◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ค่าส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร

  ตอนนี้เริ่มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าส่วนกลางขึ้นมาแล้ว เนื่องจากเห็นการปฏิบัติที่ต่างกันในแต่ละหมู่บ้าน เท่าที่เห็นตอนนี้มี 3 รูปแบบ จากหมู่บ้านชื่อดังทั้ง 3 แห่ง ทั้ง 3 แห่ง เก็บเงินค่าส่วนกลางจากลูกบ้านล่วงหน้า 3-5 ปี แล้วแต่โครงการ

  แบบแรก โครงการจ่ายเงินให้ในส่วนที่ยังขายไม่หมดในแต่ละเดือน (จะค่อยๆ ลดลง จนไม่ต้องจ่าย เมื่อขายและโอนบ้านครบหมดแล้ว) และหักเงินในส่วนที่ลูกบ้านแต่ละหลังจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นค่าใช้จ่ายในหมู่บ้านแต่ละเดือนนับตั้งแต่วันโอนบ้าน พอจะจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร ก็จะโอนเงินที่เหลือเท่าที่มีอยู่ให้กับนิติบุคคลบ้านจัดสรร

  แบบที่สอง โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการจนมีการโอนให้นิติบุคคลบ้านจัดสรรแล้ว ก็จะโอนเงินที่เก็บล่วงหน้าทั้งหมดให้กรรมการหมู่บ้านฯ บริหารต่อไป อันนี้เงินที่มาก็จะเป็นเงินทั้งหมดที่เก็บล่วงหน้า ไม่มีการหักอะไรทั้งสิ้น

  แบบที่สาม โครงการเอาเงินของลูกค้าในแต่ละหลังที่ได้จ่ายไว้ หักออกไปในแต่ละเดือนเลย โดยจ่ายสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด (กรณีเงินส่วนกลางที่หักออกมาเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละหลังในแต่ละเดือนไม่พอ เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100,000 บาท มีลูกบ้านโอนแล้ว 10 หลัง สมมติค่าใช้จ่ายต่อเดือนของแต่ละหลัง 1,000 บาท โครงการก็จะจ่ายเพิ่มให้ 90,000 บาท ซึ่งยอดจ่ายก็จะลดลงตามปริมาณการโอนบ้าน) เหลือเงินเท่าไรตอนจัดตั้งนิติฯ ก็โอนให้นิติบุคคลบ้านจัดสรรไป

  เท่าที่เห็นมี 3 แบบ และแต่ละแบบก็บอกว่าของเขาทำถูกต้องไม่ผิดกฏหมายทั้งสิ้น

  ที่นี้ก็เลยอยากขอความรู้จากเพื่อนๆ ว่า แบบไหนกันแน่ที่มันถูกต้องจริงๆ และเรื่องนี้มันมีกฏหมายอะไรมารองรับหรือเปล่าครับ

  จากคุณ : SurasakMan - [ 15 ธ.ค. 49 14:04:39 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม