ จำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี ปรับตั้งแต่หกหมื่นถึงสามแสนบาท และหากมีผลจนทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิต มีโทษ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
 • มาตรา 12 ขายหรือเผยแพร่โปรแกรมที่ใช้ทำความผิด จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

  ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งในที่นี้เป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ (ไม่ใช่ตำรวจ) ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และผ่านหลักสูตรอบรมเฉพาะ กฎหมายนี้ได้มีการกำหนดอำนาจและเงื่อนไขตรวจสอบการใช้อำนาจไว้ด้านล่าง ทั้งนี้เผื่อสมาชิกท่านใดกังวลปัญหารีดไถ ก็ลองศึกษาดูนะครับ ว่าพอเพียงที่จะให้ความสบายใจกับสุจริตชนเช่นเราหรือยัง

 • มาตรา 16 กำหนดอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ 8 ข้อ หากสงสัยว่ามีการกระทำความผิด
 • ยึดข้อมูลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์
 • ทำสำเนาข้อมูลที่สงสัย
 • เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบุคคลทั่วไป (แปลว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำความผิด) ที่สงสัยว่าน่าจะมีหลักฐานเกี่ยวกับการทำความผิด
 • ถอดรหัสข้อมูลของบุคคลทั่วไป (แปลว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำความผิด) หรือสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถอดรหัสหรือให้ความร่วมมือในการถอดรหัส
 • เรียกดูข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์จาก ISP หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • สั่งให้ ISP หรือเจ้าของเว็บ ให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
 • ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาหลักฐาน
 • เรียกบุคคลมาสอบสวน หรือให้ข้อมูล

  ในมาตรา 16 ด้านบนเป็นการกำหนดอำนาจหลักๆของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมีสิทธิทำได้ตามกฎหมายฉบับนี้ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นขอบเขตการใช้อำนาจ และการตรวจสอบการใช้อำนาจ ที่มาตรา 16 ด้านบนให้ไว้

 • การยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่ทำได้ 30 วัน หากต้องการยึดนานกว่านั้นให้ขอคำสั่งศาลและขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน (มาตรา 17)
 • การใช้อำนาจตามมาตรา 16 ให้ใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นดังนี้ (มาตรา 18)
 • การทำสำเนาข้อมูลทำได้เฉพาะเมื่อสงสัยว่ามีความผิดตามมาตรา 9 คือมีการ แก้ไข/ทำลายข้อมูลของผู้อื่น
 • ในการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลทั่วไป หรือเรียกดูข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ต้องรายงานต่อศาลภายใน 24 ชั่วโมง และศาลสามารถสั่งระงับได้
 • หากเจ้าหน้าที่พบว่ามีข้อมูลใดติดไวรัส มีสิทธิ์สั่งห้าม จำหน่าย เผยแพร่ ระงับการใช้ หรือทำลายได้ (มาตรา 19)
 • ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และ ข้อมูลผู้ใช้บริการ ที่ถูกเรียกจาก ISP เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเป็นความลับ ห้ามส่งมอบให้ใครหรือหน่วยงานใดแม้เจ้าหน้าที่จะถูกเรียกไปให้ปากคำในคดีอื่นตามกฎหมายอื่น ก็ไม่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้ใช้เฉพาะในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด กับเจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติมิชอบ หรือตามคำสั่งศาลในการพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่ใดฝ่าฝืนจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท(มาตรา 20)
 • หากเจ้าหน้าที่ประมาท ทำให้ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ หรือ ข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหล มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท (มาตรา 21)
 • คนที่รู้ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลผู้ใช้บริการที่รั่วออกมาจากเจ้าหน้าที่แล้วยังนำไปเปิดเผยต่อ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท (มาตรา 22)
 • ข้อมูลจราจรหรือข้อมูลผู้ใช้บริการที่ได้มาจากการรั่วไหลจากเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดี (มาตรา 23)

  เชิญท่านสมาชิกช่วยกันตรวจสอบกันนะครับ ว่ายังมีส่วนไหนหรือไม่ที่เราคิดว่าน่าจะปฏิบัติตามได้ยาก หรือ คิดว่าจะมีช่องโหว่ หรือแค่เพียงดูแล้วไม่สบายใจ ก็เชิญวิจารณ์ได้ตามประสงค์ครับ

  จากคุณ : PANTIP.COM - [ 29 พ.ย. 49 00:25:34 ]

 •  
   

  ความคิดเห็นที่ 2

  ผมอยากถามว่าแล้วพ.ร.บ.เกี่ยวกับสื่อสารมวลชลในประเทศทำได้หรือเปล่า ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรัฐบาลได้แก้ไขและดำเนินการจำคุกบุคคลเหล่านั้นได้กี่คน หรือว่ากฎหมายยังไม่ได้มีสภาพบังคับเอาไว้ เอาเฉพาะเรื่องการถอนฟ้องคุณสนธิลิ้มฯซึ่งความผิดถึงขนาดยังไม่สามารถทำอะไรได้เลย สุดท้ายก็เป็นเสียกระดาษตามเดิม เห็นว่าพ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงแต่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลมากกว่า

  จากคุณ : MOONMA - [ 29 พ.ย. 49 15:04:26 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 4

  ...

  แก้ไขเมื่อ 29 พ.ย. 49 16:11:29

  จากคุณ : sapodilla - [ 29 พ.ย. 49 15:49:25 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 5

  แล้วถ้าใช้ IP ปลอมหลอกกันอ่ะ ... จะตามเจอไม๊หล่ะ

  จากคุณ : สยึมกึ๋ย - [ 29 พ.ย. 49 15:56:28 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 6

  การทำสำเนาข้อมูลทำได้เฉพาะเมื่อสงสัยว่ามีความผิดตามมาตรา 9 คือมีการ แก้ไข/ทำลายข้อมูลของผู้อื่น

  เปิดช่องมากไปมั้ง


  จากคุณ : Jump.Jr - [ 29 พ.ย. 49 16:05:54 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 7

  โทษ hack เข้าเครื่องคงอื่น คิมว่าน้อยไป จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกินพันบาท

  จากคุณ : Ms. Kim - [ 29 พ.ย. 49 16:11:56 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 8

  นึกว่าแค่นำเสนอ  ไม่ให้แสดงความเห็นเสียแล้ว

  ถ้าผู้กระจายข่าวลือ  ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตสาธารณะ  แล้วเกิดความเสียหายแก่ผู้รับผิดชอบดูแลเวปไซด์  ตาม ม.13 - 14 พอตามตัวได้ไหมครับ ? เพราะไม่มีการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเลย

  เซอร์ฟเวอร์เวปไซด์ภาพอนาจาร  การพนัน  ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ จะเข้าข่ายนี้หรือเปล่าครับ ?


  จากคุณ : owl2 - [ 29 พ.ย. 49 16:13:39 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 9

  กลัวที่ไหนอะบั้งไฟพญานาค

  จากคุณ : ประดู่ - [ 29 พ.ย. 49 16:21:48 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 10

  กฏหมายบ้านเรามีเพิ่มขึ้นมาอีก1แล้ว  เฮ้อ...

  จากคุณ : Zenmaster_T - [ 29 พ.ย. 49 17:02:07 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 11

  กฎหมายบ้านเรามีหลาย ข้อกฎหมาย แต่ไม่เคยนำมาใช้ตั้งเยอะตั้งแยะ มีถ้าไม่ปฎิบัติก้อเหมือนดอกไม้ที่ประดับตามสวนครับ

  จากคุณ : เขนหัวขาวท้ายแดง - [ 29 พ.ย. 49 17:30:04 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 12

  พฤติกรรมคน สร้างกฎ
  กฎคุมพฤติกรรมคน


  จากคุณ : นักเลงไข่เจียว - [ 29 พ.ย. 49 17:59:16 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 13

  ต่อไป... จะมีการบัญญัติ ทางจริยธรรมเพิ่มอีกข้อว่า........... ถ้าโพสอะไร ต้องใคร่ครวญถึงความเป็นจริงก่อนทำ

  จากคุณ : ทิวแถว - [ 29 พ.ย. 49 19:33:13 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 14

  ในมาตรา16 การปล่อยให้มี การหลอกลวง หรือ มีข่าวลือที่ก่อให้ประชาชนตื่นตระหนก ...

  ตื่นตระหนกนี่ระดับไหน


  จากคุณ : keyzer - [ 29 พ.ย. 49 19:38:22 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 15

  อารยะขัดขืน

  จากคุณ : หนุ่มฝั่งธนฯ - [ 29 พ.ย. 49 19:54:41 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 16

  OK

  แก้ไขเมื่อ 30 พ.ย. 49 18:50:05

  แก้ไขเมื่อ 29 พ.ย. 49 22:44:24

  แก้ไขเมื่อ 29 พ.ย. 49 20:23:18

  จากคุณ : มณเฑียรทอง - [ 29 พ.ย. 49 19:58:15 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 17

  แปลกมากๆกับการกลัวของพวกโจร
  สื่อหนังสือพิมพ์ไม่ยักกะกลัวแต่ดันมากลัวอินเตอร์เน็ต


  จากคุณ : เกลอแก้ว - [ 29 พ.ย. 49 20:10:22 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 18


             มาตรา 15 ใส่ภาพตัดต่อลงในเว็บ ทำให้คนอื่นเสียหาย ส่วนนี้ครอบคลุมกว้างมากเลยนะ อย่างเช่น การตัดต่อภาพล้อเลียน ถือว่าเป็นการทำให้เสียหายหรือไม่ ยกตัวอย่างกรณี ประธานาธิบดีจอร์จ บุช จูเนียร์ จะมีคนทำภาพตัดต่อล้อเลียนออกมาเป็นจำนวนมาก และบางภาพค่อนข้างแรงมาก กม.มาตรานี้ ครอบคลุมกรณีเช่นนี้หรือไม่ สำหรับนักการเมืองไทย ถ้าครอบคลุมนักการเมืองไทยด้วย ต่อไปคงมีคดีฟ้องร้องกันอย่างมากมายเลย เราต้องยอมรับความจริงที่ว่า นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีความใกล้ชิดกับความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก เมื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อนักการเมืองคนไหน สังคมก็จะมี Feed back ตอบกลับอย่างรุนแรงเสมอ ถ้ากม. ไม่แยกรายละเอียดเช่นนี้ จะเท่ากับเปิดช่องให้นักการเมืองกดดันการแสดงออกของประชาชนได้ในที่สุด

               และอย่างดาราอีกเช่นกัน จะเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้กม. มาตรานี้เพื่อโปรโมทดัวเองได้มั้ย เช่น มีการว่าจ้าง มือ Retouch ให้ทำการตัดต่อภาพลงในเว็บ แล้วสร้างกระแสให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นในเวลาต่อมา เพราะกม. เปิดช่องไว้ในความผิดนี้สามารถยอมความกันได้ด้วย

               ในส่วนมาตรา 13 และ 14 เห็นด้วยค่ะ สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่รัฐต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว


  จากคุณ : Revolve - [ 29 พ.ย. 49 20:22:23 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 19

  อินเตอร์เน็ทนี่คือ"สื่อ"อย่างหนึ่งหรือเปล่าครับ ยอมรับว่าบางทีสับสน..
  กับข้อมูลที่เป็นจริงมั่งเท็จมั่ง คล้ายกับพวกหนังสือพิมพ์หรือเปล่าครับ ที่บางที
  อ้างแต่"แหล่งขาว"..โดยที่ไม่รู้ว่าไอ้แหล่งข่าวนี่น่ะ มันมีตัวตน หรือกุขึ้น
  มาเอง..ซึ่งดูๆแล้วตีความตามกระทู้ มันก็ผิดเหมือนกันนา..


  จากคุณ : อำแดงสุ่น - [ 29 พ.ย. 49 21:00:52 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 20

  >>ทำสำเนาข้อมูลที่สงสัย

  ควรมีข้อกำหนดหลังจากนั้นด้วยเช่น
  หากไม่ผิดจะคืนข้อมูลอย่างไร รัฐรับผิดชอบอย่างไรบ้าง
  หากผิด ข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บอย่างไร
  เพราะเชื่อว่าจะมีข้อมูลที่มีการคละกัน ข้อมูลแต่ละส่วนจะมีขั้นตอนการแบ่งแยกอย่างไร
  ควรมีระยะเวลาในการจัดการที่กำหนดแน่นอนหรือไม่ เช่นถ้าไม่มีความคืบหน้าภายในหนึ่งปีควรยกเลิก หรือส่งคืนข้อมูลหรือไม่


  >>การยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่ทำได้ 30 วัน
  ส่งมอบอย่างไร มีความรับผิดชอบในความเสียหายหรือไม่
  ควรกำหนดวิธีการตรวจรับ ส่งมอบ ทั้งแก่รัฐ และส่งคืนต่อเจ้าของให้ชัดเจน
  เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของข้อมูล และดูแลการส่งคืนของเครื่องครับ


  จากคุณ : ยังอยากเป็นคนไทยอยู่ - [ 29 พ.ย. 49 21:07:10 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 21

  มาตรา 5 เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท สามารถยอมความได้

  ถ้าเจาะข้อมูล อินเตอร์เนตแบงค์แล้วโอนเงินออกจากบัญชี มูลค่ามากกว่าหมื่นล้าน ยังจะปรับแค่ พันบาท หรือยอมความอยู่ ได้เหรอค่ะ
  คิดใหม่ได้เปล่า เพระว่าต่อไปการใช้อินเตอร์เนตแบงค์เพิ่มขึ้นแน่นอน แล้วมีมาตรการอะไรรองรับตรงนี้หรือยัง ที่คิดจะลงโทษเท่านั้น มันแค่ไปแฮกรูปโป้จากคอมเพื่อนรึเปล่า

  แก้ไขเมื่อ 29 พ.ย. 49 21:48:28

  จากคุณ : horseshoes - [ 29 พ.ย. 49 21:41:36 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 22

  พวกมารบ้า  ครับพี่น้อง

  จากคุณ : คนสาธารณะ - [ 29 พ.ย. 49 21:49:24 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 23

  โทษปรับอย่างต่ำในทุกมาตราเบาไปครับ

  น่าจะเริ่มต้นที่10,000บาท
  โทษสูงสุดไปเริ่มต้นที่500,000บาท

  ผลประโยชน์จากการกระทำผิดบางครั้งสูงเกินค่าปรับมาก
  และค่าของเงินก็จะถอยค่าลงไปทุกวันครับ

  .

  แก้ไขเมื่อ 29 พ.ย. 49 22:25:09

  จากคุณ : ต้นโพธิ์ต้นไทร - [ 29 พ.ย. 49 22:24:01 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 24

  อืม เพิ่งตามหลัง เมกา อีกเเหละ
  ที่โน้น เค้ามีกันเป็นปีเป็นชาติแล้ว
  จะว่าไปถ้าเราไม่ได้ทำผิดก้อไม่กลัวหรอก จริงม่ะ


  จากคุณ : siriboon - [ 29 พ.ย. 49 22:34:52 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 25

  อืม........

   
   


  จากคุณ : nation55 - [ 29 พ.ย. 49 23:13:28 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 26

  แล้วเขาจะรับอาสา หรือพวกหน่วยลาดตะเวนตามจับ หรือหาตามเว็บต่างๆไหมว่า ใครหาตัวหรือมีข้อมูลในการตามจับจะได้รางวัลนำจับเป็นเงนเท่านั้น เท่านี้

  จะได้ช่วยกันสร้างสังคมในเน็ตด้วย (ความคิดส่วนตัวนะ)


  จากคุณ : pmedia1982 - [ 30 พ.ย. 49 00:45:03 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 27

  อืม  ดีแล้วหล่ะ  โทษน้อยไปหน่อย    อดดูเลยที่นี้

  จากคุณ : darkest - [ 30 พ.ย. 49 01:14:20 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 28

  อยากรู้ว่า  พวกที่ขายรายชื่ออีเมล์
  รวมทั้งโปรแกรมตรวจจับอีเมล์  เพื่อเอาไปส่งเมล์ขายของ
  พวกนี้จะมีความผิดหรือไม่คะ
  ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมั้ย
  เห็นมีโษณาขายโปรแกรม หรือขายอีเมล์กันบ่อยๆไป


  จากคุณ : LekYam SomeOne - [ 30 พ.ย. 49 02:13:42 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 29

  เฮ้อ ทีนี้คนทำเวบก็แย่ดิครับ
  จะแกล้งกันก็ง่ายมากๆเลย
  เอารูปมาโพสต์ แล้วไปแจ้งตำรวจ
  ไม่ใช่จะปัดความรับผิดชอบนะ แต่คนทำเวบมือสมัครเล่น ทำคนเดียวอะไรแบบนี้ คงไม่มีเวลามาเฝ้าเวบตลอด24ชั่วโมงแน่ๆ
  ทำไป ระแวงไป เอ้อ มันสสส


  จากคุณ : atheist - [ 30 พ.ย. 49 04:50:34 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 30

  ข้ามถนนไม่ใช้ทางม้าลาย หรือสะพานลอย มีโทษปรับ 200บาท
  เคยมีใครโดนปรับบ้างครับ


  จากคุณ : takbai - [ 30 พ.ย. 49 09:20:31 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 31

  หนังสือพิมพ์  สือวิทยุ ทีวี  
  ที่เผยแพร่ได้ รวดเร็วกว้างขวางกว่า
  มีกฏหมายจัดการหรือไม่
  หรือ  "กลัว"
  กฏหมายนี้อาจเป็นเครืองมือให้เจ้าหน้าที่ชั่ว
  ได้โอกาสรีดไถ อีก กฏหมายหนึ่ง


  จากคุณ : บิ๊กบอส! - [ 30 พ.ย. 49 09:49:21 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 32

  เอ่อ...

  จากคุณ : นะ(รก) - [ 30 พ.ย. 49 11:44:16 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 33

  ไปคิดทำความเจริญอย่างอื่นเถอะนะ ขิงแก่ ทั้งหลาย

  จากคุณ : BAPHO - [ 30 พ.ย. 49 12:02:57 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 34

  แล้วคนที่เข้าไปดูอย่างเราๆ ล่ะ

  จากคุณ : puyza - [ 30 พ.ย. 49 12:15:16 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 35

  ขอให้ทำจริงจัง
  เพราะเกรียนไซเบอร์เยอะขึ้นทุกวัน


  จากคุณ : Conservative_Progressive - [ 30 พ.ย. 49 12:20:45 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 36

  กลัวจังเลยมาตรา 6 นี่ถ้าไม่เขียนให้ชัดบรรดาอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนในกันในวิชาระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลนี่คงต้องเข้าคุกกันหมดแน่ๆ เพราะมันไปไม่ได้แน่ถ้าไม่สอนเรื่องที่ตนรับรู้มาว่านี่คือจุดอ่อน ต้องป้องกัน เพราะมันคือแนวทางในการเจาะระบบนั้นเองเพียงแต่ว่าจุดประสงค์ของมันต่างกันในแนวทางของ Offensive และ Defensive ต่อไปคงไม่มีใครสอนวิชาเหล่านี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คงไม่มีอีกแล้ว :-(

  อ้อ มาตรา 16 ก็อำนาจล้นฟ้าเช่นกันให้อำนาจในการเจาะระบบของคนอื่นได้ด้วยเพราะสงสัย ย้ำนะครับสงสัย ทำแล้วจึงแจ้งศาลใน 24 ชั่วโมง ศาลระงับได้แต่การละเมิดได้เกิดขึ้นแล้วครับ ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว ผมว่าน่าจะขอหมายศาลก่อนจึงจะทำการได้ :-)

  กลัวจริงอะไรที่มันทำรวดเดียวเสร็จเนี่ยยกเลิกยากชิบเป๋ง ดูอย่างกฎอัยการศึกสิ ประกาศใช้เวลาแป๊ปเดียวแต่เวลาขอเลิกมีเหตุสารพัดที่จะไม่ยกเลิก :-(


  จากคุณ : เห็นด้วยแต่ไม่ทั้งหมด (รักประชาธิปไตย) - [ 30 พ.ย. 49 12:30:44 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 37

  อยากถามว่า มีคนใช้่อีเมลคนไหนบ้างที่ไม่เคยได้รับรูปโป๊

  อาจมากับเมลขยะหรือจากเพื่อนๆกันเอง

  ถ้าจับจริง  โดนหมดแน่ๆ


  จากคุณ : 447 - [ 30 พ.ย. 49 12:48:33 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 38

  เขาดักจับชาว ราชดำเนินหรือเปล่าครับพวกเรา

  จากคุณ : หงษ์สา กระพือปีก - [ 30 พ.ย. 49 13:57:25 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 40

  แฮกคนอื่น 1 พันน้อยไป

  ต้องเอาผิด พวกปล่อยสแปม จังก์เมล์ ให้เข็ดด้วย เบาะๆไม่เอา


  จากคุณ : เมรัยอมฤต - [ 30 พ.ย. 49 14:44:15 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 41

  ขอให้คณะกรรมาธิการมีความรู้เรื่องคอมพิวเต้อร์บ้างก็แล้วกัน อินเตอร์เน็ตต่อสายพ่วงโยงกันทำยังไง?
  ต้องให้ได้ความจริงเป็นประจักษ์ อย่าใช้คำว่า"ข้อเท็จจริง"เพราะมันเป็นการเดาเอาตามความเชื่อของตัวเอง
  ถ้าไม่รู้เรื่องอย่าเข้ามาตรวจร่างกฎหมาย อย่างนายหยุยวัลลภฯเคยอภิปรายในสภา"ผมเคยใช้เอ็นยิ่นเสิร์ช ผมต้องตกใจตัวสั่นเพราะมันมีภาพโป๊ขึ้นมา" ถ้าไม่เคยเปิดเข้าไปดูมันจะขึ้นมาง่ายๆมั๊ยคะ
  ฝากให้ไปพิจารณา พ.ร.บ.การพิมพ์ กับ พ.ร.บ.การห้ามค้าประเวณีด้วยนะคะ จะได้ช่วยกันป้องปรามแก้ไขการขายบริการด้วยค่ะ"หากต้องการสาวสวยเป็นเพื่อนโทรไปที่หมายเลขXXXXXXXXXXสิคะเรามีน้องๆสาวสวยชาวมหาลัยมากที่สุดค่ะ" อย่างนี้ผิดมั๊ยคะ


  จากคุณ : poopen - [ 30 พ.ย. 49 14:54:45 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 42

  มาตรา 13 กับ 15 นี้

  ป.อ.ร.ท. ป.ญ.อ. ม.ล.

  (ขอโทษ...ผมพูดไม่ชัด โดนปิดปาก)

  หมอผีครองเมือง...อีกแล้ว


  จากคุณ : ShadowServant - [ 30 พ.ย. 49 16:58:17 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 43

  งั้นจะมีเว็บโป๊ไทยเหลือมั้ยคะ o_O

  จากคุณ : pankee - [ 30 พ.ย. 49 17:12:57 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 44

  แล้ววิธีพิสูจน์ว่าคนๆนั้นทำ นะแน่ใจว่าเป็นคน คนนั้นเพราะมีวิธีแกล้ง ใส่ความกันได้เยอะ

  จากคุณ : กระเป๋าเดินทาง - [ 30 พ.ย. 49 21:47:48 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 45

  เห็นด้วยกับ ค.ห. 36 นะคับ ถ้าอาจารย์ในมหาลัยหรือคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการป้องกันการเจาะระบบหรืออะไรพวกนี้ ทั้งๆที่เค้าหวังดีแต่ต้องเข้าคุก แล้วจะมีใครกล้าสอนเรื่องพวกนี้ล่ะคับ แล้วต่อไปคนที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้จะป้องกันตัวยังไงคับ น่าจะเขียนกฏหมายให้มันชัดเจนกว่านี้เช่น การสอนการเจาะระบบเพื่อจุดประสงค์มุ่งร้ายหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น  อย่างนี้ถึงน่าจะเอาผิด แต่ถ้าเค้าสอนเพื่อให้รู้ว่าเจาะระบบทำอย่างไร  และมีวิธีป้องกันตัวอย่างไร  ไม่ควรเอาผิดนะคับ

  จากคุณ : Dark_wings - [ 1 ธ.ค. 49 00:47:37 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 46

  รับแซ่บค่ะ~*

  เด๋วต้องรอดูว่าจะปราบพวกเกรียน Online ได้ไม๊..

   
   


  จากคุณ : ladybird - [ 1 ธ.ค. 49 09:27:30 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 47

  เจาะเข้าระบบคนอื่นเมื่อไรก็ได้ นี่มัน อันตราย จัง - -ถ้าเกิดผู้มีอำนาจทำแบบนั้นเกิดทำการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง <<< อะไรจะเกิดขึ้น

  จากคุณ : แค่คิดก็มันแล้ว - [ 1 ธ.ค. 49 10:20:41 A:58.136.50.8 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 48

  อยากรบกวนสอบถามว่า
  มีมาตราเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อยู่ใน พรบ. ฉบับนี้ มากน้อยแค่ไหนยังไง บ้างครับ?
  เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าแยกไปอยู่ฉบับอื่น หรือเปล่าครับ?


  จากคุณ : เดินสองดวงจันทร์ - [ 1 ธ.ค. 49 13:21:53 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 49

  ทำไมโทษมันหนักงี้เฟ้ย

  - -"


  จากคุณ : DriftMaster - [ 1 ธ.ค. 49 13:34:15 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 50

  อย่าวิตกเลยครับ
  ไม่มีอะไรได้ 100%
  และก็ ไม่มีอะไรเสีย 100%


  อย่ากลัวเลยครับ
  USA เขามีกม.แบบนี้มาก่อน
  แต่ที่ USA ก็ยังมีการละเมิดกันอยู่จนทุกวันนี้
  ยิ่งมาเมืองไทย พี่แกขนเวอร์ชั่นพันทิพไปเพียบ
  .. เว็บแจกเลข 99% ไม่ใช่ของคนไทย


  เหมือนกม.ฉบับอื่นๆละครับ
  มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กม.
  ถ้าเคร่งครัด ตรงไปตรงมา ก็เป็นประโยชน์มหาสาร
  แต่ถ้าหย่อนยาน เลือกปฏิบัติ ก็เหมือนที่เคยๆเห็น


  จากคุณ : a - [ 1 ธ.ค. 49 14:20:19 A:124.120.233.89 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 51

  เฮ้อ ขิงแก่เกินแกง ทำอะไรไร้สาระอีกแล้ว ท่านทั้งหลาย รู้จัก backdoor , IPSPOOFING , man in the middle , TOR  กันบ้างปะ ผมมีวิธีโจมตีเครื่อข่ายเป็นร้อยวิธี แล้วกฏข้อที่ว่า สามารถเจาะเข้าระบบชาวบ้านเขาได้นะ มันต้องขออำนาจครับ ไม่ใช้เจาะเอาดื้อ
  งั้นก็ไม้ต่างอะไรกับโจรหรอก
   
    *****ไม่อยากจะบ่น จากคนความรู้น้อย*****CCNP , MCSE2003

   
   


  จากคุณ : เด็กโคราชเด้อ - [ 1 ธ.ค. 49 14:21:27 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 52

  มาตรา 13 ข้อ 2 การกระจายข่าวลือที่เป็นเท็จ ให้ประชาชนตื่นตระหนก คำว่าข่าวลือ(ไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จ)ใครจะเป็นผู้ตัดสินว่าจริงไม่จริง หากอ้างจากแหล่งข่าวเช่นนักข่าว TV. อ้างเช่นทุกวันนี้จะผิดหรือไม่ หากไม่ชัดเจนควรตัดทิ้งทั้งประโยค

  จากคุณ : คนผ่านเวบ (คนผ่านเวบ) - [ 1 ธ.ค. 49 17:08:22 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 53

  ขอเซฟไว้ก่อน  มีเวลาเมื่อไหร่จะเข้ามาอ่านละเอียดๆ

  เท่าที่อ่านคร่าวๆ เห็นว่ามีข้อบกพร่องที่จะต้องช่วยกันคิด วิจารณ์ เพิอการปรับให้ดีขึ้น

  การออกกฏหมายอะไรก็ตามต้องมีปรัชญาและศีลธรรมเป็นพื้นฐานคู่ขนาน

  หลายจุดเห็นว่าเป็นความผิดที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรทำเพราะละเมิดผู้อื่นอย่างมาก  แต่บทลงโทษน้อยไปทั้งปรับและจำคุก  ในขณะที่ปล่อยให้โทษเบาไปในบา
  งข้อที่ไม่วใควรจะเบาอย่างนี้ จะเป็นผลทำให้คนไม่กล้วกฏหมายและบทลงโทษ
  ทำให้ผู้กระทำผิดย่ามใจกล้าที่จะละเมิดกฏหมายบ่อยๆ  

  ที่สุดอะไรที่ทำบ่อยจะกลายเป็นนิสัยและฝังลงไปมากกว่านั้น

  ยังมีประเด็นที่กฏหมายมองข้ามไปอีกหลายประเด็น และหวังว่าจะได้มีเวลาเข้ามาเติมให้คนละไม้ละมือ

  กฏหมายฉบับนี้  ต้องไม่ปล่อยให้อยู่แต่เฉพาะในแวดลงผู้คนที่มีชีวิตเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยตรงมาลงความเห็นหนัก เบาเท่านั้น เพราะถือว่าเป็ผู้มีส่วนได้ เสียโดยตรง
   
  ต้องการคนนอกจากแวดวงหลากหลายมาร่วมกันพิจารณาเพื่อให้สมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

  ขณะนี้ดูแล้วเห็นว่ายังไม่ครอบคลุมเพียงพอ

  มีเวลาจะมาอ่านโดดยละเอียดและช่วยกันคิดค่ะ

  กฏหมายที่ดีต้องปกป้องคุ้มครองคนบริสุทธิ์จากทุกพิ้นฐานไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกกระทำจากคนมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร้วุฒิภาวะ ต้องคงปรัชญาที่เป็นอุดมคติในทางศีลธรรม มนุษยธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  โดยที่ผู้หลงผิดควรจะได้รับการลงโทษตามโทษานุโทษ เช่นตักเตือน ปราม ปรับ ปราบ จำคุก ในขณะที่มีขบวนการดัด หรือสร้างลักษณะนิสัยที่รับผิดชอบฯลฯที่เหมาะสมกับน้ำหนัก และรูปแบบของการกระทำผิดให้รู้สำนึกที่จะไม่กลับมาทำผิดอีก

  มิฉะนั้นในสังคมไซเบอร์ก็จะมีคนที่ไม่เข็ดหลาบ ไม่แก้นิสัย แล้วก็ยิ่งทำร้ายคนบริสุทธิ์หนักขึ้นไปอีก  ซึงน่าเสียใจยิ่ง  เพราะคนฉลาดที่ขาดศีลธรรมจะทำความเลวและก่อกรรมทำเข็ญต่อคนรอบข้างที่มีการปฏิสัมพัทธ์ด้วยหนักยิ่งกว่าคนโง่ที่เปิดใจรับฟังข้อตำหนิและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองหลายพันเท่า  แก้ไขเมื่อ 01 ธ.ค. 49 17:56:17

  จากคุณ : ** ผู้หญิงไทย ** - [ 1 ธ.ค. 49 17:49:09 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 54

  เมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วเจ้าหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบมากน้อยแค่ไหน อย่างที่ผ่านมามีการบล็อกเว็บโป๊ ผมเคยเข้าเว็บอะไรอยู่จำชื่อไม่ได้ เพื่อดูตัวอย่างคดีทางเศรษฐกิจ แต่กลับเข้าไปดูไม่ได้ บอกว่าเป็นเว็บที่ไม่เหมาะสม เลยไปถามอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไรและจะหาดูได้จากเว็บอื่นหรือไม่ เรื่องเว็บอื่นไม่ต้องพูดถึง แต่เรื่องที่เว็บถูกบล็อกนี่สิ อาจารย์บอกว่าเขามีการSearchหาข้อความที่คิดว่าไม่หมาะสมแล้วก็บล็อกเลย คิดว่าคำนั้นน่าจะเป็น Model ตำรวจคงคิดว่า Model แปลว่านางแบบได้อย่างเดียวมั๊ง เจ๋งมั๊ยครับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ อยู่ๆก็มาปิดกั้นการศึกษาซะงั้น

  จากคุณ : นักศึกษาปี4 - [ 1 ธ.ค. 49 18:42:51 A:203.113.36.9 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 55

  อยู่ในใต้ ดิน แล้วยังต้อง ............
  ชดใช้กรรม ประชาธิปไตย


  จากคุณ : คนเฝ้าดูสถานการณ์ - [ 1 ธ.ค. 49 19:09:49 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 56

  ผมว่า ดี

  จากคุณ : songsaka - [ 1 ธ.ค. 49 20:57:49 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 57

  ถ้ามีรถถัง มีเครื่องแบบ กฎหมายนี้ใช้บังคับได้ป่ะ

  จากคุณ : จิงนะ (Naratiss) - [ 1 ธ.ค. 49 22:12:05 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 58

  กฏหมายนี้ใช้ได้กับเฉพาะพวกเริ่มหัดแฮก หัดเล่นเช่นเราๆท่านๆ
  พวกเซียนจริงๆ จะตามทันรึ ท่าน เขาไม่ทิ้งร่องรอยไว้ใน isp ให้ท่านตามจับหรอก


  แล้วใครจะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ละนั่น
  ถ้าเจ้าหน้าที่แฮกข้อมูลจำหน่ายเสียเอง หน่วยตรวจสอบอยู่ไหน
  เพราะอำนาจการเข้าดูข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ไม่ได้มีใครตรวจสอบว่าดูอะไร
  ตรวจสอบแค่การนำไปใช้ แล้วถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดจริง
  บทลงโทษควรจะเป็นสองเท่าของคนทั่วไป

  ปกติกฏหมายที่ใช้ในการรักษาข้อมูลข่าวสารก็น่าจะเพียงพอละ
  ถ้าจะดำเนินการกับพวกนี้จริงๆ แค่ไปเพิ่มเติมท้ายวรรค
  แล้วบอกว่า รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผ่านทางสื่อทุกสื่อ ทั้งนี้ให้สามารถใช้ การอ้างอิงจากการสืบค้นทางเทคโนโลยีในศาลได้

  ไม่เห็นต้อง ออก พรบ.ใหม่เลย พรบ.ข้อมูลข่าวสารอันเดิมก็มี เพิ่มระเบียบปฏิบัติให้ทันสมัยเสียหน่อย

  หรือการแยกย่อยมันง่ายต่อการเอาปฏิบัติ หากเป็นเช่นนั้น ระเบียบ ที่ออกตาม พรบ.ที่ว่านี่ จำเพาะเจาะจง ถึงพวก เซียนแฮกระดับเก๋าด้วยนะจ๊ะ


  จากคุณ : sugarhut - [ 2 ธ.ค. 49 02:09:42 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 59

  ความซวยของพวกท่านคือ ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น ตัดสินไม่ถูก แถม โทษปรับ โทษจำคุกก็สูงเกินไป ให้ดุลยพินิจเยอะ ขนาดขับรถชนคนตายยังไม่ติดคุกเลยท่าน ขับรถฝ่าไฟแดง ก็ปรับแค่ 1,000 บาท แล้วเรื่องคอมพิวเตอร์ออกกฏหมายแบบนี้ เดี๋ยวก็จะกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของใครบางคนไปเสียอีก ต้องแก้กฏหมายรับฟังพยานด้วยท่าน ไม่งั้นเอาผิดไม่ได้หรอก ได้ข่าวว่า มีงบ 90 ล้านซื้อโน๊ตบุ๊คแจกให้ผู้พิพากษา 3,000 เครื่อง ไม่รู้จะใช้เป็นหรือเปล่า แต่ลูกหลานคงฮาเฮมีคอมฯ เล่นเกมส์แล้ว ข่าวว่าแจกให้เลยง่ะ ถ้าออกกฏหมายแบบนี้ แล้วคนตัดสินไม่รู้ หรือไม่เป็นธรรม ล่ะก็สนุกแน่ เพราะเรื่องคอมเนี่ย แกล้งกันได้ง่ายมาก

  จากคุณ : พ่อค้าตั๊กแตนทอด - [ 2 ธ.ค. 49 11:29:55 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 60

  แล้วคนที่แจกเพลง กะโหลดบิต ผิดกฎหมายไหมครับ

  จากคุณ : ProTony - [ 2 ธ.ค. 49 12:51:39 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 61

  แบบไหน เรียกว่า ลามก อนาจาร

  จากคุณ : catzila - [ 2 ธ.ค. 49 14:56:03 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 62

  ต่อไปคงไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเท่าไหร่เพราะ ตรงมาตรา 13..เขียนเนื้อหาที่เป็นความผิดด้านความมั่นคงตามที่กำหนดในกฎหมายอาญา..คือมีหลักเกณฑ์กำหนดมั้ยคะว่าเท่าไหน ต้องมาตีความกันอีกรึเปล่า และมันขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐบาลรึเปล่าคะ เพราะเห็นเรื่องที่ถูกในรัฐบาลที่แล้ว แต่ก็กลับกลายเป็นผิดในรัฐบาลนี้

   
   


  จากคุณ : กลัวใจ (shiny star) - [ 2 ธ.ค. 49 15:00:18 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 63

  มีกฏหมายเฉพาะ สำหรับ Blog หรือ เว็บไซต์ส่วนตัว เป็นพิเศษไม๊ครับ
  Blog มักจะคัดลอก copy แล้วมาพูดในส่วนของตัวเอง
  เว็บส่วนตัวก็คล้าย ๆ กัน
  ถ้ากฏหมายเฮี๊ยบละก็  ... Blog หลาย ๆ อันต้องสูญพันธุ์แน่ ๆ เลยอ่ะ


  จากคุณ : คนความรู้น้อย (เรื่อยเปื่อย..ณ..สวนหน้าบ้าน) - [ 2 ธ.ค. 49 22:00:29 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 64

  เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบุคคลทั่วไป (แปลว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำความผิด) ที่สงสัยว่าน่าจะมีหลักฐานเกี่ยวกับการทำความผิด
  ถอดรหัสข้อมูลของบุคคลทั่วไป (แปลว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำความผิด) หรือสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถอดรหัสหรือให้ความร่วมมือในการถอดรหัส

  การยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่ทำได้ 30 วัน หากต้องการยึดนานกว่านั้นให้ขอคำสั่งศาลและขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน (มาตรา 17)
  การใช้อำนาจตามมาตรา 16 ให้ใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นดังนี้ (มาตรา 18)
  การทำสำเนาข้อมูลทำได้เฉพาะเมื่อสงสัยว่ามีความผิดตามมาตรา 9 คือมีการ แก้ไข/ทำลายข้อมูลของผู้อื่น
  ในการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลทั่วไป หรือเรียกดูข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ต้องรายงานต่อศาลภายใน 24 ชั่วโมง และศาลสามารถสั่งระงับได้

  ผมไม่เห็นด้วยอะครับในมาตรา16 ผมว่าถ้าให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดหรือขอข้อมูลได้เลยโดยไม่มีหลักฐานหรือไม่กำหนดขอบเขตของการขอข้อมูลนี่มันจะเป็นการละเมิดสิทธิเกินไปหรือป่าวอะครับเพราะว่าผมบอกตรงๆผมไม่มั่นใจในข้าราชการไทยอะครับว่าจะทำตามหน้าที่ที่กฎหมายให้อย่างเคร่งครัดมานมีสองมุมอะถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอพวกมีแต่เปลือกนี่แย่แน่เกิดเราไม่ได้ทำแต่เจ้าหน้าที่เกิดหมั่นใส้เราขึ้นมาเรามิแย่หรือครับ
  แล้วระยะเวลาในการยึดผมว่ามันนานไปนะครับ30วันเอาไปดองทำไมนานขนาดนั้นคอมนะครับหาข้อมูลในเครื่องแค่วันสองวันก็ได้แล้วนี่ครับถ้าเกิดเป็นร้านเน็ตเจอยึด30วันเจ๊งอดีครับ


  จากคุณ : งง - [ 2 ธ.ค. 49 23:51:35 A:125.24.195.87 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 65

  มาตรา 13 วรรค 3 "เขียนเนื้อหาที่เป็นความผิดด้านความมั่นคงตามที่กำหนดในกฎหมายอาญา"

  อันนี้มีสิทธิ์กลายเป็นกฎหมายที่เอื้อให้ผู้มีอำนาจ ใช้เล่นงานนักเล่นเว็บได้ง่ายที่สุด เพราะอะไรก็สามารถกระทบต่อความมั่นคง (ของผู้มีอำนาจ) ได้ทั้งนั้น ถ้าเขาอยากจะตีความอย่างนั้น จึงไม่เห็นด้วยกับวรรคนี้อย่างมาก

  ส่วนมาตร 14 ถ้าออกมาบังคับใช้จริง มีเจตนาเล่นงานเจ้าของเว็บบอร์ดแน่ๆ ซึ่งความจริงเว็บบอร์ดอย่างพันทิพนั้น มีผลกระทบต่อสังคมในวงแคบกว่าเว็บอย่างข่าวออนไลน์มากมายนัก ดังนั้นถ้าจะให้ยุติธรรม และเกิดผลควบคุมผลเสียจากการกระจายข่าวลือ ควรรวมเอาเว็บข่าวออนไลน์เช่น ผจก. มติชน คมชัดลึก ไทยรัฐ เดลินิวส์ เข้าด้วยจึงจะถูก

  มาตร 16 วรรค
  "เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบุคคลทั่วไป ที่สงสัยว่าน่าจะมีหลักฐานเกี่ยวกับการทำความผิด"
  "ถอดรหัสข้อมูลของบุคคลทั่วไป หรือสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถอดรหัสหรือให้ความร่วมมือในการถอดรหัส"
  "สั่งให้ ISP หรือเจ้าของเว็บ ให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ"

  สามวรรคนี้ ถ้าผมจำไม่ผิด มันละเมิด Privacy Law ของ พรบ.อีคอมเมิรซ์ นะครับ อยากให้ใครมีข้อมูลของพรบ.นี้เอามาดูเปรียบเทียบด้วย เพราะผมว่ามันไม่ถูกอย่างยิ่งเลย


  จากคุณ : I_Feel_Control - [ 3 ธ.ค. 49 00:26:27 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 66

  1. ถ้ามีคดีเกิดขึ้น คนที่พิจารณาคดี ต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ อย่างมาก (รู้ธรรมดาไม่ได้)

  2. ต้องมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ไปทำคดีด้วย

  3. การตัดต่อรูปภาพ ท่าทำแบบสนุกสนาน จะผิด กฏหมายหรือไม่ เช่นเอาหน้าดาราตลกออกแล้วเอาหน้าเพื่อนไปใส่แทน หรือตัดต่อให้เป็นที่สนุกสนานในเว็บบอร์ดเท่านั้น จะผิดกฏหมายหรือไม่ครับ ขอได้พิจารณาด้วย ไอ้การตัดต่อภาพเนี่ย มันไม่ได้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างเดียวนะครับ

  4. คนที่โพสข้อความ/รูปภาพ/สื่อ บนเว็บไม่เหมาะสม ผู้ทำเว็บจะโดนด้วย บอกตรงๆว่าฟังไม่ขึ้น ยังไงก็ฟังไม่ขึ้น ผู้ทำเว็บควรจะยอมความได้ ครับ (บอกตรงๆว่าคนทำเว็บเขาก็ไม่อยากให้ใครมาโพสอะไรไม่ดีในเว็บเขาหรอกจริงไหมครับ) พูดภาษาชาวบ้านเลย มันจะมีใครไปนั่ง refresh หน้าจอตลอดเวลา เจอออะไรไม่ดีแล้วลบ ไม่มี webmaster คนไหนทำได้ หรอกครับ นอกจากจะทำ web กันหลายๆคนมากๆ และเป็นเว็บใหญ่ๆ  สุดท้าย
  เห็นหลายคนห่วง เรื่อง hack กันมาก
  อืม
  ในความคิดส่วนตัวผมนะ
  ไอ้ hack เนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะจะบอกให้
  เวลาที่คุณใช้ hack อะไรสักอย่าง บางที อาจจะกินข้าวอิ่มหลายมื้อ นอนหลับหลายตื่นกได้ เรื่อง hack มันต้องเก่งมากๆๆๆๆจริงๆอะครับ ในกฏหมายที่ให้ไว้มันยังไม่คลุมเลย

  เพราะการ hack ที่โหดร้ายจริงๆคือระดับประเทศ (แต่ก็ไม่เคยมีสักครั้งในไทย ? หรืออาจจะมีอยู่แต่เรายังไม่รู้)

  เอาเถอะครับ
  ค่อยๆทำไป


  จากคุณ : sillygang - [ 3 ธ.ค. 49 00:37:06 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 68

  แน่จริง ควบคุมการนำเสนอข่าวของ นสพ.ด้วยสิ   พวกน่ะยัดเยียดข่าวทางเดียวกันเห็น ๆ ทีพวกเราจะเป็น two way มั่งล่ะทำเป็นเดือดร้อน

  จากคุณ : ultratum - [ 3 ธ.ค. 49 15:54:28 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 69

  เป็นกฏหมายที่มาริดรอนสทธิ คนไทย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ต้องตกไป

  จากคุณ : spa162 - [ 3 ธ.ค. 49 17:58:14 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 70

  ไม่ต้องวิตกไปหรอก พรบ มันก็แค่เป็นของเล่นตัวใหม่เท่านั้นทำได้จริงแค่ไหนเชียวเท่าที่อ่านดูก็เจอช่องว่างมากมายเอื้อประโยชน์แก่พวกเดียวกันทั้งนั้น เดี๋ยวก็มีนักการเมืองออกมาค้านเองแหละและที่สำคัญนิสัยคนไทยเห่ออะไรแป๊ปๆเดี๋ยวก็เลิกจับช่วงแรกๆ ไม่นานก็ขี้เกียจแล้วสุดท้ายก็เลิก ก็พอจับไป เจอ ลูก ทั่น หลานเธอก็ทำไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวไปบ่อยๆเข้าก็เซ็งแล้วก็เลิกในที่สุด หรือไม่จิง

  จากคุณ : dotcom - [ 3 ธ.ค. 49 20:03:37 A:58.9.80.92 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 71

  ความคิดเห็นที่ 66
  .......................................................................
  4. คนที่โพสข้อความ/รูปภาพ/สื่อ บนเว็บไม่เหมาะสม ผู้ทำเว็บจะโดนด้วย บอกตรงๆว่าฟังไม่ขึ้น ยังไงก็ฟังไม่ขึ้น ผู้ทำเว็บควรจะยอมความได้ ครับ (บอกตรงๆว่าคนทำเว็บเขาก็ไม่อยากให้ใครมาโพสอะไรไม่ดีในเว็บเขาหรอกจริงไหมครับ) พูดภาษาชาวบ้านเลย มันจะมีใครไปนั่ง refresh หน้าจอตลอดเวลา เจอออะไรไม่ดีแล้วลบ ไม่มี webmaster คนไหนทำได้ หรอกครับ นอกจากจะทำ web กันหลายๆคนมากๆ และเป็นเว็บใหญ่ๆ
  .......................................................................

  จากที่อ่านทุกความคิดเห็นมาข้างต้น พบว่าคห.ของคุณsillygang น่าจะใกล้เคียงกับประสบการณ์ส่วนตัวของเรามากที่สุดค่ะ   ในกรณีของเราถูกสมาชิกบางคนในห้องพันทิพส่งหลังไมค์มาหาในลักษณะข่มขู่ แล้วไปตั้งกระทู้พาดพิงถึง รวมทั้งโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมลงตามกระทู้  และนำไปเขียนลงในบล็อคส่วนตัวพาดพิงถึงเราในลักษณะที่มีข้อความหยาบคาย  ยั่วยุให้บุคคลอื่นเกลียดชังเราค่ะ  

  สำหรับเรื่องนี้เราได้ปรึกษากับเพื่อนที่เป็นทนายความแล้วค่ะ เพื่อนเราดูจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คือ ลิ้งค์เว็บต่างๆ  ได้แก่  หัวข้อกระทู้ในห้องรัชดา  ห้องสวนลุม  บล็อคส่วนตัวของเรา และของคู่กรณี ข้อความทางหลังไมค์ทั้งของเรา และของคู่กรณี รวมถึงอีเมลล์ที่คู่กรณีนำส่งต่อให้สมาชิกคนอื่นๆด้วย พบว่าหลักฐานหนาแน่นชัดเจนมาก สามารถแจ้งความเพื่อดำเนินคดีได้เลย ในข้อหาหมิ่นประมาท เพราะคดีหมิ่นประมาทนั้น  องค์ประกอบที่สำคัญอยู่ที่ถ้อยคำที่แสดงออกมา เป็นการทำให้เสียชื่อเสียง  ทำให้ได้รับความอับอาย  ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ซึ่งเป็นการประทุษร้ายต่อความรู้สึก  เพื่อนเราบอกว่าสามารถแจ้งความเพื่อดำเนินคดีรวมถึงบุคคลที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนแล้วทำให้เราได้รับความเสียหายด้วยค่ะ  แต่ขณะเดียวกันเพื่อนของเราให้ความเห็นไว้ว่า เค้าไม่สนับสนุนให้แจ้งความเพื่อดำเนินคดี เนื่องจากคดีหมิ่นประมาทนั้นเป็นคดีอาญาค่ะ  ถ้าต้องขึ้นศาลก็ต้องใช้เวลายาวนาน มีความยุ่งยากหลายอย่าง  ถ้าเป็นไปได้เค้าอยากจะให้มีการประนีประนอมกันมากกว่า  ให้พูดคุยกันดีๆด้วยเหตุและผล เพราะถ้าขึ้นศาลมันจะต้องมีผลกระทบถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคน

  หลังจากปรึกษากับเพื่อนเราจึงนำหลักฐานทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานค่ะ  ซึ่งตำรวจเองก็พูดในลักษณะเดียวกันกับเพื่อนของเราเปี๊ยบเลย...คำถามคือเราอยากทราบว่าทางทีมงานพันทิพมีมาตรการที่จะดำเนินการกับเรื่องแบบนี้อย่างไรคะ ... ขอบคุณค่ะ

  แก้ไขเมื่อ 03 ธ.ค. 49 20:08:01

  จากคุณ : สงสารน้องออส - [ 3 ธ.ค. 49 20:06:40 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 72

  ทำไมมีแต่ผู้ใช้บริการ อะ ผู้ให้บริการ isp ทั้งหลายหายไปใหนอะ โฆษณาเกินจริง บริการนิดนึง เช่น true
  จ่าย 980 ได้ความเร็ว 1024 แต่วามจริงวิ่งที่ 5-600 kps
  และอีกหลายๆ isp เหมือนกันเกือบหมด ไม่เห็นมีใครทำไรเลย


  จากคุณ : ํธนู - [ 3 ธ.ค. 49 22:13:16 A:58.9.129.235 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 73

  ขอบเขตการบังคับใช้กฏหมาย ขึ้นกับขอบเขตทางการปกครอง (หมายถึงประเทศ) หรือไม่
  ถ้าไม่ มีขอบเขตแค่ไหน
  สถานที่ที่"คน" กระทำความผิด หรือสถานที่ที่คอมพิวเตอร์นั้นตั้งอยู่ ??
  ---------------------------------------------------------------
  ผู้เสียหาย เป็นใครได้บ้าง
  อย่างกรณีตัดต่อภาพจอร์จ บุช อย่างตัวอย่างของความเห็นบนๆ
  ถ้าคนไทยทำในประเทศไทย กฏหมายคุ้มครองจอร์จ บุช ไหม
  ถ้าคนไทยทำในประเทศสหรัฐอเมริกา กฏหมายคุ้มครองจอร์จ บุช ไหม
  ถ้าคนไทยทำในประเทศอื่นที่สหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ทางการฑูต กฏหมายคุ้มครองจอร์จ บุช ไหม
  ถ้าคนไทยทำในประเทศอื่นที่สหรัฐอเมริกาไม่มีความสัมพันธ์ทางการฑูต กฏหมายคุ้มครองจอร์จ บุช ไหม
  -----------------------------------------------------------------
  ถ้าเครื่องผมมีภาพตัดต่อของดารา
  แล้วเครื่องผมดันมีไวรัส
  ไวรัสดันส่งเมล์ แนบภาพตัดต่อ ออกไปหาคนอื่น โดยที่ผมไม่รู้
  มันส่งหาใครบ้างผมก็ไม่รู้ ส่งเมื่อไรผมก็ไม่รู้อีก

  แล้วผมจะทำยังไง?


  จากคุณ : v (อากง) - [ 3 ธ.ค. 49 22:38:40 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 74

  แล้วพวกที่ขโมยข้อมูลเขาไปทั้งเครื่อง (แล้วทำการ format เครื่องใหม่หมด) เวลาตำรวจจับได้แล้วมีโทษแค่ขโมยทรัพย์ แล้วข้อมูลที่หายไปนี่ล่ะครับมันมีราคามากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ถูกขโมยไป จะเอาผิดยังไงดี

  เซ็ง


  จากคุณ : noomwa (noomwa) - [ 4 ธ.ค. 49 12:37:17 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 75

  จะทำได้จริงๆหรือ?? หลายมาตราการเหลือเกินอ่านไม่หมดอ่ะ

  จากคุณ : สวี่เหวินเฉียง - [ 4 ธ.ค. 49 13:51:57 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 76

  อย่างนี้ผมหิ้วโน้ตบุ้คไปเล่นในร้านกาแฟ แล้วจะโดนตรวจไหมเนี่ย จะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไหม

  จากคุณ : Warmy - [ 4 ธ.ค. 49 19:08:57 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 77

  ช่วงนึง Google ยังโดนบล๊อก - -!

  จะเอาอะไรกับกฏหมายคอมพิวเตอร์ไทย


  จากคุณ : basicball - [ 4 ธ.ค. 49 19:41:40 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 78

  ก็ดีเหมือนกัน       แต่ถ้าแก้แล้วต้องแก้กฏหมายทั้งระบบ   สื่อทุกแขนง    ตอนนี้หนังสือพิมพ์และวิทยุผมว่าเลวร้ายยิ่งกว่า internet  เสียอีก

  จากคุณ : เท่ง (อังเดร) - [ วันพ่อแห่งชาติ 11:31:13 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 79

  คห.73

  ผู้เสียหาย เป็นใครได้บ้าง
  อย่างกรณีตัดต่อภาพจอร์จ บุช อย่างตัวอย่างของความเห็นบนๆ
  ถ้าคนไทยทำในประเทศไทย กฏหมายคุ้มครองจอร์จ บุช ไหม  - คุ้มหครอง เพราะกระทำความผิดในราชอาณาจักร
  ถ้าคนไทยทำในประเทศสหรัฐอเมริกา กฏหมายคุ้มครองจอร์จ บุช ไหม - คุ้มครอง เพราะคนไทยเป็นคนทำ
  ถ้าคนไทยทำในประเทศอื่นที่สหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ทางการฑูต กฏหมายคุ้มครองจอร์จ บุช ไหม  - คุ้มครอง เพราะคนไทยเป็นคนทำ
  ถ้าคนไทยทำในประเทศอื่นที่สหรัฐอเมริกาไม่มีความสัมพันธ์ทางการฑูต กฏหมายคุ้มครองจอร์จ บุช ไหม - คุ้มครอง เพราะคนไทยเป็นคนทำ
  -----------------------------------------------------------------
  ถ้าเครื่องผมมีภาพตัดต่อของดารา
  แล้วเครื่องผมดันมีไวรัส
  ไวรัสดันส่งเมล์ แนบภาพตัดต่อ ออกไปหาคนอื่น โดยที่ผมไม่รู้
  มันส่งหาใครบ้างผมก็ไม่รู้ ส่งเมื่อไรผมก็ไม่รู้อีก - เท่าที่อ่านไม่ผิด เพราะขาดเจตนา แต่อาจโดนฟ้องแพ่งได้

  แล้วผมจะทำยังไง? - ก็อย่าเก็บรูปตัดต่อไว้ในเครื่องซิครับ

  --------------------------------------------------------------------
  ขอบเขตโทษทางอาญาคือกระทำความผิดในราชอาณาจักร หรือการกระทำความผิดนั้นมีผลในราชอาณาจักร หรือประเทศไทย หรือ คนไทยเป็นผู้ได้รับความเสียหาย หรือผู้กระทำความผิดเป็นคนไทยกระทำในต่างประเทศและประเทศนั้นๆร้องขอให้ลงโทษ

  ส่วนที่ว่าไวรัสมันส่งไปเอง ในความผิดทางอาญามันต้องมีเจตนา ถึงจะเข้าข่ายว่าต้องรับโทษ ยกเว้นกฎหมายเขียนไว้อย่างอื่น(เช่นกระทำโดยไม่เจตนาก็ผิด)
  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องรับโทษทางแพ่งนะครับ หากมันเกิดขึ้นคุณอาจโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายได้
  มันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาอ่ะครับ

  แก้ไขเมื่อ 05 ธ.ค. 49 16:51:05

  แก้ไขเมื่อ 05 ธ.ค. 49 16:13:18

  แก้ไขเมื่อ 05 ธ.ค. 49 16:05:51

  จากคุณ : THe eFFeCT - [ วันพ่อแห่งชาติ 16:01:23 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 80

  คห.66(4),71

  ถ้าตามในร่างจริงเขาเขียนไว้ว่า........

  มาตรา ๑๔ ผู้ให้บริการผู้ใดรู้ถึงการกระทำตามมาตรา ๑๓ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน และมิได้จัดการลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นในทันที ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๓

  เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับ เพราะหากใครมาโพสไว้ตอนเราหลับ หรือตอนที่เราไม่รู้ หรือตอนไหนก็แล้วแต่ แล้วเราไม่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้น เราจะไม่ผิดครับ แต่หากเราเห็นแล้วรู้แล้วไม่ยอมลบ เราถึงจะมีความผิด

  แก้ไขเมื่อ 05 ธ.ค. 49 16:57:04

  จากคุณ : THe eFFeCT - [ วันพ่อแห่งชาติ 16:56:33 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 81

  บ้านเมืองนี้เป็นของโจรปล้นชาติ ตัวการใหญ่ได้ขึ้นมาใหญ่จนถึงวันนี้มันก็ฆ่าคนอื่นมา ดันคิดกันไปได้ว่าเป็นผู้มีบุญเป็นคนดี ที่ไหนได้ กฏหมายบ้านเมืองมันถึงได้บิดเบี้ยวไปหมดแล้ว แย่งอำนาจปชช.ไปอย่างหน้าด้านๆ
  กฏหมายคงไม่ใช่อย่างนี้เป็นได้แค่กฏห..อยว่ะ


  จากคุณ : สลายเดี่ยว BI - [ วันพ่อแห่งชาติ 18:57:47 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 83

  ไม่ค่อยรู้เรื่องคอมมากนักล่ะ พิมพ์ โพส กับรีไซท์ลรูปได้นิดหน่อย แต่อ่านแล้วเป็นห่วงมาตรา 16

  มาตรา 16 กำหนดอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ 8 ข้อ หากสงสัยว่ามีการกระทำความผิด
  - ยึดข้อมูลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์
  ทำสำเนาข้อมูลที่สงสัย
  - เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบุคคลทั่วไป (แปลว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำความผิด) ที่สงสัยว่าน่าจะมีหลักฐานเกี่ยวกับการทำความผิด
  - ถอดรหัสข้อมูลของบุคคลทั่วไป (แปลว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำความผิด) หรือสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถอดรหัสหรือให้ความร่วมมือในการถอดรหัส

  ด้วยความเที่ยงตรงของผู้รักษากฎหมายเมืองไทย เราจะเชื่อมั่นได้แค่ไหนว่ามาตรานี้จะไม่กลายเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเรา หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการแสดงความคิดของเรา

  แก้ไขเมื่อ 06 ธ.ค. 49 09:14:56

  แก้ไขเมื่อ 06 ธ.ค. 49 09:14:21

  จากคุณ : Nusantara - [ วันพ่อแห่งชาติ 20:04:14 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 84

  ......แล้วถ้าเกิดกลั้นแกล้งกันละครับ ร้านฝ่ายตรงข้ามเอาภาพมาลงไว้ ทำให้ร้านเราถูกยึดไป แล้วอีกทั้ง เจ้าหน้าที่ฮั้วกับฝ่านตรงข้ามอีกละครับ

  จากคุณ : bootsarin (bootsarin) - [ วันพ่อแห่งชาติ 20:15:33 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 85

  ม.16 นี่ แค่ไหนเรียกว่าน่าสงสัย ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความคิดของตัวเองว่าคนนี้น่าสงสัย ก็ไปยึดคอมฯมาได้เลยหรือ
  เหมือนตำรวจ(เลวบางคน) แกล้งยัดข้อหาค้ายากับสาวๆ


  จากคุณ : สัก - [ วันพ่อแห่งชาติ 22:01:56 A:58.64.102.253 X: TicketID:043880 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 86

  เท่าที่อ่านความเห็นหลายท่าน คงจะเกรงผู้พิทักษ์ ใช้อำนาจเกินความจำเป็น เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่และยังไม่ได้เผยแพร่ตัวอย่างกฎหมายที่เป็นบรรทัดฐาน การตัดสินคดีความ  เท่าที่ผมเคยฟังมาตอนเรียนinternet security หากเกิดกรณีอายัดเครื่องเพื่อพิสูจน์ข้อมูล ผู้ถูกอายัดมีสิทธิ์ที่จะไม่มอบให้ผู้พิทักษ์ แต่จะมอบให้ศาลฯ และขออนุญาตศาลให้แต่งตั้งผู้ชำนาญงานเข้ามาพิสูจน์ โดยที่ข้อมูลก่อนพิสูจน์และหลังพิสูจน์ จำนวนbyteต้องเท่ากันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้นฉบับ ส่วนกรณีอื่นเช่น ร้านเนต หากจะอายัดก็ควรเป็นเครื่องต้องสงสัยจริงๆ ไม่ใช่สั่งปิดอายัดทั้งร้าน กรณีนี้เราร้องต่อศาลกระทำเกินเหตุได้
  สำหรับกรณีอื่นที่จะส่งผลกระทบต่อhostingในประเทศ เพราะผู้ใช้ไม่เชื่อถือและเกรงว่าจะถูกแทรกแซง จะพากันไปใช้บริการhostingต่างประเทศกันหมด เงินไหลออกนอกประเทศ


  จากคุณ : archase - [ 6 ธ.ค. 49 11:03:48 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 87

  - # ให้เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (ประมาณ access log ครับ) ไว้อย่างน้อย 30 วัน
  แต่ในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่สั่งให้เก็บเพิ่มได้ไม่เกิน 90 วัน  << ถ้าเวบนั้นใช้พวก open source ทำเวบบอร์ดจะทำไงอ่ะครับ
  เช่น phpbb เพราะมันไม่มีฟังค์ชั่นพวกนี้

  - รูปโป๊บนเวบ ถ้าเวบมาสเตอร์ถูกกลั่นแกล้ง ผมอยากจะยอมความได้สำหรับผู้ดูแลเวบ
  เพราะเวบเล็กๆ บางที คนดูแลน้อยกว่า คนเล่น
  มันคุมยากถึงยากมากน่ะครับ


  จากคุณ : jetboat - [ 6 ธ.ค. 49 11:24:11 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 89

  มีกฎหมาย
  แต่ทางปฏิบัติ ก็จับผู้กระทำผิดมาลงโทษไม่ได้
  ถึงมีไป ก็เหมือนเศษกระดาษ ที่ใครจะฉีกก็ได้


  จากคุณ : shine-rise - [ 6 ธ.ค. 49 18:56:37 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 90

  โทษทีนะคับ
  กฎหมายเดิมยังไม่มี เห็นยังมีพวกนำจับลิขสิทธิ์กันให้เกลื่อน ทั้งที่ต้องขอหมายศาลก่อน
  นี่ให้อำนาจเต็มในการตรวจค้น ถ้าเจอกรณียัดเพลง ยัดเกมส์ จะให้ทำอย่างไร
  กฎหมายน่ะดี แต่ต้องควบคุมไม่ให้ผู้ใช้กฎหมาย นำมาหาผลประโยชน์ด้วยนะครับ


  จากคุณ : ยิ้มให้แล้วใส่เข่า (ยิ้มให้แล้วใส่เข่า) - [ 6 ธ.ค. 49 22:25:33 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 91

  คห.66(4),71

  ถ้าตามในร่างจริงเขาเขียนไว้ว่า........

  มาตรา ๑๔ ผู้ให้บริการผู้ใดรู้ถึงการกระทำตามมาตรา ๑๓ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน และมิได้จัดการลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นในทันที ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๓

  เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับ เพราะหากใครมาโพสไว้ตอนเราหลับ หรือตอนที่เราไม่รู้ หรือตอนไหนก็แล้วแต่ แล้วเราไม่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้น เราจะไม่ผิดครับ แต่หากเราเห็นแล้วรู้แล้วไม่ยอมลบ เราถึงจะมีความผิด

  แล้วจะพิสูจน์กันได้อย่างไรว่า รู้หรือไม่รู้ล่ะครับ เอาล่ะสิ


  จากคุณ : สักทีมั้ยเนี่ย (ยิ้มให้แล้วใส่เข่า) - [ 6 ธ.ค. 49 22:28:29 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 92

  อีกทีนะ นี่มันกฎหมายน้องๆกับการดักฟังทางโทรศัพท์เลยนะครับ
  แล้วสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ มีไว้ทำเท่หรือครับ


  จากคุณ : สักเปรี้ยง (ยิ้มให้แล้วใส่เข่า) - [ 6 ธ.ค. 49 22:33:46 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 95

  .........

  จากคุณ : NiceKnight - [ 7 ธ.ค. 49 12:02:42 A:58.9.125.152 X: TicketID:133551 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 96

  แค่นี้อำนาจยังไม่พอเหรอผู้เฒ่า??????
  เท่าที่อ่านดูเป็นการกำหนดกรอบความคิดอย่างเหี้ยมเกรียมมาก เพราะก็รู้ๆกันอยู่ กฏหมายบ้านเราเลือกปฏิบัติแล้วแต่ว่าคนของใคร (กรณีไม่ฟ้องสนธิ)

  ---ชนชั้นใดออกกฏหมาย ก็สนองความต้องการของชนชั้นนั้น----


  จากคุณ : clean no10 - [ 7 ธ.ค. 49 16:49:55 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 97

  ....

  จากคุณ : THE_AR - [ 7 ธ.ค. 49 22:03:39 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 98

  รู้สึกจะเกินไในบ้างข้อ คนนออกกฏหมายมีอคติหรือเปล่าว

  จากคุณ : หอมมะลิ - [ 7 ธ.ค. 49 23:37:10 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 99

  เสรีภาพจงเจริญ

  จากคุณ : จมื่นเพิ่ม - [ 8 ธ.ค. 49 01:01:35 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 100

  ฟอร์เวิร์ดเมล์เนี๊ยะนะ เอาเข้าไป

  จากคุณ : nana - [ 8 ธ.ค. 49 09:25:03 A:203.113.60.12 X: TicketID:131700 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 101

  ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 16 เป็นอย่างมาก เรื่องอำนาจเจ้าหน้าที่

  ควรต้องให้เจ้าหน้าที่ขอคำสั่งจากศาล


  จากคุณ : <เซ็นเซอร์> - [ 8 ธ.ค. 49 10:51:17 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 102

  เพราะมีปัญหากระทบต่อคนอย่างกว้างขวางก็เลยแก้แล้วแก้อีก...
  เราก็เห็นใจคนร่างกฎหมายนะ
  ของมันจับต้องไม่ได้ไม่เหมือนความผิดอาญาอื่นๆ
  แล้วยังมีเรื่องทางเทคนิคซับซ้อน
  จะร่างให้ได้ทั้งครอบคลุมความผิด ทั้งไม่กระทบต่อคนทั่วไปด้วย มันยาก
  แต่เรื่องอำนาจเจ้าหน้าที่ก็ควรมีหน่วยงานตรวจสอบถ่วงดุลกันหน่อย จะได้ไม่ใช้เกินขอบเขต


  จากคุณ : lemon t - [ 8 ธ.ค. 49 11:02:52 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 103

  ===========ประกาศ===========

  ขออภัยที่เสืยมารยาทนะครับ
  ทุกท่านครับ

  พอดีว่าผมสามารถยื่นข้อปรับปรุงและชี้แนะเรื่องนี้ให้ทางผู้ใหญ่ใด้โดยตรง แต่ความรู้ด้านนีผมเองก็ยังน้อยนัก ถ้าไครมีความรู้และข้อเสนอดีๆว่าอะไรควรเป็นอย่างใร กรุณาช่วยแจ้งลงในนี้ด้วยนะครับ

  ผู้โพสใด้ข้อมูลมาจากไหนครับ ผมจะใด้ไปขอความเห็นจากที่นั่นด้วยและอยากใด้ที่ร่างจริงๆมาส่งควบไปโดยตรง จะใด้เสนอใด้เลย ผมกำลังพยายามรวบรวมคำแนะนำแล้วข้อเสนออยู่หน่ะครับ ถ้าให้กระทู้ข้อความกระทู้ในที่อื่นๆด้วย จะช่วยใด้มากเลยครับ

  ข้อมูลและคำชี้แนะทั้งหมดที่ใด้จากที่นี้ ผมจะขอใช้โดยไม่ระบุชื่อผู้โพสนะครับ สบายใจใด้ครับ

  ขอขอบคุญสำหรับความร่วมมือของทุกท่านครับ


  จากคุณ : คนธรรมดา - [ 8 ธ.ค. 49 13:53:43 A:203.118.74.115 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 104

  ก่อนนี้ก็พยายามเดินตามก้นฝรั่งทุกอย่าง...แล้วทำไมเสียล่ะ..จะต้องกลับไปนุ่งจูงกระเบนอีกหรือ...ออกกฎมาเพื่อใคร..เพื่ออะไร...คิดอย่างอื่นกันดีกว่ามั๊ง...

  จากคุณ : dum - [ 8 ธ.ค. 49 16:20:15 A:125.25.2.230 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 105

  กฎหมายทุกฉบับ จะเป็นผลได้เมื่อมีการหยิบขึ้นมาใช้
  หากมีกฎหมายแต่ไม่มีใครใส่ใจ ก็เป็นได้แึค่ตัวหนังสือบนกระดาษ อย่างที่กฎหมายบางฉบับ หรือบางมาตราเป็น

  แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ช่วยให้เรามีแนวทางปฏิบัติ


  จากคุณ : LittleLady - [ 8 ธ.ค. 49 21:02:00 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 106

  สวัสดีครับ งี้คนเล่นเกมส์คงโดนข้อจำกัดเข้าไปเยอะเหมือนกัน แล้วเกมส์ผมจะมีคนเล่นเยอะมั้ยครับนี่ - -*

  จากคุณ : Gmsexy - [ 8 ธ.ค. 49 22:03:59 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 107

  ก้แค่เปลี่ยนขั้วอำนาจ ... ล้างบางของเก่า

  จากคุณ : -*- (-*-Superbaker) - [ 9 ธ.ค. 49 00:20:50 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 108

  ผมคิดว่า มันรังแต่จะให้เกิดการกลั่นแกล้ง และเอาเปรียบประชาชน หรือใช้อำนาจในทางมิชอบกันมากกว่า อันที่จริงแล้วการมีกฎหมายนั้นดีครับ แต่ควรต้องให้การตีความจำกัดความผิด โดยความประสงค์และความเสียหายมากกว่านี้

  เช่นสมมุติว่า ตามมาตรา 7
  ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดอันยอมความได้
  คนแฮกระบบธนาคาร ระบบของรัฐ
  กับคนแฮกเข้าคอมของแฟน เพื่อจะจับว่ามีชู้รึเปล่า แล้วแฟนไม่ยอมความด้วย ความผิดต่างกันมากมายมหาศาล แต่ร่างฉบับนี้ตีความไว้หลวมเหลือเกิน

  กรณีแบบนี้ผมคิดว่าคนแรกที่แฮกเอาข้อมูลธนาคารเนี่ย ติดคุก 1 ปี ปรับ 2 หมืนมันน้อยเกินไปครับ ส่วนถ้าเอาบทลงโทษเดียวกันนี้ไปใช้กับคนที่ 2 ที่แฮกคอมแฟน มันก็รุนแรงเกิน

  ด้านของความผิดร้ายแรงเช่น ทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ หรือเสียชื่อเสียง ก็มีโทษทางแพ่ง ทางอาญา อยู่แล้ว

  ตัวอย่างเพิ่มเติมของมาตราที่ผมคิดว่ายังไม่เหมาะสมอีกเช่น
  มาตรา 10
  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  สมมุติเช่น ผมปลูกบ้านใหม่ ต้องตอกเสาเข็ม และทำอะไรต่อมิอะไรที่มันรบกวนระบบอิเลคโทรนิคอีกมากมาย ทำให้เพื่อนบ้านที่อยู่มาก่อน ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ตามปกติไม่ได้ แบบนี้ผมจะโดนเพื่อนบ้านฟ้องมาตรา 10 เลยเหรอครับ?

  หรือมาตรา 12
  ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ตัวอย่างเช่น โปรแกรมพวกดักข้อมูลเนี่ย ทั้งผู้ดูแลระบบ และแฮกเกอร์ก็ต้องใช้ (เช่นผมใช้ WinPCap) ซึ่งโดยลักษณะของโปรแกรมมันเอง ไม่ได้เอาไว้เจาะข้อมูลก็จริง เช่น ผมเอาไว้ใช้ตรวจจับแพ็กเกตเข้าเครื่องตัวเอง เพื่อตรวจสอบ
  เสร็จแล้วผมก็ก้อปปี้ให้เพื่อนใช้ด้วย (โปรแกรมมันฟรี อันนี้ผมไม่ผิด) แต่เพื่อนมันดันเอาไปใช้แฮกดักข้อมูลเครื่องชาวบ้าน อย่างนี้ผมผิดด้วยเหรอครับ ?

  พูดถึงเรื่องดักข้อมูล งั้นก็ต่อด้วยมาตรา 8
  ผู้ใดกระทำด้วยประการใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งเฉพาะของเจ้าของข้อมูลคอมพิวเตอร์

  กรณีนี้ สมมุติเป็นบริษัทที่ใช้ private ip ภายในกัน ฝ่ายคอมที่ต้องดูแลข้อมูลที่วิ่งในเน็ตเวิร์คทั้งหมด ก็ต้องดักข้อมูลทั้งหมดเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว เพื่อนำมาตรวจสอบ แต่ทีนี้ข้อมูลเหล่านั้นมันก็มีของพนักงาน คือ นาย ก. นาย ข. นาย ค. รวมอยู่ คนพวกนี้เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งแน่นอนว่า พนง.ทั่วไป เป็นผู้ใช้คอม ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการดักข้อมูลแน่ จะบอกว่าเขามีคำสั่งเฉพาะของเจ้าของข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้หรือ และถามว่าที่จนท.ฝ่ายคอมทำผิดหรือไม่?

  ผมยังมีข้อสงสัยอีกเยอะครับ เอาง่ายๆ กฎหมายนี้ดูจะบกพร่องเรื่องการส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือมากๆ  
  ตย. คนส่งคลิปลามกให้เพื่อนผ่านบลูทูธ เสร็จแล้วก็ลบเมลล์ทิ้งซะ จะมีหลักฐานเหรอครับ?
  ที่พูดเนี่ยเพราะเป็นห่วงต่อไป ถ้ายิ่งกันๆมากๆ มันจะเกิดธุรกิจแปลกๆ ตามมาอีกไม่ขาดสาย

  สรุปว่าเอาแค่ที่มันสำคัญจริงๆ ก่อนดีไหมครับรัฐบาล?


  จากคุณ : SiXX - [ 9 ธ.ค. 49 17:49:40 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 109

  ไม่มีใครคุมเนต ได้หรอก !

  จากคุณ : Jenjutakarn - [ 9 ธ.ค. 49 19:34:07 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 110

  ม.16 ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องเป็นไปตามคำสั่งศาลเท่านั้น ให้อำนาจเจ้าหน้าที่มากไป แน่ใจหรือว่าจะไม่ใช้อำนาจกลั่นแกล้งผู้อื่น แค่ทุกวันนี้มันก็บ้าอำนาจเกินพอแล้ว

  จากคุณ : ปัณณธร - [ 9 ธ.ค. 49 22:46:03 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 111

  เฮ้อเรากำลังหลงทางอีกรอบแล้วนะ เวียตนามมีกฎหมายให้เข้าดูเวบโป๊ได้ แต่อายุต้องผ่าน20ก่อน ที่นี่ประเทศไทยทำไรกันอย่ แล้วจะตามเขาทันป่าวนี่

  จากคุณ : พร - [ 9 ธ.ค. 49 23:36:01 A:211.41.236.33 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 112

  +++

  แล้วมีมาตรการ ลงโทษพวกชอบเอารูปถ่ายดิจิตอลคนอื่นในเวบไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาติบ้างมั๊ยครับ

  !!!


  จากคุณ : กัปตัน Tsubasa - [ วันรัฐธรรมนูญ 01:09:59 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 113

  ตำรวจมีช่องทางหาเงินเพิ่มอีกแล้ว

  จากคุณ : ดาวซัลโว - [ วันรัฐธรรมนูญ 05:07:34 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 114

  แถม

  สาเหตุที่ ICT บล๊อคเว็บลามก

  http://www.geocities.com/ictdpt/index.htm


  จากคุณ : ดาวซัลโว - [ วันรัฐธรรมนูญ 05:10:44 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 116

  คนไทยลืมง่าย สังเกตุสิคะทุกเรื่องเลย อย่าได้กังวลไปเลยค่ะ

  จากคุณ : pansiri - [ วันรัฐธรรมนูญ 19:53:29 A:203.118.64.211 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 117

  ขนาดกระทู้ความเห็นเชิงวิชาการนี่
  การโฆษณาแทรกมายังไม่มีเว้นเลยเหรอเนี่ย

  กรรมจริงๆ


  จากคุณ : Jele - [ 11 ธ.ค. 49 13:42:47 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 118

  "มาตรา 14 เจ้าของเว็บที่รู้ว่ามีการทำความผิดในมาตรา 13 คือ ปล่อยให้มี การหลอกลวง หรือ มีข่าวลือที่ก่อให้ประชาชนตื่นตระหนก หรือมีข้อความที่ขัดต่อกฎหมายความมั่นคง หรือ ปล่อยให้มีเนื้อหาลามกอนาจารอยู่ในเว็บที่ตัวเองดูแล และไม่ลบออกในทันที ให้รับผิดเช่นเดียวกับผู้ทำผิด ซึ่งก็คือจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท"

  ผมว่าอันนี้หนักเกินไป แล้วก็ทำไม่ได้ในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะคำว่า "ไม่ลบออกในทันที" นั้น ขอบข่ายกว้างมากเกินไป ที่จริงควรเป็นการได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วยังปล่อยไว้ ถึงควรจะมีความผิด ไม่อย่างนั้นจะเกิดการกลั่นแกล้งได้ง่ายๆ

  เปรียบไปเหมือนคนทำเวบบอร์ดมีบ้าน และด้านนอกมีกำแพงบ้านติดถนนใหญ่ แล้วมีคนมาพ่นสีด้วยข้อความที่หมิ่นประมาทบุคคลที่ 3 การเอาผิดต้องเอาผิดคนพ่น ไม่ใช่เจ้าของกำแพงบ้าน เจ้าของกำแพงบ้านรับผิดอย่างมากก็ในฐานะพยาน

  แต่ถ้าแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วยังไม่ลบออก จึงค่อยเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิด รับผิดเท่าคนทำ

  ไม่อย่างนั้น วงการ internet ไปไหนไม่ได้หรอกครับ เพราะการกลั่นแกล้งทำได้ง่ายเอามากๆ


  จากคุณ : ป้อม (Bgate) - [ 11 ธ.ค. 49 17:59:13 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 119

  ว่าอันที่จริง บทบัญญัติที่เขียนมานี่ ก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท กฎหมายลิขสิทธิ์ และ ฯลฯ ครอบคลุมไว้หมดแล้ว ไม่รุ้จะมีอีกทำไมให้ซ้ำซ้อน เมืองไทยนี่แปลก ชอบเล่นที่ปลายเหตุไปซะเรื่อย ต้นตอจริงๆมันอยู่ที่จรรยาบรรณของคนทำคนเสพย์สื่อต่างหาก ต้องปลุกระดมประชาสัมพันธ์ตรงนี้ซีครับท่าน

  จากคุณ : นพ - [ 12 ธ.ค. 49 00:43:40 A:203.188.6.159 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 120

  ริดรอน สิทธิส่วนบุคคล เป็นอย่างยิ่ง

  นี่หรือ ประชาธิปไตย ที่สร้างมาเพื่อประชาชน

  ทำไปก็รังแต่จะเป็นเครื่องมือให้ เจ้าหน้าที่ เอาไว้กลั่นแกล้งประชาชน

  เห็น พรบ. ฉบับอื่น ๆ สร้างมา ก็ไม่เห็นว่า จะแก้ไขปัญหา หรือทำให้ หมดไป ได้
  มีเพิ่มขึ้น มีแต่เอามาตราการมาเป็นเครื่องมือ ในการตั้งความผิดแค่นั้นเอง
  บางทีก็เอาไปใช้ กับคนที่ ทำมาหากิน สุจริต แต่กับพวก ทุจริต ไม่กล้าเอาไปใช้

  ทำไมไม่หันมาให้ความรู้ ความเข้าใจกัน แทนที่จะต้องออกมาเป็นกฏหมาย

  ดูอย่างทุกวันนี้ กระทรวง ICT เอามาตราฐานใดมาวัดว่า เว็บไหนเข้าได้ เข้าไม่ได้
  - เว็บบางเว็บเขาใช้ IP ร่วมกัน ก็ไป Block เขาซะงั้น // เราอยู่หมู่บ้านเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่า จะเป็น โจร ไปทั้งหมู่บ้านนี่ครับ
  - Proxy เขาเอาไว้ใช้ทำธุรกรรมอย่างอื่นได้ตั้งเยอะ นอกจากเอาไว้ดูเว็บโป้ ก็ block เขาซะงั้น // รถเมลล์มันมีไว้เดินทางไปธุระและไปเที่ยว ถ้าจะป้องกันไม่ให้คนไปเที่ยวก็เลย เผารถเมลล์ทิ้งซะ แล้วคนจะไปธุระจะไปยังไงล่ะ เคยคิดกันบ้างหรือเปล่า หรือคิดแค่ว่า ตัดเส้นทางซะก็จบ

  หน้ามืด ตามัว ชอบแก้ไขกันแต่ ปลายเหตุ ไม่คิดว่า ถ้าเราแก้ไขมันตั้งแต่ต้นเหตุ มันจะช่วยได้มากกว่านี้หรือไง

  แล้วมันจะเจริญไปได้อย่างไร

  ไม่มีกฏไหน ที่ตั้งขึ้นมาแล้วไม่มีคน แหกกฏ หรอกครับ โดยเฉพาะไอ้ โลกเสรี ที่เค้าเรียกว่า อินเตอร์เน็ท เนี่ย


  จากคุณ : FishLover - [ 12 ธ.ค. 49 09:16:03 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 121

  ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น และขออนุญาติขีดเส้นจบที่ความเห็นนี้ เพื่อรวบรวมเตรียมนำเสนอต่อ คณะกรระมาธิการพิจารณากฏหมายได้รับทราบต่อไปครับ

  ระหว่างนี้ก็คงต้องช่วยกันตั้งความหวังว่า ข้อห่วงใยต่างๆที่เพื่อนๆได้แสดงออกนี้ จะช่วยให้คณะกรรมาธิการรับทราบมุมมองต่างๆได้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างกฏหมายที่มีความสมดุลในการดูแลโลกอินเทอร์เน็ตให้มีความน่าอยู่ ต่อไปในอนาคต


  จากคุณ : PANTIP.COM - [ 12 ธ.ค. 49 12:00:10 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 122

  กฎหมายเผด็จการ รับไม่ได้

  จากคุณ : S-CnG - [ 12 ธ.ค. 49 14:03:39 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 123

  มีกฏก็ไม่ว่าหลอก  แต่ปัญหาใหญ่คือ เลือกปฏิบัติ
  สิ่งที่จะเห็นต่อไป ก็เปรียบเหมือน กฏหมาย จราจร
  นั่นและ คนจับก็จับไป คนทำผิด ก็ไม่เห็นเคยเข็ด
  ซักที  ดังนั้นผมคิดว่า ช่วยลดค่าปรับไม่ให้มันมากเกิน
  ไปนักดีกว่า  เพราะคนผิดเชื่อว่าต้องมีอยู่แล้ว
  เหมือนกฏจราจร  หากค่าปรับแพงถึง 100,000 จะเป็นการเปิดช่องให้ผู้จับหาผลประโยชน์ได้
  ขับรถผิดกฏจราจร อาจทำให้มีคนเสียชีวิต เป็นคดีอาญา
  แต่ผิดกฏอินเตอร์เนท ไม่ทำให้ถึงกับเสียชีวิต  น่าจะเป็นคดีแพ่ง

  ขอให้ออกกฏให้เหมาะสมด้วย ประวัติมีอยู่ ให้ลองไปศึกษาวิจัย การใช้กฏหมายควบคุมร้านเนท ให้ดีซะก่อน
  ทุกวันนี้ยังมีปัญหา ร้านนี้จับ ร้านนี้ไม่จับ ร้านนี้เข้าค้นเลย
  ไม่มีหมายค้น ร้านนั้นต้องใช้หมายค้น โอ้ยสาระพันปัญหา
  ของความไม่เท่าเทียม สุดท้ายตามมาด้วย การหาช่องเรียกสินบน  เพราะว่า ค่าปรับมันสูงนั่นเอง

  สรุป พยายามเดินสายกลาง ค่อยเป็น ค่อยไปจะดีกว่า
  อย่าให้ถึงกับ ผิดฐานลามก หรือหลอกลวง แล้วต้องประหารชีวิตเลย

  แก้ไขเมื่อ 12 ธ.ค. 49 19:24:31

  จากคุณ : เป็นกลางแท้ - [ 12 ธ.ค. 49 19:20:36 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 124

  http://www.modelalive.com
  http://www.uploadsmile.com

  ลองดูเนื้อหา แจ่มๆ^^


  จากคุณ : 10z - [ 12 ธ.ค. 49 23:22:29 A:82.148.174.65 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 125

  อ่าว มาจบซะงั้น พึ่งจาได้อ่านเนี่ย --

  ยังไงก้อต้องออกให้รัดกุมในจุดที่ควรแก้ไข ให้ได้ไปก่อน ส่วนที่กว้างๆนี้ก้อค่อยมาปรับกัน เพราะถ้าเหมารวมหมดทีเดียว ก้อจะมีช่องโหว่ เพราะ ถ้าเข้มไป คนส่วนใหญ่จะรับไม่ได้ ถ้าอ่อนไป พวกที่ทำผิดจริงๆ ก้อจะลอยนวลได้สบาย เพราะฉะนั้น ควรที่จะออกให้คุมที่ทำผิดจริงๆได้ก่อน


  จากคุณ : winos (winos) - [ 12 ธ.ค. 49 23:45:02 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 126

  ขำขำ

  มาตรา ๑๐
  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ >>>>>สะดุดสายไฟเครื่องดับ, เอานิ้วแหย่ปลักไฟเล่นไฟฟ้าตัดเครื่องดับ, รถชนเสาไฟฟ้าการไฟฟ้าสั่งตัดไฟเครื่องดับ ก็อยู่ในการกระทำด้วยประการใด ๆ ด้วยนะ ^ ^

  เพราะฉะนั้นระวังให้ดี
  จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เชียวนะ


  จากคุณ : เด็กนิติ - [ 13 ธ.ค. 49 17:01:02 A:61.90.138.114 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 128

  ควรจะเพิ่มโทษของคนที่ hack คอมฯคนอื่นให้โทษมากกว่านี้ เพราะพวกรู้มากแต่ใช้วิชาที่มีเป็นมารสังคม เริ่มเยอะขึ้นทุกวัน แม้แต่เพื่อนที่อยากรู้ข้อมูลเรา มันยังทำ...สามีเราไม่กล้าใช้บริการแบงค์กิ้งออนไลน์ กลัวเงินหายไม่รู้ตัว

  จากคุณ : คนนอก (เนยสีฟ้า) - [ 13 ธ.ค. 49 20:29:03 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 129

  มาตรา 15 ใส่ภาพตัดต่อลงในเว็บ ทำให้คนอื่นเสียหาย จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท สามารถยอมความได้

  __________________________________________

  ...ถ้าผมโดนก็คงจะเป็นมาตรานี้แหละครับท่าน......


  [คลิกเพื่อชมภาพขนาดจริง]
   
   


  จากคุณ : ฝนเหนือ - [ 13 ธ.ค. 49 21:15:33 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 130

  เอาเรื่องใกล้ตัวเลยนะครับ

  อยากให้เพิ่มกฎหมายและบทลงโทษ พวกSpam Mailครับ


  จากคุณ : มาเสนอ (ประกายเพชร) - [ 14 ธ.ค. 49 12:47:17 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 131

  กฎหมายของคนใช้เน็ต ก็ต้องให้คนใช้เน็ตลงมติครับ

  ไม่ทำสักเว็บละ เขียนยื่นเป็นข้อๆ
  แล้วค่อยให้นักกฎหมายมาตีสำนวนให้ถูกต้องก็ดีแล้ว

  มาตรา 5 เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท สามารถยอมความได้
  มาตรา 6 รู้วิธีเจาะเข้าระบบแล้วบอกคนอื่นต่อ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
  มาตรา 7 เปิดดูข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลทำการป้องกันไว้ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
  มาตรา 8 ดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื่น จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
  มาตรา 9 แก้ไข หรือ ทำลายข้อมูลของคนอื่นจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท สามารถยอมความได้
  มาตรา 10 รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นจนไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติ จำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

  เข้าใจว่าแยกโทษเป็นกระทง โดนเยอะก็หลายกระทง

  แต่ขอถามเถิดมันจะช่วยอะไรได้เนี่ย..
  แก้ปัญหาปลายเหตุ จะแก้ต้องแก้ที่การศึกษาสิ
  แต่ต้องเน้นด้านจรรยาบรรณและธรรมมะเยอะๆ

  แต่ก็ไม่อยากพูดน่ะ ไอ้ชุดที่แล้วก็ครอบงำคน ใส่ประโยชน์ให้ตัวเอง
  โดยทำตนเป็นพระผู้มาโปรด นั้น พต.ท. เชียวนะ

  ไหนจะทั้งก๊กอีกล่ะ การศึกษาก็ระดับ ดร. สุดท้ายก็พอๆ กับคนทั่วไป
  กินตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ (เรือจริงๆ)


  ปล. กฎหมายเน็ต อย่าให้รัฐออก เพราะรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องเล็ก


  จากคุณ : 555+ (EThai-NerVous) - [ 14 ธ.ค. 49 13:16:35 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 132

  เห็นด้วยกับ #130 ครับ
  spam mail นี่น่าโดนมาก ถึงมากที่สุด
  แม้ว่ามันจะทำอะไรspamที่ส่งมาจากเมืองนอกไม่ได้ก็เหอะ
  ค่อยๆขยับกันไป เอาไว้แต่ละประเทศเล่นงานspamพร้อมหน้ากันเมื่อไหร่
  พวก spam ก็คงลดจำนวนกันไปเอง


  จากคุณ : amscmu - [ 15 ธ.ค. 49 15:47:19 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 133

  เกมส์ออนไลน์บ่อนทำลายเยาวชนของชาติควรเก็บภาษีสังคมคืนสังคม 10 เท่าย้อนหลังได้ 10 ปี

  จากคุณ : ธุลีกองฟอน - [ 16 ธ.ค. 49 09:04:13 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 134

  ดีแล้วละครับ ควรจะมีกฏหมายเหล่านี้ตั้งนานแล้ว ส่วนไหนควรแก้ก็แก้ไป คนที่เดือดร้อนคือคนที่หวังแต่ประโยชน์เข้าตัวแต่ไม่ดูว่ามีโทษไปเข้าคนอื่นหรือเปล่า

  จากคุณ : เฟอร์นันโด (เฟอร์นันโด) - [ 16 ธ.ค. 49 16:01:11 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 135

  พฤติกรรมคน สร้างกฎ
  กฎคุมพฤติกรรมคน

  จากคุณ : นักเลงไข่เจียว  

  แต่คนชอบแหกกฎ (จริงมั้ยท่าน) อิอิ


  จากคุณ : โจรป่าล่าสวาท - [ 16 ธ.ค. 49 18:33:28 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 136

  ทำไมคนไทยจึงยอมให้พวกโจรมาพิจารณากฏหมายเพื่อตีกรอบประชาชนได้ล่ะครับ
  ในเมื่อผู้ปฏิวัติ เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฏหมายรัฐธรรมนูญ
  เป็นผู้ละเมิดกฏหมาย ทำไมถึงมีสิทธิอะไรมาออกกฏหมายบังคับใช้กับคนทั้งประเทศล่ะครับ????

  ปัญญาอ่อนหรือเปล่าครับ แล้วพวกที่อ้างตัวว่าเป็นกูรู
  เป็นอาจารย์ เป็นนักวิชาการ อ้างว่าเป็นประชาชนส่วนใหญ่
  อยากรู้ว่าเป็นประชาชนประเภทไหนไม่ทราบ เป็นพวก กูรู
  หรือเป็นพวกมรึง???


  จากคุณ : thipch - [ 16 ธ.ค. 49 22:34:00 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 137

  มีก็ดีนะ แต่ผู้ดูแลกฏหมาย จะทำตามรึเปล่า นั่นอีกเรื่อง

  จากคุณ : คลิกที่นี่เพื่อส่งข้อความ - [ 17 ธ.ค. 49 02:23:06 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 138

  กฏหมายสื่อสาธาระณะ ยังจัดการไม่ได้
  ปล่อยให้มอมเมาประชาชน
  เสนอข่าวเป็นเท็จ มีผลต่อคนส่วนมาก
  ยังจัดการไม่ได้
  สื่ออินเตอร์เนตยิ่งดูแลยากกว่า
  กฎหมายเมืองไทย
  บางทีก็มีเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่
  เอาไปทำมาหากิน ซะมากกว่า
  ยิ่งยุคเผด็จการครองเมือง
  เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารสบายแฮ


  จากคุณ : บิ๊กบอส! - [ 17 ธ.ค. 49 09:12:31 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 139

  สิ่งที่ต้องทำเป็นการด่วนในตอนนี้ คือ
  หารู้โหว่ของกฏหมายตัวนี้น่ะสิ
  กร๊ากๆๆๆๆ


  จากคุณ : ultrablues (ultrablues_a) - [ 17 ธ.ค. 49 18:01:18 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 140

  ถึงแม้จะปลอม IP ไปโพสหรือทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ก็สามารถตรวจเช็ค ISP ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ว่าเราติดต่อกับเครื่องไหน หรือทำอะไรที่ไหนบนเครือข่ายได้...
  ซึ่งตอนนี้โปรแกรมที่นิยมใช้คือ
  Hide IP Platinum (เป็นโปรแกรมไว้ซ่อน IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยโปรแกรมจะเข้าไปหา Proxy sever และทำการซ่อนไว้เพื่อไม่ให้สามารถมองเห็นจากบุคคลอื่นทางอินเตอร์เน็ตเพื่อป้องการการโจมตีหรือแม้แต่กระทั้งไวรัส การทำงานแบบเข้าใจง่ายๆคือเวลาเราไปโพสบ้างweb ที่โชว์ IP จะเปลี่ยน IPที่โพสเป็น IP ของต่างประเทศแทน ซึ่งโปรแกรมจะบอกว่าเราใช้ IP ของประเทศอะไรอยู่)

  หรือจะเป็นพวกweb ให้บริการเข้าสู่web site อื่นที่โดนบล็อค อยู่นั้นๆโดยผ่านweb ตัวเอง (จะช้าหน่อยเวลาเข้า)

  แก้ไขเมื่อ 18 ธ.ค. 49 05:02:16

  จากคุณ : Glight - [ 18 ธ.ค. 49 04:53:41 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 141

  คิดว่ากลัวรึไง เริ่มนับ

  จากคุณ : redistuO - [ 19 ธ.ค. 49 10:58:19 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 142

  คห. 20
  ผมก็สงสัยแบบเดียวกับคุณนะ
  ถ้าโดนยึดไปแล้วของที่ส่งกลับมาไม่ใช่ของเดิมละ จะไปเรียกร้องกับใครได้
  แล้วถ้า ข้อมูลจำเพาะบางอย่าง หรือโปรแกรมที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในระบบ โดนตรวจจับว่าเป็นไวรัสละ ยกตัวอย่าง Active X หรือ Macro ยาวๆ ที่โปรแกรม Filter บางตัวเห็นเป็นไวรัสก็มี
  ยังมีประเภท มั่วอ้าง อีก
  การให้อำนาจในการทำลายข้อมูล สาธารณะที่ติดไวรัส ในมาตรา 16 นี่ถือว่าเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจส่วนนี้เข้าไปทำลายข้อมูลชาวบ้านได้ง่ายๆ
  คห. 21
  ไปฟ้องต่อในเรื่องแพ่งได้ครับ ถือเป็นการทำลายทรัยพสินของผู้อื่น
  แถมลักทรัยพ์อีกกระทง

  คห. 22
  โทษปรับต่ำไปจริงๆ น่าจะคิดจากมูลค่าโดยรวมจากความเสียหายน่ะ เพราะบางครั้ง พวกลองวิชาแล้วผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจก็มี(โดนมากะตัว)
  แต่บางพวกตั้งใจให้เสียหาย ก็มี

  คห. 29
  ต่อไปใครจะทำเว็บคงต้อง แจ้งให้หน่วยงานราชการรับทราบแล้วให้มาช่วยสอดส่องแทนละครับ ;)

  คห. 31
  ผมว่าน่าจะมีพ.ร.บ. ควบคุมข่าวสารสาธารณะ หรือ พ.ร.บ. คุมหนังสือนะ นอกจากจะกำหนดหน้าที่ของสื่อได้แล้วยัง เพลอๆ จะจัดระบบเรท ของหนังสือได้อีกตะหาก
  ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว

  ค.ห. 36
  เวลาเค้าทำแบบจำลอง ของ ธนบัตร จะตีตราเอาไว้ว่า เพื่อการศึกษา หมายความว่าห้ามเอาไปใช้จริง
  แต่เวลาสอนคน ก็เป็นหน้าที่ของคณาจารย์จะปลูกฝังเด็กยังไง ให้รู้ว่าเรื่องที่สอนไป มีความสำคัญแค่ไหน
  จริยธรรม ที่พึงมีในการใช้ สรรพความรู้คืออะไร นี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เยาวชน ผ่านสถาบันต่างๆด้วย (ฮ่วย บูรณาการ อีกแล้ว)

  และอีกหลายๆ ความเห็น
  ที่เรารู้สึกร่วมกันคือการให้อำนาจที่มากเกินไปโดยปราศการควบคุมตรวจสอบ ในมาตรา 16 มันริดรอนเสรีภาพในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมาก

  แค่บล็อกเว็บนี่ ก็มั่วกันได้ใจพออยู่แล้ว เวลาออกกฏหมายเกี่ยวกับ IT ก็ควรจะให้คน IT  เป็นคนออก

  แต่อย่างว่าแหละครับ กฏ เค้า มี ไว้ ให้ แหก


  จากคุณ : antirule - [ 19 ธ.ค. 49 14:31:36 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 143

  กรณีเจ้าของร้านอินเตอร์เนตจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง เพราะเป็นสาธารณะ จะไปตามควบคุมการใช้งานของลูกค้าตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้

  มาตรา 16 กำหนดอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ 8 ข้อ หากสงสัยว่ามีการกระทำความผิด
  ยึดข้อมูลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์
  ทำสำเนาข้อมูลที่สงสัย
  เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบุคคลทั่วไป (แปลว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำความผิด) ที่สงสัยว่าน่าจะมีหลักฐานเกี่ยวกับการทำความผิด
  ถอดรหัสข้อมูลของบุคคลทั่วไป (แปลว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำความผิด) หรือสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถอดรหัสหรือให้ความร่วมมือในการถอดรหัส
  เรียกดูข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์จาก ISP หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  สั่งให้ ISP หรือเจ้าของเว็บ ให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
  ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาหลักฐาน
  เรียกบุคคลมาสอบสวน หรือให้ข้อมูล

  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตเรียกร้องเงินแล้วถูกปฏิเสธ
  อาจกลั่นแกล้งผู้ถูกตรวจสอบโดยการใส่หลักฐานเท็จเข้าไปในHDDที่ยึดอายัดมาตรวจสอบก็อาจเป็นได้
  แล้วจะพิสูจน์กันอย่างไร และจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร
  กรณีนี้ผู้ถูกตรวจสอบเสียเปรียบอย่างมาก เพราะศาลจะให้ความเชื่อถือเจ้าหน้าที่มากกว่าประชาชนทั่วไป


  จากคุณ : WillPow - [ 19 ธ.ค. 49 17:15:25 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 144

  อ่านไม่หมด แต่ว่าขอแสดงความเห็นก่อนแล้วกัน

  ส่วนตัวพอใจกับร่างนี้แล้วล่ะ คิด่วาขาดไปด้วยซ้ำ น่าจะครอบคลุมให้มากกว่านี้ เช่นการโพสย์ใส่ความกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม เช่นการร้องเรียนสินค้าและบริการทำให้บริษัทเจ้าของสินค้าเสียหาย

  คนอ่านถึงตรงนี้แล้วอาจจะคิดว่า ทำไมผมถึงคิดงี้ล่ะ

  เอาเป็นว่า ข้อความที่ขึ้นมา มันพิสูจย์ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงครับ และส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยชอบเชื่อข่าวที่มองคนอื่นในแง่ร้ายไว้ก่อน

  ดังนั้น การห้ามมีการโพสย์ทำนองนี้ผมว่าดีที่สุด

  แล้วถ้าถามว่าแล้วคนจะเรียกร้องสิทธิของตัวเองมันผิดตรงนี้

  อันนี้ก็คงต้องตอบว่า คุณก็สามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องทางอื่นได้ครับ ซึ่งเราก็ต้องไปพัฒนาสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดีกว่านี้ ไม่ใช่มาใช้วิธี"มักง่าย" โพสย์เอาตามเนตเพื่อหวังว่าผู้บริหารสินค้าจะรีบมาชดใช้ ถ้าหากคุณป็นผู้เสียหายจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝง อันนี้ก็ยังโอเค แต่ถ้าเป็นพวกโจมตีล่ะครับ

  กระทู้เดิม เรื่องเดิม ไม่มีใครมาบังคับว่าคุณจะต้องกลับมาดู มาติดตามเรื่องราวว่ายุติยังไง

  แล้วถ้าถาม่วาอย่างนี้จะมีกระทู้ เวปบอร์ดทำไม

  จริงๆแล้วหลักของเวปบอร์ดก็เพื่อแสดงความรู้ ช่วยเหลือ หรือความเห็นที่ไม่มีการรบกวนสิทธิของผู้อื่น

  แต่ทุกวันนี้คนเราใช้เวปบอร์ดไว้ระบายความใคร่ทางอารมรมณ์ตัวเอง แม้แต่การตัดต่อภาพล้อเลียน คุณก็ไม่มีสิทธิ โอ้ย ยิ่งพูดยิ่งเยอะ เอาเป็นว่าใครที่สนับสนุนอย่าพยายามสร้างมาตรฐานผิดๆให้คนในสังคมเลย พวกคุณเอาแต่คิดว่าต้องมีเสรีภาพ แต่หารู้ไม่ เสรีภาพนี้มันเกิดมาบนพื้นฐานเอาเปรียบคนอื่น


  คนเล่นอินเตอร์เนตจริงๆ เข้าเวปบอร์ดจริงๆ มันมีสักกี่เปอร์เซ้นของคนในประเทศครับ ถ้าพวกคุณเอาแต่จะให้มีกฎหมายเอื้อความ"มัน"ของพวกคุณ ผมว่ามันไม่แฟร์ โดยเฉพาะกับคนที่ต้องทำมาหากิน เข้าเนตแค่เพื่อหาข้อมูล ไม่ว่างพอที่จะมาอ่านกระทู้ ติดตามกระทู้

  ก็แค่เสนอครับ โดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับการโพสย์เรียกร้องความเป็นธรรม หรือว่าล้อเลียน หรือว่ามาตั้งข้อโต้แย้งในเนต เพราะผมถือว่า ข้อมูลพวกนี้ยังเชื่อถือไม่ได้

  ไม่งั้นเขาจะมีศาลไว้ทำไมครับ

  อ้อ ส่วนเรื่องการลงโทษที่คนติงมาว่าเบาไป อย่าลืมนะครับว่า กฎหมายบ้านเรายังมีตัวอื่นอยู่อีก ถ้าอันนี้คิดว่าเบาไปก็สามารถลงโทษตามกฎหมายอื่นได้ครับ คนร่างเขาไม่คิดไว้ก่อนแล้วครับ แต่พวกคุณเองที่ไม่คิดเองว่าทำไมเขาต้องร่างแบบนี้

  ศึกษาดูเจตนารมณ์ก่อนที่จะมาติติงครับ ถ้ายังไม่หาข้อมูลก็อย่ามักง่ายมาวิจารณ์คนอื่น ดูอย่างนี้เป็นตัวอย่างก็พอแล้ว กระทู้นี้มีคนอ่านวันนี้ร้อยคน และรับข้อมุลไปว่ากฎหมายไม่ดี คนร่างห่วยแต่ เพราะว่าอ่านความเห็นของคนข้างบน และมีอคติไปแล้ว

  วันต่อมาคนที่อ่านไปร้อยคนนั้นก็ไม่ได้เข้ามาอ่านอีก แต่ก็มีอคติ ใจด่าคนร่างไปแล้วแล้วก็ยังไปโพสย์ต่อเวปอื่นหรือบอกปากต่อปาก

  แล้วสังคมจะสงบสุขได้ไงครับ

  เป็นไงครับ นี่ล่ะช่องโหว่ข้อบกพร่องนึงของอินเตอร์เนตล่ะ ด่า วิจารณ์เอามันไว้ก่อน

  จะพูดจริงๆมันมีหลายแง่ครับ


  จากคุณ : เรื่องจริง - [ 20 ธ.ค. 49 10:31:08 A:124.120.99.89 X: TicketID:118563 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 145

  แล้วสื่ออย่าง ผู้จัดการผู้จัดกวนล่ะใครจะคุมหรือมันยิ่งใหญ่ล้นฟ้าจริง ทั้งตัดต่อภาพ เขียนบทความดูหมิ่น แล้วพาดหัวตัวเล็กๆว่าถ้าบังเอิญเรื่องราวและชื่อไปพ้องกับใครก็ขอยืนยันไม่ต้องรับผิดชอบใดๆอ่ะ จะจัดการอย่างไร หรือแบบนั้นไม่ผิด งั้นในเน็ตลงข้อความตามสื่อแบบ ผจก. ก็คงไม่มีความผิดน่ะสิครับ อยากรู้จริงๆใครรู้ช่วยตอบที

  จากคุณ : แมวสะเดิ่ง - [ 20 ธ.ค. 49 23:15:28 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 147

  เห็นด้วย............

  จากคุณ : วรต้อ (วรต้อ) - [ 23 ธ.ค. 49 09:56:51 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 148

  ขอบคุณครับ

  จากคุณ : bankinw09 - [ 23 ธ.ค. 49 12:16:08 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 149

   

   
   


  จากคุณ : axquest - [ 23 ธ.ค. 49 18:35:36 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 150

  ดีใจจังที่เราไม่เข้าข่ายใดๆ ที่จะติดคุก (นอกจากด่าๆๆๆ อาจจะโดนนิดหน่อย)

  ขอบคุณท่านเว็บมาสเตอร์ ณ pantip.com


  จากคุณ : บานทะโรค - [ 24 ธ.ค. 49 20:28:48 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 151

  ผมกินมังสวิรัตินะครับ
   ชอบกินหมูเจ ผัดขิง ใส่เห็ดหูหนู

   อ้อ เวลาจะไปเยี่ยมผมในคุก ไม่ต้องเอาโอวเลี้ยงไปครับ ผมไม่ชอบ
   น้ำเปล่าก็พอ

   บอกกล่าวกันล่วงหน้า เพราะผมต้องติดคุกยาว
   ผิดตั้งแต่ ม.5 ถึง ม.11
   ......................

  มาตรา 5 เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
  มาตรา 6 รู้วิธีเจาะเข้าระบบแล้วบอกคนอื่นต่อ จำคุกไม่เกินหกเดือน
  มาตรา 7 เปิดดูข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลทำการป้องกันไว้ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี

   เป็น sysadmin แล้วทำไม่ได้ จะเป็น admin ไปทำไม?
   เครื่อง notebook ส่วนตัว เอามาใช้ในที่ทำงาน ... ผม hack เข้าไปหมดแหละ

  มาตรา 8 ดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื่น จำคุกไม่เกินสามปี

   นี่ก็งานประจำเหมือนกัน
   ต่อไปนี้ ก็ไม่ต้อง AUDIT งานใครแล้ว

  มาตรา 9 แก้ไข หรือ ทำลายข้อมูลของคนอื่น จำคุกไม่เกินห้าปี

   อ๊ากซ์!! งานประจำ ทำสม่ำเสมอ
   ขนาดไม่มีกฏหมายออกมา ยังโดนร้องเรียนทุกบ่อยๆ .. เดือนละหนเป็นประจำ
   มีกฏหมาย ก็คงแก้ตัวหนเดียว ... แล้วก็ไปเขียนอัตประวัติตัวเองต่อในคุก

  มาตรา 10 รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น จนไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติ จำคุกไม่เกินห้าปี

   ฮือ ....

   ข้างๆที่ทำงานผม มี netcafe และ สำนักงานที่ใช้ wi-fi
   ผมเปิด Access Point ของผมขึ้นมา
   ข้างๆ ทำงานไม่ได้ทั้งแถบ
   จะหาใครติดคุกแทนดีหว่า ?

   กลับกันมั่ง
   TOT กับ TA มีเรื่องกัน
   ทำให้สัญญาณจาก TA ผ่า่น (transit) ชุมสายของ TOT หลายต่อหลายครั้ง .. ผมฟ้องได้ไหม?

   กทม. จ้าง บ.มาตัดกิ่้วไม้ต้นไม้ แล้วตัดไฟเบอร์ผมไปด้วย
   ที่ทำงานผม ทำงานไม่ได้เกือบอาทิตย์ ผมฟ้อง กทม.ให้ยับไปเลยได้ไหม?
  มาตรา 11
  (1) หากการกระทำในมาตรา 9 หรือ 10 มีผลทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนทั่วไปเสียหายไปด้วย จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี ปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท
  (2) หากการกระทำในมาตรา 9 หรือ 10 มีผลต่อระบบสาธารณะ จำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี ปรับตั้งแต่หกหมื่นถึงสามแสนบาท และหากมีผลจนทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิต มีโทษ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
  มาตรา 12 ขายหรือเผยแพร่โปรแกรมที่ใช้ทำความผิด จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท


  จากคุณ : แมวเหมียวพุงป่อง - [ 24 ธ.ค. 49 22:15:01 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 152

  มาตรา 9 แก้ไข หรือ ทำลายข้อมูลของคนอื่นจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท สามารถยอมความได้

  เอาคอมไปซ่อม ให้ร้าน Format
  แล้วจ้างทนายฟ้องว่ามีข้อมูลสำคัญพันล้านดีกว่าตู


  จากคุณ : ผมไง - [ 25 ธ.ค. 49 00:32:18 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 153

  เบาไปนา
  เอาเพิ่มอีกซักเท่าตัวเป็นไง


  จากคุณ : แว่นไร้ขอบ - [ 25 ธ.ค. 49 16:10:13 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 154

  น่าจะทำเวปสำหรับผู้ใหญ่เข้าไปโดยเฉพาะ แบบว่าอยากดูรูปโป้ๆ(นอกเรื่องนะเนี่ย 5555)

  จากคุณ : อิอิ (รักมากมาย3) - [ 25 ธ.ค. 49 18:25:21 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 155

  อีกสิ่งที่อยากให้กฎหมาย กล่าวถึงบ้าง
  ตามความรู้สึกของคนพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ คือ
  กฎหมายว่าด้วยการละเมิด นำเนื้อหา (Content) ทั้งที่เป็นข้อความ และ/ หรือ ภาพ
  หรือคลิปวิดิโอ จากเว็บหนึ่ง ไปใช้สำหรับอีกเว็บ ข้อนี้ ไม่แน่ใจว่ามีข้อกำหนด
  หรือ บทลงโทษอะไรบ้าง หากเจ้าของเว็บ เนื้อหาต้นฉบับ ไม่ยินยอม
  ให้นำไปใช้ปรากฎในเว็บอื่นนี่

  ถ้ามีการนำกฎหมายมาบังคับใช้ เอาแค่ในประเทศ ก็ถือว่า
  เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ เพราะ จะสามารถทำให้ webmaster
  อีกหลายๆเว็บ พึงพอใจมากครับ
  กับ สิทธิทางปัญญา ที่ได้รับการคุ้มครองในระดับหนึ่ง
  ฝากไปยังท่านผู้มีอำนาจหน้าที่ออก กฎหมายบังคับด้วยนะครับ


  จากคุณ : ลอกเลียนเนื้อหาไม่ดีนะ - [ 26 ธ.ค. 49 05:54:17 A:124.120.217.176 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 156

  ถึงคุณความคิดเห็นที่ 151  
  - - กฎหมายเขาดูเจตนาอยู่แล้วละครับ  คุณคิดมากไปหรือเปล่า  คงไม่มีคนมาตามจับแบบปัญญาอ่อนหรอกครับ
  ผมยังว่า โทษยังเบาไปนะเนี่ย


  จากคุณ : bankiiez - [ 26 ธ.ค. 49 15:53:58 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 157

  คิดไรกันมากมาย กฏหมายมีอยู่เยอะแยะใครจะไปจำกันหวัดไหว  ทุกวันนี้เราๆทั่นๆอาจกำลังทำผิดกฏหมายแต่ไม่รู้ตัวก็เยอะไป    

  พรุ่งนี้คุณออกไปทำงานแล้วลืมหยิบกระเป๋าตังออกไป แค่นี้ก็ผิดกฏหมายแล้วครับ เพราะว่าไม่พกบัตรประชาชน

  ห้ามจำหน่ายหรือแจกจ่ายสือลามกอนาจาร  ผมเห็นที่พันทิพย์และเวบบิทต่างๆก็เยอะแยะไปเช่นกัน  

  ทรัพท์สินทางปัญญา  MP3 ยังคงขายกันเกลื่อน

  ------------

  มาตรา 13
  Forward Mail ส่งต่อเนื้อหาสี่ข้อด้านบน ( เนื้อหาลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นภาพ ข้อเขียน คลิป ฯลฯ )

  สงสัยคงจะจับกันไม่หวัดไม่ไหว....

  ถ้าทุกวันนี้ไม่มีเนตใช้ และคนทั้งโลกใช้วิธีส่งจดหมายกัน ดูๆไปก็เหมือนจะบอกว่า ห้ามใส่รูปโป๊ลงไปในซองจดหมาย  ......

  ไม่รู้คิดไปได้ไง


  จากคุณ : alla - [ 26 ธ.ค. 49 21:38:54 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 158

  ผมว่างานนี้คงวุ่นอีกตามเคย

  จากคุณ : แมว (bui_hihi) - [ 27 ธ.ค. 49 00:02:59 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 159

  เฮ้อ... พวกเบื้องบนมีของเล่นใหม่มาให้เล่นกันอีกแล้ว
  ถามจริงๆ นะครับ เครื่องใครไม่มีสื่อผิดกฏหมายพวกนี้บ้าง ผมว่ามากกว่า 70% ของคอมพ์ทั้งหมดในประเทศ (อย่างน้อยก็ลิขสิทธิ์ windows แน่นอน !!!) เล่นไม่รู้จักเล่นดันมาเล่นกับ binary คุณเจ้าหน้าที่ทั้งหลายคุณทราบหรือไม่ว่าข้อมูลที่คุณไป hack มาเป็น "ของจริง" ไม่ได้ถูกมือโปรแก้ไขแล้วใส่ร้ายให้ใครซักคน
  บอกตามตรงผมอ่านกฏหมายนี่แล้วตลกดีพิลึก แค่ 0 กับ 1
  เอามาให้ตัดสินคนๆ หนึ่งติดคุกเลย
  แล้วมาตรา 16 ที่ให้เจาะเข้าระบบได้เนี่ย ทำได้จริงๆ หรือไม่ครับ แล้วคิดว่าบริษัทผู้ผลิต software จะปล่อยให้คุณลอยนวลหรือครับ แน่ใจหรือว่าจะไม่มี update patch ออกมาเพราะถ้าคุณทำได้ นั่นคือ "ช่องโหว่" ที่ผู้อื่นสามารถทำได้เช่นกันครับ หรือหากคุณไปเจาะระบบของคนอื่นที่เค้ามีข้อมูลที่ไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้และไม่มีความผิดเลย
  พวกคุณก็คือ cracker( ย้ำนะครับ ไม่ใช่ hacker ) ดีๆ นี่เอง
  แก้ปัญหาอย่างอื่นที่เป็นรูปธรรมให้ดีก่อนเถอะครับ แล้วค่อยมาแก้เรื่องเกี่ยวกับ Internet
  ว่างมากลองๆ ไปตามจับผู้ร้ายที่ฆ่าคนตายในหน้าหนังสือพิมพ์ให้ได้ก่อนนะครับ ตายกันทุกวัน จับได้ไม่ถึงครึ่ง มีผู้บริสุทธิ์และผู้รับเคราะห์สาหัสกว่าปัญหานี้อีก
  แล้ว 90 ล้านนะครับ ผมเห็นด้วยกับ คห. หลายๆ คห. ในนี้ที่ว่าเอาเงินมาทิ้ง 3000 เครื่องที่ได้มาจะมีเกมกี่เครื่องรู้มั้ยครับแล้วลิขสิทธิ์ windows ล่ะคิดหรือว่าเป็นของแท้ พอเสียมาทีให้ร้านลงที      
  แค่นี้ก็เป็นของปลอมแล้วครับ แล้วตัวผู้พิพากษาเองรู้หรือไม่ อยากให้รู้ทำไงครับ training ไงครับ เสียงบประมาณอีก เอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยภาคใต้ดีกว่ามั้ยครับ

  many reasons to think of it, but any to make it legal

  แก้ไขเมื่อ 27 ธ.ค. 49 01:43:16

  จากคุณ : Pooh_Oka - [ 27 ธ.ค. 49 01:40:11 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 160

  ยังไงก็ตามไม่สามารถปิดกั้นสังคงออนไลน์ได้หรอก ดูอย่าง แคมฟร๊อก ซิ มีทางปิดไหมละ  ยุคต่อไปเรื่อยๆก็จะมีคนใช้ internet มากขึ้นจะเอาอยู่เหรอ

  จากคุณ : fullGL (fullGL) - [ 27 ธ.ค. 49 12:11:36 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 161

  มาใส่ใจเรื่องนี้ทำไม ในเมื่อตอนนี้พวกที่ก่อคดีปล้น ฆ่า หรือ ข่มขืน มันยังได้รับโทษน้อยกว่าที่ควรได้รับอยู่เลย

  จากคุณ : ML - [ 28 ธ.ค. 49 16:21:56 A:203.131.209.140 X: TicketID:002966 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 162

  มาตรา 15 ผมว่ามันดูละเมิดสุดๆเลยนะครับ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มากเกินไป โดยที่กฎหมายส่วนที่จะควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ก็ยังหละหลวม มีช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในทางที่มิชอบเยอะเลย

  จากคุณ : ปริญชนก - [ 28 ธ.ค. 49 17:53:10 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 163

  ไอ้คนที่ร้ายที่สุดก็คือไอ้คนออกกฎหมายนี่เเหละครับ ผมไม่อยากอยู่ประเทศนี้เเล้ว รำคาญ!!! ท่านอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะครับ!!!! อย่าด่าผมนะ .... ผมรู้ว่าผมบ้าคนเดียว ผมไม่เหมาะกับประเทศนี้ ผมสมควรจะต้องเนรเทศตัวเองออกไป ขี้เกียจพูดขีเกียจด่าเเล้ว พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง!!! ทำงานเก็บตังค์ย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นเเล้ว!!!!  แก้ไขเมื่อ 28 ธ.ค. 49 18:24:12

  จากคุณ : Rassamiman J - [ 28 ธ.ค. 49 18:22:27 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 164

  ผมว่า มีกฏหมายก็หัดทำตามกฏหมายดีกว่า คนออกกฏอย่างที่ คุณๆข้างบนว่าแหละตัวดี นัก มีช่องว่างให้ หารับประทานอย่างมุมมามอีกเยอะ (ผม คิดเหมือนคุณ  MOONMA คห.2 เลยอะ ) ออกกฏไปอะ อย่าให้ สื่อทางอินเตอเน็ตถูกปิดบังก็แล้วกัน(thipch  เห็นด้วย) คนออกกฏยังไม่ทำตามกฏเลย อย่ามาตีหน้าตุ๊ดเล่าประจานตัวเองอยู่เลย

  จากคุณ : งง.โครม - [ 29 ธ.ค. 49 12:07:22 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 165

  ถ้ามีการ Hack จากต่างประเทศกฎหมายเราจะจัดการยังไงครับ ....

  จากคุณ : Error777 (sor58) - [ 30 ธ.ค. 49 11:15:09 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 166

  อย่างงี้โดนแกล้งก็โดดจับซิ

  จากคุณ : toon - [ 30 ธ.ค. 49 21:09:49 A:203.113.41.71 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 167

  บ้านเมืองนี้เป็นของโจรปล้นชาติ ตัวการใหญ่ได้ขึ้นมาใหญ่จนถึงวันนี้มันก็ฆ่าคนอื่นมา ดันคิดกันไปได้ว่าเป็นผู้มีบุญเป็นคนดี ที่ไหนได้ กฏหมายบ้านเมืองมันถึงได้บิดเบี้ยวไปหมดแล้ว แย่งอำนาจปชช.ไปอย่างหน้าด้านๆ
  กฏหมายคงไม่ใช่อย่างนี้เป็นได้แค่กฏห..อยว่ะ
  -----------------------------------------------------------------------
  คุณสลายเดี่ยว คห.81 เขาฆ่าใครในการปฏิรูปเหรอครับ
  หรือถ้าคุณบอกว่าเขาฆ่าคนตอนทำอาชีพทหาร ผมฟันธง
  เลยว่าคุณใช้อารมณ์พูดคุณไม่มีเหตุผล ทหารมีหน้าที่หลัก
  คือปกป้องชาติ ถ้ามีคนมารุกรานไม่ว่าจากนอกประเทศ
  หรือจากในประเทศเขาก็ต้องปกป้อง แต่ไม่จำเป็นต้องฆ่า
  ในทุกกรณี อย่างในการปฏิรูปนี้มีใครถูกทหารฆ่าบ้างครับ
  ไม่นับคนที่ฆ่าตัวตายนะ
  ผมอยากรู้แล้วกฏหมายกับกฏหมู่ที่คุณว่ามันยังไงในกรณีนี้
  ช่วยพูดให้กระจ่างหน่อยครับ
  --------------------------------------------------------------  สำหรับคนที่อ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพผมอยากให้พวกเรา
  มีเสรีภาพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะดีกว่าครับ หากลูกสาว
  คุณพลาดท่าโดนถ่ายรูปตอนหลุด แล้วเพื่อนๆลูกสาวคุณ
  เอาไปฟอร์เวิร์ทเมลกระจายให้คนอื่นดูทั่วประเทศคุณจะ
  รู้สึกอย่างไร

  แล้วถ้าคุณไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็
  ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะมันต้องดูที่เจตนา

  อีกเรื่องคือหน่วยงานตำรวจในปัจจุบันผมมั่นใจว่า
  ตามเล่เหลี่ยมมือโปรอินเตอร์เนทไม่ทันแน่นอนแต่
  เขามีร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญอีกครับโดยอาจไม่ระบุนาม

  ส่วนการลบข้อมูลที่ใช้ส่งทิ้งไปไม่แน่ว่าสามารถหนีพ้นได้
  เพราะข้อมูลบางส่วนอาจถูกกู้กลับมาได้ ย้ำว่าอาจจะ


  บางคนบอกว่ามาใส่ใจทำไมกับเรื่องแบบนี้ไปใส่ใจกับ
  คนปล้นฆ่าดีกว่า ผมตอบว่าในเมื่อมันเห็นมันก็ต้องป้องกัน
  ต้องจัดการครับ ไม่ใช่ว่าตอนนี้ปัญหาการปล้นเป็นปัญหา
  หลักงั้นไม่ต้องดูปัญหาฆาตกรรม มันไม่ใช่มันต้องดูหลาย
  มิติพร้อมๆกัน


  จากคุณ : papafun - [ วันสิ้นปี 08:58:28 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 168

  แล้วใครส่งลูกชายนกเอี้ยงไปออกกฏหมายล่ะ
  ลูกชายนกเอี้ยงเลยออกกฏหมายเสียรัดกุมเลย
  เก่งๆจิงๆ


  จากคุณ : ลูกสาวนกเอี้ยง - [ วันสิ้นปี 17:15:11 A:58.147.101.133 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 169

  แสงไฟในเศษฟืน::ถ้าเราพอจะช่วยได้..ยาย..รอ...

  http://www.pantip.com/cafe/siam/topic/F4949045/F4949045.html#5


  จากคุณ : Obsidiun - [ วันสิ้นปี 21:42:35 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 170

  กฏหมายน่าจะมีสายกลางดูๆำปแล้วมีแต่สุดโต่ง ผมมานั่งคิดๆสงสัยเราคงต้องไปบวชกันหมดแล้วล่ะ กินเหล้าก็ไม่ดี ดูภาพโป๊ก็ไม่ได้ เล่นเว็บแคมก็เจอบล๊อค ระบายความเครียดในเว็บก็โดนเข้าคุก ผมว่าคนเราเข้าขั้นโรคจิตแล้วนะ คนนะไม่ใช่ไม่บรรทัดที่จะทำอะไรได้ตรงทั้งหมด ออกกฏเหมือน ศีล 227 ข้อเลย คิดดี ทำดี พูดดี ผมถามว่าผมจะคิดเลวๆบ้าง ทำชั่วบ้างโดยไม่เดือดร้อนใคร ด่าบ้างถ้าไม่พอใจไม่ได้เหรอ คงจะดีถ้าทุกคนทำตามกฏบ้าๆนี้ได้ทุกคนก็เทวดาแล้วคับท่าน
  สนใจแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ แต่อย่ามาบังคับกัน ศีลธรรมก็ส่วนศีลธรรมไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต อย่าให้มาก อย่าดีจนเกินไป เป็นคนต้องรู้จักใช้ชีวิต อย่ายึดติด อย่าครอบครองอย่าครอบงำ แล้วสังคมจะดีขึ้นเอง ดูตัวอย่างง่ายๆ เช่นการปลูกป่า เชื่อไหมว่า ป่าถ้าไม่ไปรบกวนมันมันจะดีขึ้นเองลองไม่ไปเหยียบมันสัก10ปีสิ มันจะเจริญงอกงาม ป่าก็เหมือนคน มันไม่มีระเบียบหรอก ดีบ้างเลวบ้าง คิดว่ากฏหมายที่มีอยู่ก็พอเพียงแล้วแค่ปรับปรุงให้ทันสมัยก็พอ ไม่ต้องออกกฏเฉพาะ เน็ตหรอก แล้วอยากจะกัดคห 167 หน่อยเถอะ คิดได้ไง ถ้าลูกสาวคุณพลาดขนาดนั้น จงคิดไว้ว่าเน็ตมันแค่สื่อ แค่ลูกคุณโดนน่ะของจริง ดังนั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่สื่อ ต้นเหตุคือ ทำไมถึงไปพลาด อย่ามาโทษสื่อ จริงๆแล้วสื่อมันแค่เป็นกระจกเท่านั้นเองถ้าสังคมมันดี สื่อที่ออกมาจะดี ผมถามว่า ถ้า 3จว ภาคใต้ไม่มีการฆ่ากันไม่มีเหตุระเบิด สื่อมันจะมาออกไหม มันจะเอาข่าวไหนมาออก ควรตระหนักถึงความเป็นจริงมากกว่า อย่าหลอกตัวเองว่า ไม่โฆษณาเหล้าแล้วคนจะเลิกดื่มเหล้า ถ้ายังคิดได้แค่นี้ก็สมควรที่จะเกษียณตัวเองไม่ต้องมานั่งถ่วงประเทศหรอกหนักป่าวๆ
  ผมไม่ค่อยได้มาที่นี่บ่อยนักถ้าอยากแลกเปลี่ยนความคิดในทางสร้างสรรค์กันก็เมล์มาได้ceeaew2000@yahoo.com ถ้ามาเพื่อทำลายกันก็ไม่ต้องเมล์มานะครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง


  จากคุณ : สุธี - [ วันปีใหม่ 00:59:04 A:124.120.34.217 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 171

  เฮ้อ! กดหมายผมไม่รู้หรอก แต่ผมชอบดูของโป๊ๆ ดูเสร็จก้อไปเสียเงินใช้บริการถูกต้อง ไม่ได้ไปทำผิดอะไร ไม่ได้ไปข่มขืนใคร แล้วทำไมมากำจัดสิทธิของผมล่ะ ผู้ชายคนไหนที่ไม่ชอบดูของโป๊ๆ ไหนขอดูตัวหน่อย พวกสาวๆเขาจะได้ไม่เอาไปทำพันธุ์ เพราะมันเสียหายแก่วงค์ตระกูลเขา

  จากคุณ : F+U - [ วันปีใหม่ 11:55:52 A:125.26.51.97 X: TicketID:133205 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 172

  ผมว่า ไปบวชกันทั้งประเทศเลยดีก่า รัด..นี้อะ
  1.ห้ามเล่นหวย (อีกเดี๋ยวคนไทยก็แอบไปเล่นกะต่างประเทศ เพราะอย่างนี้ไงเขาถึงตั้งหวยรัดทะบานไง ที่เขาตั้งหวยรัดทะบานเพราะป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลออกไปต่างประเทศ รู้กันอะป่าวหว่า)
  2.ห้ามดูรูปอนาจาร (อันนี้มันเปงศีลของพระแล้วนะเนี่ย อิอิ เอ...เราๆท่านๆก้อเปงคนทำมะดานะคับ)
  3.ห้ามโพสข้อมูลผิดๆ (อะอันนี้ยิ่งเลวใหญ่เลย ถ้าคนเราคิดอะไรใหม่ๆแล้วคิดไม่ออก แล้วมาโพสถามในเนต แล้วมีคนออกความคิดเห็น แล้วเกิดทำตามแล้วไม่ได้ ติดคุกอะป่าวหว่า ถามจิงถ้าเปงความคิดใหม่ใครจะรู้ ปิดกันการหาความรู้เข้าไปอีก)
  ต่อไป รัด....คง
  ห้ามกิงเหล้า (ปกติเราก็มะกิง รอด)
  ห้ามสูบบุหรี่ (ปกติเราก้อมะสูบ อันนี้ก้อรอด)
  เอ....หรือว่า
  ห้ามฆ่าสัด ติดคุกหรือปรับ
  ห้ามพูดปด ติดคุกหรือปรับ
  ห้ามลักขโมย อันนี้มียุแล้ว
  ห้ามทำผิดในกาม (เอาละสิงานนี้ ห้ามช่วยตัวเองนะ ผิดในกาม อิอิ)
  ห้ามกิงเหล้าสูบบุหรี่ ติดคุกหรือปรับ
  ให้กิงข้าวมื้อเดียว (เพราะความประหยัดของบ้านเมือง)
  ห้ามวิ่ง (มันไม่สำรวม อิอิ)
  ห้ามใส่ กกน (ผมมะได้ล้อเลียนพระนะคับ เพราะผมก้อบวชมาแล้ว)
  สรุปไปบวชกันเลยดีก่านะคับ เพราะพวกเรามะใช่พระถึงทำอะไรๆ ตามแต่ละคนต้องการ ที่จิงก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก้อพอ
  คนออกกดหมายทะมายมีแต่คนแก่ๆ กดหมายมันก้อเลยแก่ตามไปด้วย อย่านี้ละเมิดสิดส่วนบุคคลแล้วนะนี้ บางครั้งคนเราก็ต้องอยากระบายออกบ้างเหมือนกัน ไม่งั้นมันก้อเก็บเอาไว้จน ระเบิด คราวนี้ละเรื่องใหญ่ก่าอีก
  ผมรู้ว่าบ้านเมืองต้องมีกด ไม่งั้นคนก้อทำผิด งั้นเราเปลี่ยนการปกครองเปงแบบ พะ-เด็ด-กาน เลยดีมะคับจะได้เข้าใจง่าย เพราะต้องทำกันทั้งประเทศยุแล้ว
  ที่จิง พะ-เด็ด-กาน เขายังไม่ห้ามขนาดนี้เลยนะเนี่ย
  โอวเมืองทาย...........................................


  จากคุณ : อิ-สะ-ระ-ป๊าบ - [ วันปีใหม่ 13:03:05 A:125.26.64.101 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 173

  อืมอีกหน่อยแล้วถ้า พวกคนตรวจ ที่บอกว่าสามารถเข้าคอมผมเพื่อตรวจสอบอะนะ อย่างนี้คุนมะผิดหรอ เพราะคุนก็ต้องแฮกเข้าเครื่องผมโดยที่ผมไม่อนุญาติ แล้วเกิดคนตรวจมาเจอโปรแกรมที่ผมเขียนขาย อย่างนี้เขาก็ copy ไปเองโดยไม่แจ้งทางรัด แล้วเอาไปจด พอผมเอามาขายผมกลับต้องโดนจับ อะไรกันนี่ หรือผมเขียนโปรแกรมขาย ก้อจะต้องทำตัวสร้าง ลอกอิน-พาส หรือลายเส้น ถ้าคนเข้ามาตรวจคอมผมเจอ แล้ว copy ไปผมก้อมะต้องทำธุรกิจ กันพอดี แล้วสมมุติว่าผมจับได้ ก็ไปตรงกันกดหมายที่เขาเขียนเพื่อตัวเองอีกคือ สามารถ copy ข้อมูลที่น่าสงสัยไปตรวจสอบ อะไรกานนี่
  แล้วถ้าในคอมมีรูปโป๊ นี่ติดคุกด้วยอะป่าวหว่า ทั้งๆที่ตอนนี้ หนังสือพิมก็มีรูปโป๊กันเพียบมะโดนหว่า หนังสือก้อเพียบ ยิ่ง ปะ-ติ-ทิน พวกเหล้ายิ่งแล้วใหญ่เหงหมด อะมะโดน แต่มาปราบในเนต หรือเพราะปราบพวกนั้นได้เงินน้อย หรือได้ใต้โต๊ะตายตัวยุแล้วเลยไม่ปราบ มาปราบในเนตเพราะได้เยอะ เพราะดูจากกดแล้ว ทุกคนที่เล่นเนตผิดเกิน 99.99 แน่นอน อืมแล้วถ้ามีคนเขียนไวรัส ที่เข้าเครื่องใครก้อจะส่งเมลโป๊ให้คนอื่น หรือไปแฮกข้อมูลคนอืน ใครโดนไวรัสตัวนี้ ติดคุกหัวโตแน่

  สุดท้าย ห้ามพวกผมแฮก แต่ตัวเองจะแฮกเอง ฮืมนี่นะหรือกดหมายเมืองไทย
  (แล้วจะมีกดหมายห้ามพิมผิดอะป่าวหว่า อิอิ เพราะอาจเข้าข่ายให้ข้อมูลผิด เช่น ยุ = อยู่, ป่าว=เปล่า, มั๊กๆ = มากๆ, ก้อ = ก็ อิอิ แล้วเจอกันในคุกนะคับ )


  จากคุณ : อิ-สะ-ระ-ป๊าบ - [ วันปีใหม่ 13:31:05 A:125.26.64.101 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 174

  ขอตอบ คห.180 หน่อยนะครับ ผมไม่ได้โทษสื่อเลย
  ต้นปัญหาคือทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนั้นใช่ครับถูก
  แต่ถ้ามันเกิดแล้วเราจะทำอย่างไรกับเรื่องที่เกิด
  สิ่งที่เยาวชนทำพลาดไปเพราะความเด็กบางคน
  ยังไม่รู้ผิดชอบอาจมาจากการเลี้ยงดูก็เป็นไปได้
  แต่ในเมื่อเขาพลาดแล้วอาจเพราะโดนผู้ใหญ่หลอก
  คุณจะยังใจร้ายประณามเขาให้เกิดความอับอายไป
  ชั่วชีวิตเหรอครับ ฟอร์เวิร์ทเมลมันเป็นแค่สื่อ
  แต่สื่อบางทีก็ตัดสินชีวิตคนคนนึงได้เลยนะครับ
  ว่าเรื่องนี้จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เขาจะไม่พลาดอีก
  หรือเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ประนามตัวเขาให้คนทั่วโลกรู้
  ไปตลอดชีวิตให้เป็นปมด้อยติดตัวเขาไปจนวันตาย


  จากคุณ : papafun - [ วันปีใหม่ 13:46:51 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 175

  อุ... เคยทำไปหลายมาตราเลยแฮะ
  คราวหน้าจะระวังแอบทำไม่ให้จับได้ง่ายๆครับ อิอิ


  จากคุณ : subzero - [ วันปีใหม่ 23:53:29 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 176

  ทั้งหมดมันการสร้างภาพทางการบริหารประเทศ เพื่อให้โลกทั้งใบเห็นว่าประเทศไทยมีความเป็นอารยะทางกฏหมาย  ก็แค่นั้นเอง  เสียงบประมาณเปล่าๆไม่คุ้มค่า

  ถ้าจะตรวจจับจริง  อยากถามว่าเจ้าหน้าที่มีมากแค่ไหน เครื่องมือเครื่องไม้ทันสถานกาลมั๊ย  จนท. มีความรู้ความเข้าใจมากแค่ไหน  เมื่อเทียบกับผู้ใช้ที่มีความรู้ทั่วประเทศ ถ้าพวกเขาร่วมมือกันโจมตีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ตรวจจับล่ะ จะเกิดอะไรขึ้น  นี่ยังไม่รวมถึงต่างประเทศที่เขาอาจจะร่วมมือในการโจมตีด้วยนะ เพราะเชื่อว่าหลายคนที่เป็นนักโจมตีในเมืองไทย คงจะมีสายสัมพันธ์กันแน่ไม่ทางใดก็ทางนึงล่ะ


  จากคุณ : kunanu (kunanu) - [ 2 ม.ค. 50 11:27:48 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 177

  แล้วใครส่งลูกชายนกเอี้ยงไปออกกฏหมายล่ะ
  ลูกชายนกเอี้ยงเลยออกกฏหมายเสียรัดกุมเลย
  เก่งๆจิงๆ


  จากคุณ : ลูกสาวนกเอี้ยง - [ 2 ม.ค. 50 20:06:13 A:222.123.122.228 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 178

  ----
  ให้เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (ประมาณ access log ครับ) ไว้อย่างน้อย 30 วัน แต่ในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่สั่งให้เก็บเพิ่มได้ไม่เกิน 90 วัน
  ----

  จะเก็บข้อมูลบัตรเครดิตเราด้วยป่าวเนี่ย น่ากลัวจัง


  จากคุณ : anan (ananthasri) - [ 2 ม.ค. 50 20:50:08 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 179

  ทำใจให้ร่มๆ ไว้นะโยมนะ ประเทศไทย กำลังเข้าสู่ยุค พะสีอาน แล้วนะ มวลสรรพสิ่งของชาวไทย กำลังสดใสไร้มลพิษ

  เหล้า..บุหรี่...โสเภณี...หวย!!!

  ประเทศไทยต้องไม่มีนะโยมนะ...

  ดูแต่ถังขยะตามป้ายรถเมล์ซิ ยังไม่มีเลย..โอม..

  อมิตพุด


  จากคุณ : เสยียวศักดิ์ - [ 3 ม.ค. 50 18:58:30 A:124.121.10.46 X: TicketID:133283 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 180

  ประเทศใดที่มีกฎหมายเยอะย่อมถือว่าไม่ใช่สิ่งที่ดี ยิ่งประเทศใดมีกฎหมายมากมายหลายฉบับ ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าพลเมืองไม่มีระเบียบวินัย

  จากคุณ : คนผ่านมา - [ 4 ม.ค. 50 06:04:07 A:58.64.88.74 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 181

  ลาก่อนประเทศไทย

  จากคุณ : Rassamiman J - [ 4 ม.ค. 50 17:11:47 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 182

  มาตรา 16 กำหนดอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ 8 ข้อ หากสงสัยว่ามีการกระทำความผิด
  ยึดข้อมูลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์
  ทำสำเนาข้อมูลที่สงสัย
  เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบุคคลทั่วไป (แปลว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำความผิด) ที่สงสัยว่าน่าจะมีหลักฐานเกี่ยวกับการทำความผิด
  ถอดรหัสข้อมูลของบุคคลทั่วไป (แปลว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำความผิด) หรือสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถอดรหัสหรือให้ความร่วมมือในการถอดรหัส
  เรียกดูข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์จาก ISP หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  สั่งให้ ISP หรือเจ้าของเว็บ ให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
  ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาหลักฐาน
  เรียกบุคคลมาสอบสวน หรือให้ข้อมูล

  16 นี่เปิดช่องให้ เป็น แฮคเกอร์ แบบถูกกฎหมายหรือเปล่า?


  จากคุณ : DARKCYCLONE - [ 5 ม.ค. 50 01:01:04 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 184

  ผมว่ามาตรา 5 กับ 6 น่าจะให้ผิดเฉพาะทำให้เกิดกรณีเสียหายนะ เกิดถ้ามีผู้หวังดีรู้วิธีเจาะ จะบอกใครก็ไม่ได้ เพราะกลัวผิด

  จากคุณ : NE_X - [ 7 ม.ค. 50 20:07:22 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 185

  ขอบคุณมากครับ...

  มีสาระประโยชน์ อย่างมากเลย


  จากคุณ : Mr.3pMan - [ 8 ม.ค. 50 07:28:02 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 186

  มาตราที่ 13 น่าจะเขียนดีกว่านี้

  น่าจะระบุว่า ต้องผู้ส่งที่ส่งให้โดยตรง เพราะว่าเราต้องมีสิทธิส่วนบุคคลที่พอใจจะทำอะไร ไม่ใช่ให้คนอื่นที่คิดว่าตัวเองถูกต้องคนเดียวมากำหนดชีวิตเรา ถ้าที่ส่งมันทำให้คนรับไม่สบายใจเช่น spam นี่ก็น่าจะจับ แต่ถ้าส่งแล้วคนรับมีความสุขหรือไม่รู้สึกว่า offensive ก็ไม่น่าจะมาวุ่นวายเลย เวลามันว่างขนาดนี้เลยหรือนี่ เพราะว่าการส่งในกลุ่มเฉพาะก็เหมือนกับไปคุยกับเพื่อนอย่างงี้ ไม่ต่างกันเลยนะ

  สิทธิส่วนบุคคลเป็นประเด็นที่ชอบหลงลืมในยุคนี้ ไอ้คำว่าคุณธรรมของบางคนอาจจะเป็นคำว่า retarded ของอีกคนก็ได้ น่าจะคิดให้มากๆ หน่อย


  จากคุณ : K-GuN - [ 8 ม.ค. 50 08:44:25 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 187

  การแฉ ในเว็บ  เป็นเรื่องจริง ถึงกับ

                  หน้าม้านมาหลายราย อาทิ หลังไมค์อันลือลั่น

      หากคนยึด ทำเครื่องหล่น (drop) ซื้อใช้หรือเปล่า?


  จากคุณ : tik - [ 9 ม.ค. 50 09:30:31 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 188

  อื่ม...ประเทศ คอมมิว... ล่าสุดนะสินะ
  ฝันร้ายที่เป็นจริง


  จากคุณ : coucou - [ 10 ม.ค. 50 00:11:36 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 189

  เดี๋ยวต่อไปอีก 10 ปี หนังสือพิมพ์ขายไม่ออกนะสิ ฮิๆๆ

  จากคุณ : หัวโต (peter yee) - [ 10 ม.ค. 50 07:57:24 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 190

  อืมมม อ่านแล้วเสี๋ยว

  เล่นพลุ


  จากคุณ : sonana (sonana) - [ 11 ม.ค. 50 13:32:49 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 191

  มาตรา 13 เขียนเนื้อหาที่เป็นความผิดด้านความมั่นคงตามที่กำหนดในกฎหมายอาญา
  มาตรา 15 ...โพสท์ภาพตัดต่อ ทำให้ผู้อื่นเสียหาย.....

  ช่วยอธิบายขยายความหน่อย  ถ้าผมเขียนบทความด่ารัฐบาล นี่ถือว่าผมทำลายความมั่นคงมั้ย    แล้วถ้าผมเอารูปคนในรัฐบาล ตัดต่อเป็นการ์ตูนล้อเลียนตลกๆ ลงบนเสปซ  ผมจะโดนจับไปติดคุกมั้ย

  ช่วยตอบหน่อยครับ

  ถ้าใช่ผมจะได้อพยพไปอยู่เกาหลีเหนือ


  จากคุณ : todtoh - [ 11 ม.ค. 50 22:41:34 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 192

  สีเดียวกัน แต่ยังไงผมก็ ยังสนับสนุนท่านทักษิน ทางด้านการ บริหาร และพัฒนาเศรษฐกิจนะ

  ส่วนรัฐบาลนี้ผมว่าอะไรแรงไป ทำประชาพิจารณ์เถอะ ต่อไปถ้ากฎหมายนี้ออกจริงผู้ได้รับผลกระทบหลักๆนะ
  1. สนธิ ลิ้มทองกุล แห่งเว็บ www.manager.co.th และ
  www3.manager.co.th
  2.AS TV
  3.พันทิพย์ และเว็บบอร์ดต่างๆ ก็เฉียดๆ เพราะเราต้องมีที่มาของทุกความเห็น เป็นหลักฐานอ้างอิงลายลักษณ์อักษร

  ส่วนตัวผม บางทีผมว่า นักกฎหมายก็รังแก ก็ดูถูกประชาชนเช่นกัน อาทิเช่น มีการไม่พอใจก็ยกข้อกฎหมาย
  มาเล่นงานฝ่ายที่ไม่รู้ ตาสีตาสาก็รับไป เต็มๆ

  ส่วนกฎหมายอะไร ออกมามาเพื่ออะไรล่ะ มาเพื่อหมาย
  จะ"กด" ให้ประชาชน เช่นเราๆท่านๆ อยู่ในกรอบ เชื่อว่า
  รัฐบาลท่านทักษิน เราก็เจอกติกา บางอย่าง ซึ่งก็กล้ำกลืน
  แต่ไม่ถึงกับ"กด"

  รัฐบาลนี้ เราก็ว่าท่านดี แต่ก็มีการ"กด" และผลักดัน คำถามคือ การออกกฎหมายย้อนหลัง เอาผิด ท่านทักษิน
  เพราะ ทำโครงการต่อ ไม่ได้ ยุติธรรมแน่นะ

  ทุกอย่างที่ทำ ละลายในพริบตา จำวันที่เรา ไม่มีเงิน ไม่มีงานไม่มีอณาคต ประเทศตก ลูกหลานเปิดท้ายขายหมด
  แล้วก็ขอให้ใครบางคนมาช่วย ได้ไหม?

  ตอนนี้พระเอกตกกระป๋องเราหมดค่า ก็ดีดออก ก็แทงหลัง
  สกุลลิ้มทองกุล ท่านก็เป็นขุนน้ำขุนนางเก่า แต่พวกเราแค่
  ประชาชนฤจะสู้ได้

  ในเมื่อปัญญาชน ต้องสาละวนข้อมูลจาก ผู้จัดการ ลองถามดูซิว่าถ้าผู้จัดการ ไม่มี ฉันจะเอาข่าว เอาข้อมูล วิชาการ แบบไม่ต้องแปล มาจากไหน

  แล้วกลับกัน ลองถามสิว่า ฉันโพสด่าสนธิ ที่เว็บผู้จัดการ
  แล้วเคยติดไหม หรือต้องโพสกี่ที

  การศึกษาสอนให้คนสูง สอนให้คนคิด และติดยึดกับศักดิ์ศรีว่าเราเก่งเราแน่ เราไช่ใครขัดไม่สนไช่หรือ

  ตาสีตาสา รับตังก็มา เอาเข้าให้ลุงก็เอา แล้วลุงเชื่อเขาเหรอ อืมเขาดีนะเจริญขึ้น   แล้วถ้าไม่ไช่คนนี้ลุงจะมาไหม ไม่หรอก มาทำไมเหนื่อยก็เหนื่อย ร้อนก็ร้อน

  "ตกลงเขาใช้เงินหรือใช้ใจซื้อล่ะ"

  พยากรณ์ว่า คุณ สนธิ ลิ้ม และคุณ สุริยไสย จะกลับมานำมวลชนเพื่อ? อีกครั้ง เกิดแบบเดิมภาค2
  และ คุณสนธิ กับคุณสุริยไสย ก็ be Hero เช่นเดิมและปติเสธการเล่นการเมืองแบบเดิม (สมเป็นนักยุทธศาสตร์)
  แน่ถ้าไม่แก้ไข ประชาธิปัตย์ผงาด หรือไม่อยู่ที่ใจทุกคน

  ค.ม.ช. มาเพื่อช่วยช่วยจริงๆ แต่ตนดีหยิบมือ สุดท้าย ละลายไปกับน้ำเสียหมด ขอกำลังใจให้รัฐบาลด้วยครับ

  สรุปคือ กฎหมายฉบับนี้ เว็บบอร์ด หนังสือพิมพ์คงโดนเองหลายเว็บ โบราณท่านว่า "ขว้างงูไม่พ้นคอ"  
   
  สวัสดี


  จากคุณ : ว่าที่รต.ณัฐศิริ สิทธิสงคราม (peachsama) - [ 12 ม.ค. 50 07:49:32 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 193

  ขอบคุณมากค่ะ  เป็นความรู้ได้อีกมาก

  เพราะมีหลายคนเหมือนกัน  ที่ไม่รู้ พ.ร.บ. นี้

  อ่านและปฏิบัติตาม  จะได้รู้ทันพวกคนนิสัยไม่ดี smile

   
   


  จากคุณ : The Black Angel - [ 12 ม.ค. 50 11:04:34 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 194

  พอดีผมเพิ่งเปิดเว็บใหม่นะครับwww.nonstoppc.comช่วยๆๆเข้ากานหน่อยนะก๊าบ

  จากคุณ : mvp - [ 13 ม.ค. 50 13:36:53 A:124.121.183.202 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 195

  ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรเลย

  งงดี


  จากคุณ : มะหลา_มลาซอ (palmpada) - [ 14 ม.ค. 50 12:33:17 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 196

  กลับมาอีกครั้ง หลังจากโพสท์ #151 แล้วโดน comment ว่า "คิดมากไปหรือเปล่า"

   อยากให้คนถาม เดินออกจากบ้าน แบบลืมตา มองไปให้ทั่วๆ

   ว่า กฏหมายกี่อย่าง ที่ผู้รักษากฏหมาย ใช้เกินที่พึงทำ
   แค่อำนาจเบ็ดเสร็จ ที่เรียกว่า ใบสั่ง ในมือจราจร ยังก่อปัญหา
   
   ว่า กฏหมายบางอย่าง ออกมาโดยไม่คิด
   บนทางหลวง ขับรถเร็วเกิน 90 กม/ชม. คือ ผิดกฏหมาย

   ฯลฯ

   เพราะอะไร?
   เพราะกฏหมายเก่า ออกโดยนักกฏหมาย
   ไม่ยอมฟัง(ไม่ได้ฟัง?) เสียงประชาชน
   เพราะ"ถือว่า" ประชาชน ไม่มีความรู้ทางกฏหมายมากพอ
   (แต่ดันบังคับว่า ประชาชนทุกคน ต้องรู้กฏหมาย)

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   ร่างกฏหมายฉบับนี้
   คนที่ทำเรื่องคอมพ์ เรื่องเครือข่ายประจำ มองปราดเดียว
   ยังหาข้อว่าง ช่องโหว่ ปัญหา ผลกระทบเชิงร้าย ฯลฯ ได้มากมาย

   ทำให้น่าสงสัยว่า
   มันมาได้อย่างไร?


  จากคุณ : แมวเหมียวพุงป่อง - [ 14 ม.ค. 50 13:10:40 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 197

  ^
  ^
  ^
  อืม น่าคิดนะ


  จากคุณ : tnimnaun1 - [ 14 ม.ค. 50 17:04:36 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 198

  พวกที่ โชวร์ รูปเด็ก หรือ คลิป น่าจะโดนหนักมากกว่า นี้ เพราะอนาคต ของคนที่โดน โพส ภาพ จะเปลี่ยนไปเลย และ ทุกรูป ที่ โพสต์ลง ไป จะไม่มีเอา รูป ออกได้อีกแล้ว

  จากคุณ : ติงลี่ - [ 14 ม.ค. 50 17:12:14 A:58.147.80.35 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 199

  ดีทั้งหมดเลยครับ ประเทศไทยจงเจริญ.....ผมเพิ่งจะได้ดูเทปทอร์คโชว์ของทั่นสนธิ-ลิ้ม (แสดงที่แอลเอ เมื่อ19พย.) ดูทางเอเอสทีวีครับ เมื่อคืนนี้เองบังเอิญเปิดไปเจอพอดี
  ทั่นได้สั่งสอน ตั้งแต่ปธ.คมช.จนถึงเลขาฯ และยังเสนอแนะให้ปลดผบ.ตร.ซะอีกด้วย ดูแล้วใจหายครับ สงสารสยามประเทศจังเลย บ้านนี้เมืองนี้ถ้าขาดทั่นสนธิ-สิ้มไปซะคน คงถึงกาลวิบัติเป็นแน่แท้ แล้วจะใช้ พรบ.อะไรดีครับ......ว.2 เปลี่ยน


  จากคุณ : นายไผ่ตง - [ 14 ม.ค. 50 19:03:00 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 200

  ผมกะลังทำผิด ม.5 กะม. 10
  ม.5 คือจาแฮก ตังก์ในเกมส์ ม.10 คือเขียนโปรไวรัส
  ไปปล่อยให้พวก ที่เดลโกงผมอะ เด๋วจาไปปล่อยในร้านเน็ต ก่อน ปล่อยก็เปลี่ยน ip ก่อน  พอปล่อยเสร็จก็ เปลี่ยนคืน จาทำไรกาผมได้ ปล.เกลียดไอ้ปฏิสนธิชิ๊บและพวกโง่ๆทีโดนมันจูงจาหมูกด้วย เฮ้อ ทำซะบ้านเมืองย่อยยับ แล้วยังจาชื่นชมมันอีก หวานอมขมกลืนสิ้นดี


  จากคุณ : งึมๆ (darkmetter) - [ 15 ม.ค. 50 10:40:32 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 201

  ถ้าอ่านอย่างเดียวก้อไม่ผิดอ่ะดิ งิๆ ยังมีช่องโหว่อยู่

  จากคุณ : คักๆ (mr.pct) - [ 16 ม.ค. 50 09:45:53 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 202

  ถ้าเข้า net เพียงเพื่อหาสาระ
  ประโยชน์ ความรู้ ความบันเทิง
  ก็คิดว่าไม่ต้องกลัวจะโดนข้อหาอะไร


  จากคุณ : wkwings (nza) - [ 16 ม.ค. 50 09:51:49 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 203

  อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการออกกฎหมายฉบับนี้ค่ะ หาดูได้จากไหน
  อยากรู้มานานแล้ว ว่ากฎหมายพวกนี้ อยู่ๆผุดขึ้นมาจากใคร คณะกรรมการมีใครได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง

  ที่แย่กว่านั้นคือกระทรวง ict ที่มาบลอกเว็บคนอื่นเนี่ย มีสิทธิอะไรเอ่ย บางเว็บไม่โป๊ก็บลอก ตลกดี คนคิดกฎของ ICT ก็อยากเห็นหน้าอยากรู้จักชื่อเหมือนกัน ว่าต้นคิดคือใคร

  ถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาจริงๆ คู่แข่งทางการตลาดไม่แกล้งกันเป็นรายวันเหรอคะเนี่ย ตรวจสอบได้ไม่ว่า ถ้าไม่ผิดไม่กลัว แต่ทางการจะชดเชยให้เหรอคะ มีการบังคับให้บอกรหัส แล้วบัตรเครดิตออนไลน์ เอาด้วยรึเปล่าเนี่ย


  จากคุณ : RinnaTheCat - [ 16 ม.ค. 50 11:52:02 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 204

  ยาวมากๆ ...
  ถ้าร่าง พรบ.นี้ประกาศใช้ ก็จะไม่ต่างกับ พรบ.การพิมพ์นะครับ
  โดยเฉพาะมาตรา 13 ในส่วนที่ว่า
  1. กระจายข่าวลือที่เป็นเท็จ ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก เช่น บอกว่ายุงเป็นพาหะของโรคเอดส์
  2. เขียนเนื้อหาที่เป็นความผิดด้านความมั่นคงตามที่กำหนดในกฎหมายอาญา

  สองข้อนี้ ตัดสินได้ยากว่าจะมีบรรทัดฐานอะไรกำหนดว่าเป็นเท็จ หรือคุกคามความมั่นคง
  เช่น ถ้าเป็นเว็บทหาร(สมมุติ)มีเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคง อาทื การระบุถึงผู้ต้องสงสัยว่าก่อความไม่สงบ ฯลฯ
  ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่มีการระบุข้อมูลใต้ดิน(ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ หรือปกปิดไว้)
  ถ้าเป็ฯเว็บไซต์ที่แสดงทรรศนะที่ไม่ตรงกับรัฐบาล วิพากย์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเป็นธรรม หรือในทางกลับกัน
  เป็นต้น

  มาตรา 6นั้น จะครอบคลุมถึงการหาช่องโหว่ของระบบ แล้วแจ้งให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นั้นทราบ หรือไม่

  และที่สำคัญ ร่าง พรบ.ฉบับนี้ยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชน แทนที่จะให้ตำรวจเป็นผู้เชี่ยวชาญ
  หากฝ่ายตำรวจทหาร(หรือเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษ)จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ จะมีมาตรการอะไรรองรับ
  มีวิธีการตรวจสอบจนแน่ใจว่ากระทำผิดหรือไม่

  แต่ผมว่า ร่าง พรบ.ฉบับนี้ยังไม่ควรประกาศใช้ตอนนี้ จนกว่าจะมีการแก้ไขให้มีความยืดหยุ่น ระบุขอบเขตชัดเจน และไม่ทำให้ประชาชนรู้สึกถูกปิดกั้นครับ
  และถ้าให้ดี ควรยกเลิกคำสั่ง คปค.ฉบับที่ 5 ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับผม
  (นอกเหนือจากที่ยกเลิกประกาศ คปค.ฉบับที่ 7 และเรื่องการควบคุมราคา)
  ป.ล. อย่าลากไปเกี่ยวกับการเมืองนะจ๊ะ


  จากคุณ : ศรีปิงเวียง - [ 16 ม.ค. 50 17:53:53 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 205

  เห็นด้วยกับ คห. 196 คุณแมวเหมียวพุงป่อง
  กฎหมายทุกวันนี้ ยากที่เราจะแย้งได้ว่าไม่ผิด
  โดยเฉพาะเรื่องจราจรเนี่ย ถามหน่อยว่า ถ้าตำรวจบอกผิด
  เราจะเถียงอะไรได้??


  จากคุณ : maquidkzy - [ 18 ม.ค. 50 12:24:35 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 206

  ตัวอย่างชัดเจน เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง

   องค์กรขนาดใหญ่องค์กรหนึ่ง ... เครื่องลูกข่ายเป็นพันๆเครื่อง

   พนักงานองค์กรคนหนึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอมพ์ สายหนึ่ง ... ได้ไปดูงานต่างประเทศ  security  เพื่อกลับมา"ปรับปรุงระบบให้แกร่งขึ้น"
   เมื่อไปดูงาน ก็ต้องได้ของที่ระลึกมามากมาย รวมทั้ง CD ข้อมูล และ flash drive ที่บรรจุข้อมูล เพื่อ"นำกลับมาพิจารณา" (flash drive ตอนนั้น แพงมาก ... 256 MB ราคาเกือบครึ่งหมื่น)

   เมื่อกลับมา ก็เสียบ flash drive นั้นเข้าไป ... nimdA worm หลุดออกมา ทำให้องค์กรทั้งองค์กร เสียหายยับเยิน และพังกระจาย ยาวไปถึง ISP

   กว่าจะึค้นหา พิสูจน์ได้ว่า worm นั้น ไม่ใช่พนักงานคนนั้น เขียนขึ้นมาเอง ... ก็แทบหมดอนาคตไปเหมือนกัน

   และถึงพิสูจน์ได้ .. กฏหมาย จะว่าอย่างไร?

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   กฏหมายฉบับนี้ ไม่ได้คำนึงถึงเรื่อง security ใหม่ๆ ที่เป็น social engineering หรือ  slave/relay เลย
   ไม่ได้คิดด้วยว่า แม้ server/application จะเป็นของไทย/คนไทย แต่ physical server นั้น สามารถอยู่เมืองนอกเมืองนา ... เป็น jumping board ให้ชาวบ้านได้

   โลกมันหมุนเร็ว กว่านักกฏหมาย ที่ต้องท่องตำรา ป.อาญา 2490 จะนึกถึงทัน sad

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   โลกมันหมุนเร็ว
   ธุึรกิจ ธุรกรรม งานต่างๆ ฯลฯ ทำกันด้วยความเร็วแสง วัดด้วยหน่วยเวลาเป็นนาโนวินาที วัดระยะทางกันด้วย time zone

   กฏหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอีเล็คโทรนิคส์ต้องมี

   เพื่อป้องกันอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในโลกเสมือน ไม่ให้มีผลกระทบต่อโลกความจริง

   คำถาม คำถาม คำถาม คำถาม คำถาม คำถาม คำถาม คำถาม
   question question question question question question

   แต่การออกกฏหมายเพื่อป้องกัน ... จะทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนหรือเปล่าquestion
   กฏหมายฉบับนี้ แก้ปัญหาที่จะมีในมาตราต่างๆได้ 100% หรือเปล่า question
   มาตราต่างๆ จะก่อปัญหาตามมาหรือเปล่า question

   หากมีปัญหา สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีหรือเปล่า question  มีกลไกใดๆ ที่จะปรับปรุงกฏหมายฉบับนี้ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง question

   อย่าลืมว่า การเปลี่ยนแปลงข้อกฏหมาย ใช้เวลาเป็นปี ต้องผ่านการพิจารณาจากสภาฯ หลายครั้งหลายหน
   แต่ระบบคอมพิวเตอร์ มันมีการเปลี่ยนแปลง นับเป็นวัน ชั่วโมง หรือ แม้แต่นาที
   หลายอย่างๆ เปลี่ยนแปลงระดับนวัตกรรม พลิืกหน้ามือเป็นหลังมือ

   จาก CD เพลง เป็น MP3
   จาก CD หนัง เป็น DVD
   จาก diskette ความจุสูงมาก (1.4MB) เป็น flash drive 2 GB
   จาก total trust network เป็น offensive isolation
   จาก single computer เป็น grid computing
   จากความเร็ว 9.6k ผ่านโทรศัพท์บ้าน เป็น 2 Mbps ผ่านมือถือ
   
   ฯลฯ

   กฏหมายฉบับนี้ รับมือพวกนี้ ได้หรือไม่?

  แก้ไขเมื่อ 20 ม.ค. 50 16:10:24

  จากคุณ : แมวเหมียวพุงป่อง - [ 20 ม.ค. 50 15:57:57 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 207

  http://www.khaosokgreenvalley.com

  จากคุณ : admin - [ 20 ม.ค. 50 16:51:34 A:125.24.131.191 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 208

  มันยาวมาไปหน่อย...เติมท้ายละกันนะครับ ไม่รู้ใครเติมแล้วบ้างนะครับ  จากมาตรา 13 ข้อ
  * กระจายข่าวลือที่เป็นเท็จ ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก เช่น บอกว่ายุงเป็นพาหะของโรคเอดส์

  ให้เพิ่มเติมว่า ........."เว้นแต่จะกระทำไปเพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยสุจริตใจ หรือมีแนวทางการป้องกันอันสมควรแก่เหตุอันตรายดังกล่าว หรือมีการอ้างอิงหลักฐาน หรือบทความ หรือประกาศ หรือมีบุคคลอ้างอิง โดยผู้กระจายข่าวมิได้เป็นต้นตอของข่าวนั้น หากความผิดนั้นกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา"

  ข้อ... เขียนเนื้อหาที่เป็นความผิดด้านความมั่นคงตามที่กำหนดในกฎหมายอาญา

  เพิ่มเติมว่า

  "เว้นแต่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นปกติตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้มีเจตนาเพื่อปลุกระดม ก่อกวน สร้างความวุ่นวายแตกแยก และเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะในเวทีแสดงความคิดเห็นทางอินเตอร์เน็ต

  หากความผิดนั้นกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา"


  เติมอีกข้อ
  "การแก้ไข การลบ การปกปิดข้อมูล การระงับการสื่อสาร การระงับการแสดงความคิดเห็น โดยปกติตามสิทธิพื้นฐานของประชาชนทั่วไป โดยไม่แจ้งความจำเป็นและเหตุผลอันสมควรแก่บุคคลอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  หากความผิดนั้นกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา"


  จากคุณ : Go2Better (Go2Better) - [ 21 ม.ค. 50 05:43:14 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 209

  สงสัยจะทำได้ยากกระมัง....เฮ้อ!!!!

  จากคุณ : ฟ้าเดียวดาย - [ 21 ม.ค. 50 19:59:18 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 210

  หุหุ

  จากคุณ : Spybaby (SpyBaby1) - [ 24 ม.ค. 50 21:17:08 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 211

  จะเอากฏหมายมาบังคับผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับ
  เพราะคนทุกคนก็ต้องอยู่ใต้กฏเกณฑ์และยอมรับกฏเกณฑ์อยู่แล้ว
  ผมมีคำถามว่าใครบ้างที่จะสามารถฉีกกฏทั้งหมดนี้ทิ้งได้ครับ
  ใครที่ใช้อาวุธบังคับและละเมิดกฏทุกอย่าง
  และจะป้องกันแก้ไขได้อย่างไร

  ผมสมมุติว่าทหารลักลอบดักหรือเจาะข้อมูล แบบนี้ละเมิดกฏหมายไหมครับ
  เมื่อโดนจับได้ ทหารทำการรัฐประหารยึดอำนาจ ฉีกกฏหมายทิ้งอีก
  แบบนี้กฏหมายที่มีอยู่มีประโยชน์ตรงไหนครับ
  หรือจะใช้เพียงบังคับประชาชนมือเปล่าเท่านั้น

  ตราบใดที่สามัญสำนึกและความรับผิดชอบของคนบางคนยังไม่เป็นผู้ใหญ่มากพอ กฏอะไรก็ไม่มีประโยชน์เยี่ยงชนชาติที่มีความเป็นอารยะได้หรอกครับ


  จากคุณ : มังกรพิษลึก - [ 25 ม.ค. 50 09:15:55 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 212

  สื่ออินเตอร์เน็ต ควรให้ความเป็นส่วนตัวบ้าง ในการเก็บข้อมูล ที่มิได้เป็นการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชน
  ดังนั้น ที่ว่าไม่ลบออกไปทันที แล้วลงโทษนั้น มันเกินไปนะ น่าจะดูว่านำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไรมากกว่า


  จากคุณ : ??? (lekzone) - [ 25 ม.ค. 50 11:29:59 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 213

  Forward mail เป็นเรื่องส่วนตัวนะ ไม่น่าเอาไปเกี่ยว
  แต่น่าจับ คนปล่อย spam มากกว่า


  จากคุณ : Evil_Girl (Evil_Girl) - [ 26 ม.ค. 50 17:04:09 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 215

  คุณคิดว่า สังคมที่เราอยู่นี้มีความเท่าเทียมเหรอ
  ยิ่งคิดยิ่งเครียด ใช้ชีวิตให้มัีความสุข ไม่เดือดร้อนใครดีกว่า ที่จะมาคิดว่าอันนั้นไม่ถูกอันนี้ไม่ดี ปลงเถอะ


  จากคุณ : ดิว (diwjunior) - [ 28 ม.ค. 50 17:53:51 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 216

  man ... เข้ามาดู

  จากคุณ : Mr. Fusion - [ 1 ก.พ. 50 00:15:39 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 217

  ตามเข้ามาดู พูดตามตรงไม่เห็นด้วยอย่างแรง

  เพราะเป็น เปิดโอกาสให้มีการ รีดไถกันจะจะ
  (เจอมาแล้ว ...หลายรอบด้วย)
  +++++ดิฉันไม่ชอบคนมาไถเงิน ไม่ว่าจะตำรวจจริง ตำรวจปลอม หรือ ผีเปรต ที่ไหนก็ตาม เพราะเจอแกล้งมาแล้ว ++++

  มีคน เอากระทู้ ขายอุปกรณ์ ของเทียม กระจู๋เทียม โจ๊ะเทียมมาโพส ในเวบบอรด์ของดิฉัน แล้ว ดิฉัน ไมได้เข้ามาดูแล นานแล้ว เพราะมัน เป็นเวบเล็กๆ

  ปรากฏว่า มีคนโทรมา(สงสัยค้นเบอร์จากเวบสมัครงาน)
  เขาบอกว่าสนใจสินค้าหลายตัว อยากจะซื้อ ดิฉันก็งง เลย

  ถามไปว่า - ทำไมเหรอคะ คุณหมายถึงอะไรคะ

  คุณจะ ขายของเทียมให้ดินเหรอคะ ดิฉันไม่เข้าใจ

  ไปๆมาๆ มันก็บอกว่า มันเป็น ตำรวจ มาตามตรวจของผิดกม แต่ดิฉันก็ ดันไปพูดว่า

  ที่เมืองนอก ขายกันเกลื่อนเลย แถมปลอดภัยดีด้วย ไม่เสื่ยงติดเอดส์ ทำไมต้องไปจับเขาด้วย

  ไปๆมาๆ คุยกันไม่รู้เรื่องมัน หายไปเลยดิฉันก็ต้องตามลบ
  พวกโพสขายของผิด กม. ถึงจะเข้าใจพวกนี้แต่ก็ปล่อยไว้ไม่ได้ เพราะเราจะซวยไปด้วย

  แล้ว ก็เจออีกครั้ง เวบของหมอเส็ง เขารับสมัครสมาชิกฟรี ดิฉันก็ไป สมัครแล้ว พยายามหาลูกโซ่ต่อจากตัวเองแล้ว เอาเวบของทางบริษัทไป โพส ให้คนมาสมัครต่อจากดิฉัน รายนี้แสบมาก

  ปลอมเข้ามาคุยทาง msn นะคะ แล้ว พูดจาไม่น่ารักเลย
  ตอนแรกคิดว่าเขาสนใจ แต่คำพูดดุเดือดมาก พยายามขอเบอร์ใหญ่เลย แล้วก็ พูดไม่รู้เรื่อง หาว่า หมอเส็งไม่มี อย หาว่าดิฉัน ขายสินค้าผิดกม ไม่มี อย แล้วก็ หลอกลวง เวรกรรม ตอนนั้นโมโหเลยบอกไปว่า

  เวบหน่ะของ บริษํท ไม่เชื่อก็ โทรไปตามเบอร์เลยนะคะ
  ไม่ใช่ โทรไปแล้ว ไม่มีคนรับ แล้วแอดมารีดไถคนโพส เขาบอกว่าเป็นตำรวจ มาตามสืบจับ โดยการสุ่ม

  ดิฉันก็ เงียบ แล้วบอกไปว่า หมอเส็งเป็น ขายตรงนะคะ
  มันก็เถียงใหญ่เลย แถมรีดไถอีกนะ ถามใหญ่เลยว่ามีเงินเท่าไหร่ ทำงานอะไร เสียงยังเด็กอยู่เลย อายุเท่าไหร่
  ทำไม เสียงวิทยุดังจัง หนีเทื่ยวกลางคืนเหรอ
  สินค้ามี อย เปล่า

  ดิฉันก็บอกว่า ในร้าน ขายยา ก็มีขายนะค แต่คนหล่ะสูตรกับของขายตรง
  มันก็ ขู่อีก ทำเอา งง เลยอะไรของมันหว่ะ
  ดิฉัน โมโหเลยบอกไปว่า

  หมอเส็ง เป็นขายตรง เขาขายมานานแล้วไปถามใครก็ได้นะคะ ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามร้านขายยา
  ดิฉัน ไม่เด็กแล้ว gu อยู่กับผัว พอดี มดลูกไม่ดีเลยซื้อมาทาน ก็พึ่งสมัคร ก็อยากแนะนำให้คนสมัครต่อจากเรา
  เงินไม่เคยได้หรอกคะเพราะ สมัครไม่ถึง5วันเลย
  เวบก็ของบริษัท เขาก็เขียนอยู่ ทำไม ไม่โทรไปหล่ะคะ
  จะมาอะไรกันคะ หลังๆ มันพูดไม่รู้เรื่อง

  ยังมีหน้ามาถาม อีกว่าถ้า ขายได้ ก็ได้เงินใช่ไหม
  บ้ามาก รายได้ มันไม่ถึง ขายก็ยาก ส่วนใหญ่เขาสมัครต่อๆ กันแล้ว ซื้อราคาที่ลดทั้งน้านแหล่ะ ขายไม่ได้เลยแต่คนสมัครต่อหน่ะมี

  ไม่เข้าใจทำไม คนสมัยนี้มันเลวขนาดนี้

  พูดจา แย่มาก ขู่จน งง ถามแต่หล่ะอย่างเหมือนเราค้ายาเสพติด
  -คุณมีรายได้เท่าไหร่
  - คุณทำงานอะไร
  - บ้านอยู่ไหน ชื่ออะไร เลขบัญชีอะไร
  -อายุ?  +++หลังจาก กม ฉบับนี้คลอดออกมา จะมีคนซวยแบบดิฉันอีกเยอะ แล้ว อาจจะซวยหนัก ถ้าเคยโพสคลิปดารา อาจจะโดน 2 เด้ง ได้แน่ๆ++++

  ถามจริงใครมันจะ ว่างคุมเวบตัวเองได้ 24 ชั่วโมง จะกิน จะนอน จะไปเดินแรด จะทำงาน จะเข้าห้องน้ำ

  ถ้ามี คนประสงค์ร้ายเอารูป แอบถ่ายมาโพส ไม่ซวยเหรอคะ

  โทษ ก็ รุนแรง เกินไป

  เห็นแล้วใจหาย อีกหน่อย

  คงเปลื่ยนไป เล่นเวบต่างประเทศแทนหมดแล้วหล่ะ

  เพราะเบื่อ เล่นนู้นเลย

  เวบขาย SeX shop กับ ถุงยาง แปลกๆ จากต่างประเทศแล้วให้มันส่งทางไกลมาเลย ให้เงินมันไหลออกนอก ปท ให้หมดเลย

  เพราะ กม. ไทยเอื้อปย. กีดกันการค้ามากไป
  อยากจะหาซื้อที่ ปั๊มหน้าอก ดันกลายเป็นของผิดกมไป ซะฉิบ โดนจับแถมปรับแพงด้วย

  เคยมีคนเอา กระบอกปั๊มสูญญากาศ + ครีมนวด
  กับ กระบอกป๊มหน้าอก + ครีมนวด มาขายทาง
  แคตตาล๊อค ( โอ้วโหว ตำรวจจับเลยคะ )
  ทั้งๆที่ มันก็ไม่น่าจะ ผิดกม. เลยนะ
  แถม เขาขายผ่านแค๊ตตาล๊อคชื่อดัง ที่ใครๆ ก็รู้จัก แถมเสียภาษ๊แบบ ถูกกม.ด้วยนะ ( ขายไม่แพงด้วย เพราะเขาทำแบบถูกกม นำเข้ามาจากแถบจีน ราคาต่ำมาก)

  ที่ไม่เข้าใจคือ ถ้ากระบอก ปั๊ม อกเด้ง มันผิดกม แล้วทำไม ครีมนวดอกโต ถึงขายกัน เกลื่ยนไปหมด
  ในเซเว่น ก็มี ครีมนวดนมขาย

  จะบอก กม. ไทย ล้าหลังเกินไป อคติแคบ แถมคนไม่ดี ก็อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ โทรไถเงิน

  จะบอกว่าที่เมืองนอก เขาเปิดเสรี หมดแล้ว

  น่าสงสาร พวกขายอุปกรณ์ทางเซ็กส์ พวก ของเทียมต่างๆ ทั้งๆที่ไม่ได้ มีเดือดร้อนใคร แต่ก็ โดนจับ โดนไถ จนแถบจะ ฆ่าตัวตาย


  ใครอยากคุยกับดิฉันเรื่องนี้ ส่ง เมล์ MSN มาที่ lolita24@thaimail.com เลยนะคะ แล้วดิฉันจะ แอดไปเองคะ


  จากคุณ : อ้างกม.รีดไถไม่เป็นธรรมมีจิง - [ 1 ก.พ. 50 05:36:44 A:203.113.38.11 X: TicketID:133244 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 218

  ดิฉันอยากจะถาม คนที่ออก กม.คอมพิวเตอร์คะ

  ถาม - ทำไม พวกที่หากินโดยการ รับจ้างทวงหนี้(ทั้งแบบผิดกม และ อ้างว่าถูกกม) และพวกนักสืบ ทำไม ถึงไม่มีใครไป ตามจับคะหรือเพราะพวกเดียวกันคะ

  ทั้งๆที่รู้กันอยู่ว่า คนที่จะเช็คข้อมูลทางราชการได้ ก็มีแต่ ทางตำรวจ ทหาร คนในองค์กรราชการ หรือหน่วยงานที่สำคัญๆ เท่านั้น

  จุดประสงค์ที่กล่าวแบบเปิดเผย คือ เพื่อความมั่นคง ของชาติ

  แต่การกระทำ บางอย่างเหมือน ละเมิดสิทธิ์คนอื่น
  เช่น ผู้หญิงไฮโซ มาจ้าง ให้สิบ ประวัติครอบครัว คู่อริที่ริษยา อิจฉาตาร้อน แข่งดี แข่งเด่นกันมานมนาน
  ( พอรู้ก็เอาไปแฉ ในวงการไฮโซว่า + กับพวกนักข่าว ว่า ยัยคนนี้ แก้ผ้าเอาหน้ารอด จริงๆ มีแต่เปลือก กับ หนี้ ไมได้รวยแล้ว ) -- แบบนี้ไม่ถือเป็นการทำให้คนๆนั้นอับอายเหรอคะ ทั้งๆที่มันเรือ่งไม่เป็นเรือ่งแท้ๆ
  แล้วไอ้การสืบ เรื่องชู้สาว ตามสืบ เงินในบัญชีธนาคาร
  ดักฟังโทรศัพท์ ตามสืบประวัติคนว่า ต้องคดีไรมาบ้าง เคยแต่งงานยัง มันทำเพื่อชาติตรงไหนคะ?

  คนที่โดน สืบข้อมูล -- จนทำให้ครอบครัวต้องอับอาย
  เพราะ ดันไปรู้ความจิงว่า แม่ของเขาเคยโดนจับเรื่อง
  ......ขายตัวมาก่อน แบบนี้ฟ้องกลับได้ไหมคะ
  ว่า มีการเอาเรืองของเขาไปแฉ เพราะ มีการทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ที่เปิดเผยเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น

  ดิฉันเห็น บริษัท นับสืบเอกชน เปิดตัวเยอะมากๆ
  ((( รับจ้างเร่งรัดหนี้สิน ชู้สาว โอ๊ยยยละเมิดสิทธิมนุษย์ชนเกินไปเปล่าคะ )))

  ที่ต้อง ตามสืบ เรืองส่วนตัวคนอื่น


  ดิฉัน โง่คะ ใครเรียน นิติมาช่วยตอบที
  ว่าทำไม คนที่โดนสืบประวัติครอบครัว จนต้องเดินเอา ปี๊บคลุมหัว ถึง ทำอะไรไมได้เลย ได้แต่โดนรังแก


  จากคุณ : ใจเป็นกลาง ตามองไปข้างหน้า - [ 1 ก.พ. 50 05:59:08 A:203.113.38.11 X: TicketID:133244 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 219

  บ้า

  จากคุณ : คนจ้นจน - [ 2 ก.พ. 50 08:01:30 A:210.246.72.185 X: TicketID:137688 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 220

  กม.อินเตอร์เน๊ต บ้าไปแล้ว... ปรับโคตรแพง ทำไมพวกขายยาบ้า นักศึกษาทำร้ายคนจนปางตาย พิการจนถึงตาย ไม่ออกกฏหมายแรงๆออกมาบ้าง พวกที่เป็นโจรลักทรัพย์ ทำไมโทษมันยังไม่แรงขนาดนี้ ผมว่าเอาปัญหาปัจจุบันก่อนดีกว่าม้าง... อย่างพวกที่โกงกินหลอกลวงบนความทุกข์ของคนอื่นอ่ะ ทำไมไม่ออก กม.โหดๆอย่างนี้ เป็นต้นว่า พวกหลอกลวงต้มตุ๋น จำคุก 20 ปี ปรับสองแสนบาท รึว่าวัยรุ่นที่ทำร้ายผู้อื่นให้มันได้รับกรรมในคุกอย่างสาสม ปรับเยอะๆอย่างนี้บ้าง ปัญหาอินเตอร์เน็ตไม่ใช่ปัญหาอาชญากรรม แต่เป็นปัญหาสังคม แต่โทษมากกว่าอาชญากรรมเกิน 5 เท่า ซึ่งบางอย่างพิสูจน์ไม่ได้ว่าเจ้าของเวบผิดจริงหรือไม่... เป็นเพียงคนโพสที่ผิด อย่างนี้จะให้ทำไง ให้ล้าหลังใช่ไหม...

  จากคุณ : ไร้ความคิด (Jakaman) - [ 2 ก.พ. 50 17:11:51 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 221

  ตอบความคิดเห็นที่ 231

  ขอโทษจริงๆครับ พลาดไปจริงๆ วันนั้นพยายามแล้วมันไม่ขึ้น เลยเข้าใจไปเอง


  แก้ไขเมื่อ 14 ก.พ. 50 03:48:14

  จากคุณ : ThumbSucker Boy - [ 3 ก.พ. 50 10:54:22 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 222

  ใน wiki nectec ขึ้นว่าผ่าน สคก แล้วนิครับ ^^"
  ว่าแต่ พรบฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงเยาวชนรึเปล่า?


  จากคุณ : Rob G - [ 3 ก.พ. 50 17:53:39 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 223

  สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยท้วง ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจเจ้าพนักงานมากเกิน
  สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยท้วง ร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจเจ้าพนักงานมากเกิน โดย ผู้จัดการออนไลน์ 15 พฤศจิกายน 2549 17:00 น.
  สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยร่วมกับสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ... เนื่องจากพบว่าร่างพ.ร.บ.ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ ส.น.ช. ในวันนี้ (15 พ.ย.) หลายมาตรามีช่องโหว่ เช่นการให้อำนาจเจ้าพนักงานมากเกินไป และการเปิดช่องโหว่ให้ผู้กระทำผิดตัวจริงไม่ต้องรับโทษ

  วันนี้ (15 พ.ย.) เวลา 10.00 น. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยได้ส่งตัวแทนเข้าไปยื่นเรื่องแก่คณะกรรมาธิการวิสามัญรับเรื่องราวร้องทุกข์ ส.น.ช. เพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ... ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณา ส.น.ช. โดยได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ... ฉบับคู่ขนานที่สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย นักวิชาการและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันยกร่างขึ้นต่อ ส.น.ช. เพื่อพิจารณาและผลักดันให้ออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

  สาระสำคัญที่สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยมองว่าร่างที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของ ส.น.ช. จำเป็นต้องแก้ไขมี 5 จุดคือ การให้อำนาจบังคับใช้กฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่มากเกินไป การเปิดช่องโหว่ให้ผู้กระทำผิดตัวจริงไม่ต้องรับโทษ ฐานความผิดซ้ำซ้อนกับคดีอาญา ถ้อยคำในบทบัญญัติไม่ชัดเจนและไม่รัดกุม ระยะเวลาในการบังคับใช้กฏหมายไม่เหมาะสม

  "มาตรา 16 ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรี ยึดและอายัดระบบคอมพิวเตอร์ไว้ได้สูงสุดสามสิบวัน เพียงเพราะมี"เหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิด" โดยไม่ต้องขอหมายศาล" สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยระบุในแถลงการณ์ ถึงการให้อำนาจเจ้าพนักงานมากเกินไป

  สำหรับช่องโหว่ของพ.ร.บ.ที่ผู้กระทำผิดตัวจริงอาจไม่ต้องรับโทษ เนื่องจากมาตรา 23 ระบุว่าให้ยกเว้นโทษเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่กระทำความผิด หากข้อมูลนั้นถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามหรือสาธารณะชนโดยเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

  ประเด็นฐานความผิดซ้ำซ้อนนั้น สมาคมระบุว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่ดีเช่นเดียวกับกฏหมายอาญา โดยเฉพาะความผิดฐานละเมิด โดยในมาตรา 3, 5 และ 6 ยังมีปัญหาเรื่องการใช้ถ้อยคำไม่ชัดเจนและไม่รัดกุม ขณะที่ระยะเวลาบังคับใช้กฏหมาย ซึ่งพ.ร.บ.กำหนดไว้ที่ 180 วันทางสมาคมมองว่าผู้ให้บริการจำนวนมากจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ได้ทัน

  Company Related Links :
  สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย


  จากคุณ : คนเล่นเนทคนหนึ่ง - [ 4 ก.พ. 50 16:56:49 A:58.10.12.21 X: TicketID:137859 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 224

  อ่านแล้วรู้สึกเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่รักษากฏหมายฉบับนี้เหลือเกิน คงจะทำงานหนักมาก ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกัน น่าสงสาร สภาพไม่ต่างจากครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น่าเห็นใจ

  จากคุณ : ก๊ากกกก (Tomkung) - [ 4 ก.พ. 50 18:36:54 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 225

  มาตรา _ห้า ควรเพิ่มโทษให้มากกว่านี้ เช่นจำคุกสองปีขึ้นไป ปรับหนึ่งแสนถึงห้าล้านบาท
  และทำจริงๆด้วย


  จากคุณ : ประชาชน - [ 5 ก.พ. 50 14:41:33 A:202.139.223.18 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 226

  กฏหมายสำหรับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เลยน่ะเนี้ย

  จากคุณ : Alien From Mars - [ 5 ก.พ. 50 16:48:13 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 227

  มาตรา 15 ใส่ภาพตัดต่อลงในเว็บ ทำให้คนอื่นเสียหาย จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท สามารถยอมความได้
  -*- เสียหายกว่าด้านบนอีก ทำไมปรับน้อยกว่าอ่ะ ถ้าตัดหน้าเพื่อนเอาโพสกันเล่นๆในบลอกล่ะ ซวยไหมเนี่ย


  จากคุณ : หนอนคอม - [ 7 ก.พ. 50 12:29:08 A:203.155.9.153 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 228

  "เนื้อหาลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นภาพ ข้อเขียน คลิป ฯลฯ "


  ผมว่าข้อนี้มีปัญหามากเลยนะ  มันต้องมีข้อพิพาทใหญ่โตตามมาแน่ๆ ในเรื่องของการจับกุม
  เอาง่ายๆเลย ขนาดการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ไทย ยังมีปัญหากันเลย ทั้งนี้เพราะมุมมอง และมาตรฐานของแต่ละคนไม่ทเกน

  กฎหมายก็เขียนไม่ชัดเจนเอามากๆ และไม่มีทางที่จะทำให้ชัดเจนได้ด้วย


  จากคุณ : KCrazy16 - [ 7 ก.พ. 50 20:30:48 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 229

  เรื่อง: ช่วยลูกสาวผมด้วยครับ ด่วนมากครับ!!
  ก่อนจะลบเมล์นี้ทิ้ง ช่วยส่งต่อไปเรื่อย ๆ ก่อนนะ ทำบุญครับ
  บุญลือ ติยาภรณ์ เป็นการทำบุญ 1 ชีวิต
  เรียน ผู้ใจบุญทุกท่าน โปรดช่วยลูกสาวผมด้วยเถิดครับ
  ส่งต่อ เป็นการทำบุญ 1 ชีวิต

  นันทิยาได้โทรไปสอบถามคุณพ่อของน้องเกศรินทร์
  เพราะเห็น e-mail นี้เยอะมากเลยคิดว่าน่าจะหาผู้บริจาคได้แล้ว
  จะได้ไม่ forward ต่อแต่ปรากฏว่าคุณพ่อของน้องเค้าบอกว่า
  ยังไม่มีผู้บริจาคคนไหนมี HLA ตรงกับน้องเค้าเลยยังหาอยู่ เลย
  ช่วยกระจายต่อค่ะ.....ช่วยส่งต่อด้วยนะคะแต่ถ้าสามารถไปบริจาค
  ได้ ก็เชิญนะคะ
  ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเลือดเพียงน้อยนิดของเรา
  สามารถช่วยชีวิตอีกหนึ่งชีวิตได้ค่ะ
  ผู้ที่อ่านข้อความนี้ท่านใดมีจิตกุศลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่วัย
  ของเธอแค่
  17 ปี กำลังเผชิญกับโรคร้าย Leukemia มะเร็งในเม็ดเลือดขาว
  คือน.ส.เกศรินทร์สุวรรณโน
  ต้องขาดเรียนเป็นเวลานานเพราะต้องรักษาตัวอยู่ขณะนี้ที่ร.พ
  จุฬาโดยฉีดเคมีบำบัดหรืออาจตลอดชีวิต
  และเธอกำลังรอรับการบริจาคโลหิตเพื่อปลูกถ่ายไขกระดูก
  ตัวเธอเลือดกรุ๊ป B
  ซึ่งผู้ที่สามารถบริจาคเลือดได้ต้องผ่านการบริจาคเลือดแล้วถึง
  2 ครั้งที่สภากาชาดไทย

  ผู้บริจาคต้องมีร่างกายสมบูรณแข็งแรงไม่มีโรคติดเชื้อร้ายแรง
  ลักษณะเนื้อเยื่อ HLA
  ตรงกับผู้ป่วยถึงจะรับการบริจาคได้ซึ่งยากมากที่จะหาผู้บริจาคที่มี
  เนื้อเยื่อตรงกันจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีน้ำใจละจิตเมตตาจะ
  บอกกล่าวต่อๆกันก็ได้นะคะ ผู้ป่วยรายนี้กำลังรอชีวิตใหม่จากพวกคุณอยู่
  สามารถ
  บริจาคโลหิตได้ที่สภากาชาดไทย
  TEL 02-7149124 กด 1 ( ด.ต.สมพร สุวรรณโน : บิดา)
  กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
  ชั้นม. 4 ได้รับแล้ว ส่งต่อกับไปเยอะๆนะค๊ะ
  ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะ
  เรามาช่วยโพสให้แล้วน้า เรากรุ๊บไม่ตรงกันอ่ะน้ะคงช่วยได้คือโพส

  ช่วยกันหน่อยน้ะ...เรื่องจริง


  จากคุณ : .. (S-CnG) - [ 10 ก.พ. 50 20:26:14 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 230

  ...

  จากคุณ : S-CnG - [ 10 ก.พ. 50 21:13:21 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 231

  คห 221ผมลองเสิร์ช คำว่า สิทธิมนุษยชนแล้ว เจอห้าหมื่นกว่ารายการ คุณเล่นปล่อยข่าวอันเป็นเท็จ ตาม พรบ ใหม่นี่มีความผิดมั้ย อิ อิ

  จากคุณ : ปังตอ - [ 11 ก.พ. 50 02:05:15 A:203.146.63.187 X: TicketID:131937 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 232

  แล้วมีวิธีตรวจสอบหาผู้กระทำผิดที่แท้จริงได้จริงเหรอ
  แน่ใจได้อย่างไรว่า ไม่ใช่ แพะ
  ทุกคดีจำเป็นต้องมีโจทย์ไหม


  จากคุณ : Faker - [ 12 ก.พ. 50 18:21:58 A:125.26.35.88 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 233

  อันที่จริงน่าจะจัดการพวกหนังสือพิมพ์พวกโทรทัศน์ก่อนนะเห็นมั่วประจำอ่ะไม่เห็นจะทำไรกันเลย


  ปล.ปล่อยบอทเกมจะโดนจับไหมเนี๊ย

  แก้ไขเมื่อ 12 ก.พ. 50 23:55:48

  จากคุณ : Silent Bomber ZERO - [ 12 ก.พ. 50 23:54:30 ]

   
   

  ความคิดเห็นที่ 234

  ----------------------------- เมื่อก่อนสักปี2004 msn Hotmail ผมถูกhackไปโดยคนที่ไม่รู้จัมาก่อนมันได้hackทหืเพื่อนไปก่อนแล้วแอบอ้างมาคุยกับผม (คงมีความชำนาญมากอาจจะปล่อยโทรจันไวรัสระหว่างคุยทาง msn) และมันเอารายชื่อทุกๆคนมีทั้งเพื่อน/พี่/และลูกค้า ไปด่าทั่วให้เสียหายและเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดในอีเมล์ได้ อ่านเมล์ทุกอย่างมาเย้ยหยันอีกต่างหาก จะลบจะส่งเมล์มันทำได้หมด ..โปรแกรม Antivirus ดังๆ ในเครื่องก็ลงมากมายupdateตลอด ยังทำอะไรไม่ได้เลยไม่เลยย เพ่ คิดดู

  ..................................... ขนาดนี้ ICT ยังไม่มีปัญญาตามตัวได้เลย

  ................ แต่เพื่อนผมคนนี้ที่โดนhack MSN ก่อนหน้ามันก็แจ้งความไปแล้วด้วยตัวเองถึงโรงพักและถึงกับโทรคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาชญากรรมทางอินเตอร์เนต เพราะมันhack MSN เจ้านายเก่าผมไปด้วย (พวกคุณเชื่อมั๊ยมันกล้ามากและทำได้อย่างที่ต้องการ)

  .................... คำแนะนำที่ทางเจ้าหน้าเกี่ยวข้องบอก เพื่อนผม และเพื่อนคนนี้ก็มาเล่าให้ผมฟังอีกทีก็คือ ต้องนัดเจอตัวหรือใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อให้นัดเจอตัวเป็นๆให้ได้ ถึงจะเอาผิดได้ และอีกอย่างบุคคลากรของรัฐก็มีไม่พอและไม่พร้อมด้วยทั้งหลายๆๆๆอย่างครับ

  ...................... เอ่อ แต่เรื่องมันนานผ่านไปแล้วหลายปีก็ ช่างมันแหละ ป่านนี้ก็ลืมกันหมดแล้ว ..เพราะยังไงก็ไม่สามารถเอาตัวมาได้อยู่ดี ...... ICT ทำได้แค่นี้เองหรอ?


  ............. ดูหนังสืบสวนของ ฝรั่งแล้วมันก็ เจ็บใจทุกที ทำไมประเทศเราทำไม่ได้อย่างแบบฝรั่งเค้า ..เอ่อทำใจอ่ะ


  จากคุณ : เรื่องของเรื่อง (postit1) - [ 13 ก.พ. 50 00:59:11 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 235

  เขียนมายืดยาว ทำให้ได้แล้วกัน
  อย่ามางี่เง่า block นู่น block นี่อีกหล่ะ
  สมอง


  จากคุณ : PikaJung - [ 13 ก.พ. 50 16:17:53 A:10.55.58.40 X:202.12.97.114 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 236

  มาตรา 16 ลองได้อนุญาติให้เข้าระบบได้ คัดลอกข้อมูลได้ ถอดระหัสได้ ก็ไม่ไหวแล้วละครับ สิทธิส่วนบุคคลอยู่ที่ไหน ถึงเป็นเจ้าหน้าที่ก็เถอะ เราก็ไม่อยากให้มารู้เรื่องส่วนตัวของเราหรอก ใครดูหนังเรื่อง Enemy of The State บ้าง อยากให้เป็นแบบนั้น ก็ออกกันมาเถอะกฏหมายที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลน่ะ อีกหน่อย อย่าว่าแต่จะเข้ามาดูข้อมูลบนเครื่องของเราเลย อาจถึงกับมาติดกล้องในห้องน้ำ ห้องนอนเราเลยก็ได้ ด้วยแค่ว่า "สงสัย"

  จากคุณ : wiseman - [ 14 ก.พ. 50 11:24:21 A:58.8.34.246 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 237

  จากการเล่น Net มาพอควร  สรุปได้ว่าจับยากครับ ที่จริงน่าจะจับไม่ได้เลยนะ เพราะ Internet เมืองไทยมะใช่ระบบลงทะเบียน IP เจ้าของตายตัว + ของแบบนี้ดิ้นได้ 108 - 1009 งีบ เทคโนโลยีมันครองโลก ตามที่ คห.234 กล่าวไม่จับจะจะยังไงก็ไม่มีทางได้

  จากคุณ : iddyu - [ 14 ก.พ. 50 22:37:03 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 238

  ถ้าเป็นเวบของต่างชาติล่ะ
  จะเอาผิดเค้าไหม
  ถึงแม้เวบไทยจะห้ามโน้นห้ามนี่ ห้ามสารพัด
  แต่อย่าลืมว่า Internet ไม่มีพรมแดน
  เอาง่ายๆ ภาพตัดต่อ หรือภาพลามกอนาจารอ่ะนะ
  ถ้ามีคนเอาไปโพสไว้ที่เว็บของต่างประเทศล่ะ จะทำไง ?

  ถ้ามันเป็นแค่รายการทีวี หรือหนังสือที่ไทยทำไทยใช้ไทยดู
  มันก็อาจจะแก้ได้ แต่ Internet ไม่มีทางถ้าคนมันจะทำอ่ะนะ
  เว็บไทยไม่ได้ โน่นเว็บต่างประเทศถมเถไป....จะทำไงล่ะทีนี้
  แก้ไม่ได้หรอก ล้อมไว้งั้นแหละ ให้ดูดี


  จากคุณ : kook - [ 15 ก.พ. 50 16:56:31 A:192.168.1.14 X:210.86.147.116 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 239

  ทีขี่มอไซ ไม่มีใบขับขี่ ตำำรวจยึดรถซะงั้น ทั้งๆที่ไม่ได้ไปขโมยมาขี่ซักหน่อย โดยหลักกฎหมายจะยึดไม่ได้ด้วย แต่พี่แก่ก็ยังยึด เฉยเลย (เจ้านาย)

  จากคุณ : Zapgod - [ 15 ก.พ. 50 18:05:47 ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 240

  ตาลายเล่น net กันต่อเถอะ

  จากคุณ : ่ja - [ 17 ก.พ. 50 23:09:19 A:203.146.63.187 X: ]
   
   

  ความคิดเห็นที่ 241

  ผมอยากทราบว่าถ้าคุรออกกฎหมายนี้แล้วมันจะได้ผลหรือ ในทางปฏิบัติผมว่าเป้นไปไม่ได้เลบครับ อย่าหวังเลย

  จากคุณ : op - [ 19 ก.พ. 50 14:59:04 A:202.29.50.247 X: ]
   
     กระทู้ยอดนิยม

  [กติกามารยาท] [Help & FAQ
  ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
  ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

  ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
  (gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

  วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
  (ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

  แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

    : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
   
  (ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
   
   

  ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป  Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom